1. Học tiếng Anh
  2. Khoá Học Tiếng Anh
  3. Giáo dục
Giáo dục

Giáo dục

Lướt xem các bài học dựa trên tình huống mà sẽ dạy bạn cách nói chuyện về chủ đề này trong tiếng Anh.

Nhấn vào một bài học để xem bạn sẽ được học những gì nhé

Các Môn Học Ở Trường
Giáo dụcGiáo dục
11 từ/mẫu câu để học
Đó là người hướng dẫn của tôi
Giáo dụcGiáo dục
5 từ/mẫu câu để học
Một ngày học ở thời đại Victoria
Giáo dụcGiáo dục
63 từ/mẫu câu để học

Các Bài Học tiếng Anh phổ biến nhất cho chủ đề này

Các Môn Học Ở Trường

Bài học
11 từ/mẫu câu

Làm Bài Kiểm Tra

Bài học
10 từ/mẫu câu

Đó là người hướng dẫn của tôi

Bài học
5 từ/mẫu câu

Một ngày học ở thời đại Victoria

Bài học
63 từ/mẫu câu

Trường Victoria

Bài học
51 từ/mẫu câu

Đa ngôn ngữ trong trường học

Bài học
71 từ/mẫu câu

Trường học của Benedict Cumberbatch

Bài học
36 từ/mẫu câu

Oxford 3000 1-100

Bài học
98 từ/mẫu câu

Oxford 3000 101-200

Bài học
96 từ/mẫu câu

Oxford 3000 201-300

Bài học
101 từ/mẫu câu

Oxford 3000 301-400

Bài học
97 từ/mẫu câu

Oxford 3000 401-500

Bài học
102 từ/mẫu câu

Oxford 3000 501-600

Bài học
105 từ/mẫu câu

Oxford 3000 601-700

Bài học
88 từ/mẫu câu

Oxford 3000 701-800

Bài học
94 từ/mẫu câu

Oxford 3000 801-900

Bài học
100 từ/mẫu câu

Oxford 3000 901-1000

Bài học
109 từ/mẫu câu

Oxford 3000 1001-1100

Bài học
93 từ/mẫu câu

Oxford 3000 1101-1200

Bài học
116 từ/mẫu câu

Oxford 3000 1201-1300

Bài học
98 từ/mẫu câu

Oxford 3000 1301-1400

Bài học
85 từ/mẫu câu

Oxford 3000 1401-1500

Bài học
97 từ/mẫu câu

Oxford 3000 1501-1600

Bài học
107 từ/mẫu câu

Oxford 3000 1601-1700

Bài học
120 từ/mẫu câu

Oxford 3000 1701-1800

Bài học
109 từ/mẫu câu

Oxford 3000 1801-1900

Bài học
95 từ/mẫu câu

Oxford 3000 1901-2000

Bài học
76 từ/mẫu câu

Oxford 3000 2001-2100

Bài học
96 từ/mẫu câu

Oxford 3000 2101-2200

Bài học
103 từ/mẫu câu

Oxford 3000 2201-2300

Bài học
91 từ/mẫu câu

Oxford 3000 2301-2400

Bài học
90 từ/mẫu câu

Oxford 3000 2401-2500

Bài học
99 từ/mẫu câu

Oxford 3000 2501-2600

Bài học
104 từ/mẫu câu

Oxford 3000 2601-2700

Bài học
108 từ/mẫu câu

Oxford 3000 2701-2800

Bài học
85 từ/mẫu câu

Oxford 3000 2801-2900

Bài học
90 từ/mẫu câu

Oxford 3000 2901-3000

Bài học
102 từ/mẫu câu

Oxford 3000 3001-3100

Bài học
89 từ/mẫu câu

Oxford 3000 3101-3200

Bài học
119 từ/mẫu câu

Oxford 3000 3201-3300

Bài học
38 từ/mẫu câu

Danh từ - Nouns 1-25

Bài học
25 từ/mẫu câu

Danh từ - Nouns 26-50

Bài học
25 từ/mẫu câu

Động từ - Verbs 51-75

Bài học
25 từ/mẫu câu

Tính từ - Adjectives 75-100

Bài học
24 từ/mẫu câu

Trạng từ - Adverbs 101-125

Bài học
24 từ/mẫu câu

Liên từ - Conjunctions 125-150

Bài học
21 từ/mẫu câu

Chủ đề Môi trường - Environment 151-175

Bài học
24 từ/mẫu câu

Chủ đề Y tế, Sức khỏe - Health 176-200

Bài học
27 từ/mẫu câu

Chủ đề Giáo dục - Education 201-225

Bài học
25 từ/mẫu câu

Chủ đề Thực vật - Plants 226-250

Bài học
24 từ/mẫu câu

Chủ đề Động vật - Animals 251-275

Bài học
27 từ/mẫu câu

Động từ 2 - Verbs 275-300

Bài học
27 từ/mẫu câu

Danh từ 3 - Nouns 300-325

Bài học
24 từ/mẫu câu

Tính từ 2 - Adjectives 326-350

Bài học
28 từ/mẫu câu

Chủ đề Trái Đất - Earth 350-375

Bài học
25 từ/mẫu câu

Chủ đề Công nghệ - Technology 375-400

Bài học
27 từ/mẫu câu

Chủ đề Giải trí - Entertainment 400-425

Bài học
27 từ/mẫu câu

Chủ đề Văn hóa - Culture 425-450

Bài học
22 từ/mẫu câu

Từ ngẫu nhiên - Random words 451-460

Bài học
10 từ/mẫu câu

TOEIC Ngày 1

Bài học
306 từ/mẫu câu

TOEIC Ngày 2

Bài học
52 từ/mẫu câu

TOEIC Ngày 3

Bài học
39 từ/mẫu câu

TOEIC Ngày 4

Bài học
38 từ/mẫu câu

TOEIC Ngày 5

Bài học
33 từ/mẫu câu

TOEIC Ngày 6

Bài học
31 từ/mẫu câu

TOEIC Ngày 7

Bài học
35 từ/mẫu câu

TOEIC Ngày 8

Bài học
39 từ/mẫu câu

TOEIC Ngày 9

Bài học
32 từ/mẫu câu

TOEIC Ngày 10

Bài học
29 từ/mẫu câu

TOEIC Ngày 11

Bài học
22 từ/mẫu câu

TOEIC Ngày 12

Bài học
16 từ/mẫu câu

TOEIC Ngày 13

Bài học
26 từ/mẫu câu

TOEIC Ngày 14

Bài học
22 từ/mẫu câu

TOEIC Ngày 15

Bài học
39 từ/mẫu câu

TOEIC Ngày 16

Bài học
34 từ/mẫu câu

TOEIC Ngày 17

Bài học
26 từ/mẫu câu

TOEIC Ngày 18

Bài học
32 từ/mẫu câu

TOEIC Ngày 19

Bài học
42 từ/mẫu câu

TOEIC Ngày 20

Bài học
33 từ/mẫu câu

TOEIC Ngày 21

Bài học
32 từ/mẫu câu

TOEIC Ngày 22

Bài học
32 từ/mẫu câu

TOEIC Ngày 23

Bài học
25 từ/mẫu câu

TOEIC Ngày 24

Bài học
30 từ/mẫu câu

TOEIC Ngày 25

Bài học
25 từ/mẫu câu

TOEIC Ngày 26

Bài học
30 từ/mẫu câu

TOEIC Ngày 27

Bài học
30 từ/mẫu câu

TOEIC Ngày 28

Bài học
30 từ/mẫu câu

TOEIC Ngày 29

Bài học
30 từ/mẫu câu

TOEIC Ngày 30

Bài học
25 từ/mẫu câu

TOEIC Ngày 31

Bài học
30 từ/mẫu câu

TOEIC Ngày 32

Bài học
24 từ/mẫu câu

TOEIC Ngày 33

Bài học
29 từ/mẫu câu

TOEIC Ngày 34

Bài học
30 từ/mẫu câu

TOEIC Ngày 35

Bài học
30 từ/mẫu câu

TOEIC Ngày 36

Bài học
30 từ/mẫu câu

TOEIC Ngày 37

Bài học
30 từ/mẫu câu

TOEIC Ngày 38

Bài học
30 từ/mẫu câu

TOEIC Ngày 39

Bài học
28 từ/mẫu câu

TOEIC Ngày 40

Bài học
30 từ/mẫu câu

TOEIC Ngày 41

Bài học
30 từ/mẫu câu

TOEIC Ngày 42

Bài học
29 từ/mẫu câu

TOEIC Ngày 43

Bài học
30 từ/mẫu câu

TOEIC Ngày 44

Bài học
30 từ/mẫu câu

TOEIC Ngày 45

Bài học
30 từ/mẫu câu

TOEIC Ngày 46

Bài học
30 từ/mẫu câu

TOEIC Ngày 47

Bài học
30 từ/mẫu câu

TOEIC Ngày 48

Bài học
30 từ/mẫu câu

TOEIC Ngày 49

Bài học
28 từ/mẫu câu

TOEIC Ngày 50

Bài học
29 từ/mẫu câu

TOEIC Ngày 51

Bài học
30 từ/mẫu câu

TOEIC Ngày 52

Bài học
29 từ/mẫu câu

TOEIC Ngày 53

Bài học
30 từ/mẫu câu

TOEIC Ngày 54

Bài học
16 từ/mẫu câu

TOEIC Ngày 55

Bài học
27 từ/mẫu câu

Tôi không hiểu nó

Bài học
15 từ/mẫu câu

Bạn đã đọc... chưa?

Bài học
8 từ/mẫu câu

Cuộc sống đại học

Bài học
6 từ/mẫu câu

Cảnh trong "Educating Yorkshire"

Bài học
70 từ/mẫu câu

Hệ thống tham chiếu học sinh

Bài học
77 từ/mẫu câu

Phản đối các quy tắc học đường

Bài học
136 từ/mẫu câu

Cảnh trong "Giáo viên bí mật"

Bài học
73 từ/mẫu câu

Học trực tuyến và đại học

Bài học
94 từ/mẫu câu

Giáo dục cho người lớn

Bài học
74 từ/mẫu câu

Tại sao Hoa Kỳ không sáp nhập Cuba?

Bài học
24 từ/mẫu câu

"Giáo dục Manchester lớn hơn"

Bài học
58 từ/mẫu câu

Cảnh trong "Educating Cardiff"

Bài học
73 từ/mẫu câu

Đại học trong đại dịch

Bài học
125 từ/mẫu câu

Chiến lược cho chứng khó đọc

Bài học
76 từ/mẫu câu

Trường học trước và bây giờ

Bài học
112 từ/mẫu câu

Tên trong thời đại Victoria

Bài học
64 từ/mẫu câu

Làm thế nào ngân hàng hoạt động vào thời Trung Cổ?

Bài học
43 từ/mẫu câu

Toán học cho người lớn.

Bài học
118 từ/mẫu câu

Cuộc khủng hoảng về tài chính giáo dục

Bài học
169 từ/mẫu câu

Bất bình đẳng giáo dục

Bài học
144 từ/mẫu câu

Câu chuyện về Tiếng Anh: tiếng Anh toàn cầu

Bài học
59 từ/mẫu câu

Câu chuyện về tiếng Anh: từ điển

Bài học
47 từ/mẫu câu

Một lịch sử ngắn về ngôn ngữ Anh

Bài học
72 từ/mẫu câu

Tìm kiếm các #noidung bạn yêu thích

Học nói về những chủ đề bạn thực sự quan tâm
Xem video
Hơn 48,000 đoạn phim của người bản ngữ
Học từ vựng
Chúng tôi dạy bạn các từ trong những video
Chat với Membot
Luyện tập nói với đối tác ngôn ngữ là AI của chúng tôi
Công thức bí mật của Memrise
Học
Ghi nhớ từ vựng
Đắm mình
Hiểu người khác
Công thức bí mật của Memrise
Giao tiếp
Được hiểu bởi người khác
Các Câu Hỏi Thường Gặp
Tôi có thể bắt đầu nói được những từ và mẫu câu này trong đời thực sau bao lâu?
Bạn có thể bắt đầu nói những mẫu câu này từ ngay ngày đầu tiên! Phương pháp ưu tiên tập nói chuyện của chúng tôi không chỉ giúp bạn học một ngoại ngữ mới thật nhanh, mà còn xây dựng cho bạn sự tự tin để nói chuyện ngay từ bài học đầu tiên.

Khi bạn quá lo lắng về ngữ pháp hay quy tắc, bạn có thể sẽ không bao giờ cảm thấy sẵn sàng để nói và sẽ bắt đầu mất kết nối với ngôn ngữ đang học. Đó là lí do vì sao chúng tôi để bạn tập nói ngay từ đầu, và cho bạn chọn học những gì quan trọng với chính bạn. Nếu bạn thích du lịch, hãy học về chủ đề đó trước. Nếu bạn cần thăng tiến trong sự nghiệp, hãy học những mẫu câu hữu ích cho việc này. Khi bạn tập trung vào những nội dung mà bạn thích, bạn sẽ thấy có động lựng để luyện tập thường xuyên và hoà mình vào ngôn ngữ đang học. Rất sớm thôi, bạn sẽ có thể thoả thích nói chuyện bằng ngôn ngữ mới của mình như một người bản xứ vậy.
Những từ và mẫu câu này hữu ích đến đâu?
Những từ và mẫu câu này được chọn bởi chính tay các chuyên gia ngôn ngữ của chúng tôi vì hai lí do: chúng rất hữu dụng trong các tình huống đời thực, và chúng thực sự được nói theo cách của một người bản xứ.

Không có gì lại ngăn trở một người học ngoại ngữ hơn là phát hiện ra những mẫu câu họ đã mất hàng giờ để học lại chẳng liên quan gì hoặc đã lỗi thời. Bạn đã đặt lòng tin để chúng tôi không những dạy bạn ngôn ngữ bạn muốn học, mà còn dạy ngôn ngữ đó theo cách nó được sử dụng trong đời thực, để bạn có thể kết nối với những người bản xứ. Nếu không như vậy thì chúng ta học ngoại ngữ làm gì khi không thể dùng nó trong những tình huống thực phải không?
Memrise có thực sự hiệu quả hơn sách giáo khoa không?
Có ba vấn đề mà Memrise nhận thấy ở việc học từ sách giáo khoa. Thứ nhất, người học thường cảm thấy không có sự kết nối bởi họ thấy nội dung học thường nhàm chán hoặc không liên quan tới họ. Chúng tôi để bạn chọn học những gì quan trọng với bạn, để bạn không phải chờ được học những mẫu câu đó. Thứ hai, bạn không thể nghe được ngôn ngữ đang học được thực sự nói như thế nào từ một cuốn sách. Đó là lí do tại sao chúng tôi có hàng ngàn video của người bản ngữ để dạy bạn thay vào đó. Cuối cùng, với sách giáo khoa bạn không thể tập nói được. Phương pháp ưu tiên tập nói chuyện của chúng tôi không chỉ giúp bạn học một ngoại ngữ mới thật nhanh, mà còn xây dựng cho bạn sự tự tin để nói chuyện ngay từ bài học đầu tiên.