• Log in
 • Bắt đầu học

Chính sách Bảo mật

 

Memrise là một dịch vụ học trực tuyến được cung cấp bởi Công ty TNHH Memrise (“Memrise”). Các dịch vụ của chúng tôi (“Dịch vụ”) bao gồm rất nhiều nội dung và các khóa học ngôn ngữ từ cấp độ bắt đầu đến nâng cao. Nội dung này có (i) trên các ứng dụng (“Ứng dụng”) cho các hệ điều hành khác nhau có sẵn để tải về trên thiết bị di động, máy tính xách tay và/hoặc máy tính bảng và (ii) tại trang web của chúng tôi https://www.memrise.com (“Trang web”).

Chính sách Bảo mật này giải thích những dữ liệu cá nhân nào (như được định nghĩa bên dưới) mà chúng tôi thu thập thông qua Dịch vụ, phương thức chúng tôi sử dụng và chia sẻ dữ liệu đó cũng như các lựa chọn của bạn liên quan đến nghiệp vụ dữ liệu của chúng tôi.

Chính sách Bảo mật này là một phần trong Điều khoản Sử dụng của chúng tôi, ở liên kết https://www.memrise.com/terms.

Bằng cách cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn khi sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình như được mô tả trong Chính sách Bảo mật này. Nếu bạn không đồng ý với Chính sách Bảo mật này, vui lòng không truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

 

1. Dữ liệu Cá nhân Chúng tôi Thu thập


 

Khi bạn tương tác với Trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi thu thập thông tin mà khi đứng riêng lẻ hoặc kết hợp với thông tin khác có thể được sử dụng để nhận diện bạn (“Dữ liệu Cá nhân”).

Dữ liệu Cá nhân Bạn Cung cấp cho Chúng tôi. Khi bạn đăng ký hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu Cá nhân nhất định, bao gồm tên, địa chỉ email, tên người dùng và ảnh hồ sơ của bạn. Nếu bạn đăng ký một tài khoản thông qua tài khoản truyền thông xã hội của mình (bao gồm cả việc đăng nhập Facebook và Google), bạn có thể biết được bạn bè nào của bạn đang sử dụng Dịch vụ. Thông tin chúng tôi nhận được từ các tài khoản này phụ thuộc vào các thông số cài đặt của bạn và các chính sách bảo mật của nền tảng truyền thông xã hội, vì vậy vui lòng kiểm tra các chính sách đó để hiểu về nghiệp vụ bảo mật của các nền tảng đó.

Nếu bạn mua gói đăng ký sử dụng Memrise, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin thanh toán (bao gồm số thẻ thanh toán, mã bảo mật liên quan đến thẻ, ngày hết hạn) cho một hoặc nhiều nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của chúng tôi (vui lòng xem phần “Chia sẻ và Tiết lộ” dưới đây).

Khi bạn sử dụng Dịch vụ, bạn có thể tạo các dữ liệu học tập như câu trả lời cho bài kiểm tra, điểm học và quá trình tiến bộ trong một khóa học mà chúng tôi sẽ thu thập và lưu trữ để sử dụng cùng với Dịch vụ.

Xin lưu ý rằng để trả lời một số bài kiểm tra nhất định - cụ thể là những bài kiểm tra hình thành một phần của chế độ luyện phát âm và tính năng luyện Giao tiếp - bạn sẽ cần gửi dữ liệu giọng nói, dữ liệu này chúng tôi cũng sẽ thu thập và lưu trữ để sử dụng cùng với Dịch vụ. Nếu bạn không muốn chúng tôi nhận dữ liệu này, vui lòng không sử dụng các tính năng này.

Chúng tôi cũng thu thập thông tin bạn chọn để cung cấp cho chúng tôi khi bạn hoàn thành bất kỳ hộp “văn bản tự do” nào trong các biểu mẫu của chúng tôi (ví dụ: yêu cầu hỗ trợ hoặc nộp phiếu khảo sát). Ngoài ra, chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu cá nhân do bạn tiết lộ trên các diễn đàn, blog và các khu vực khác của Dịch vụ mà bạn có thể đăng thông tin và tài liệu trên đó.

Chúng tôi cũng có thể thu thập Dữ liệu phi Cá nhân, chẳng hạn như múi giờ hoặc ngôn ngữ của bạn.

Dữ liệu Thu thập Tự động: Khi bạn sử dụng Dịch vụ, các thông tin sau được tạo ra và tự động nhập vào hệ thống của chúng tôi:

 • Dữ liệu nhật ký: Thông tin (“dữ liệu nhật ký”) mà trình duyệt của bạn tự động gửi mỗi khi bạn truy cập Trang web hoặc thông tin mà Ứng dụng tự động gửi khi bạn sử dụng chúng. Dữ liệu nhật ký bao gồm địa chỉ Giao thức Internet (“IP”) của bạn (nhờ đó chúng tôi biết bạn đang kết nối từ quốc gia nào khi bạn truy cập Trang web), loại trình duyệt và các thông số cài đặt trình duyệt, ngày giờ yêu cầu và phương thức bạn tương tác với Dịch vụ.
 • Cookie: Thông tin từ cookie và các công nghệ khác được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Vui lòng xem Chính sách Cookie bên dưới để tìm hiểu thêm về phương thức chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ khác.
 • Thông tin Thiết bị: Bao gồm loại thiết bị bạn đang sử dụng, hệ điều hành, các thông số cài đặt, bộ nhận dạng thiết bị duy nhất, thông tin mạng và thông tin khác đặc thù cho thiết bị đó. Thông tin được thu thập có thể phụ thuộc vào loại thiết bị bạn sử dụng và các thông số cài đặt của thiết bị đó.
 • Thông tin sử dụng: Chúng tôi thu tập thông tin về cách thức bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như loại nội dung bạn xem hoặc tương tác, các tính năng bạn sử dụng, hành động bạn thực hiện, những người dùng khác mà bạn tương tác và thời gian, tần suất và khoảng thời gian hoạt động của bạn.

 

2. Phương thức Chúng tôi Sử dụng Dữ liệu


 

Chúng tôi sử dụng dữ liệu thu thập được, như mô tả ở trên:
 • Để xác thực người dùng, cung cấp Dịch vụ, xử lý các giao dịch và trả lời các yêu cầu của bạn. Đối với người dùng ở EU, việc sử dụng này là cần thiết để thực hiện hợp đồng với bạn.
 • Khi cần thiết cho một số lợi ích kinh doanh hợp pháp nhất định, bao gồm:
  • Tùy chỉnh trải nghiệm học tập và mức độ khó phù hợp với cấp độ và nhu cầu của người dùng của chúng tôi.
  • Để hiểu rõ hơn phương thức người truy cập tương tác với Trang web và/hoặc Ứng dụng của chúng tôi và đảm bảo rằng Trang web và/hoặc Ứng dụng của chúng tôi được trình bày theo cách hiệu quả nhất cho bạn, và là một phần trong nỗ lực của chúng tôi để đảm bảo an toàn cho hệ thống Trang web, mạng lưới và hệ thống thông tin của chúng tôi.
  • Để tiến hành phân tích để:
   • thông báo cho chiến lược tiếp thị của chúng tôi;
   • cho phép chúng tôi tăng cường và cá nhân hóa truyền thông và những trải nghiệm chúng tôi cung cấp cho người dùng của mình; và
   • để nâng cao chất lượng của dịch vụ hiện tại.
 • Tiến hành hoặc hỗ trợ nghiên cứu, và chuẩn bị các bài báo học thuật. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin chúng tôi thu thập dưới dạng ẩn danh và không xác định với các nhà nghiên cứu giúp chúng tôi cải tiến các công cụ học tập của Dịch vụ. Chúng tôi cũng có thể sử dụng những thông tin đó để công bố các bài viết về chủ đề học tập ngôn ngữ.
 • Chia sẻ và Tiết lộ. Những người dùng Dịch vụ khác có thể xem thông tin hồ sơ mà bạn tải lên Dịch vụ bao gồm các khóa học, điểm học và người dùng bạn đang theo dõi. Trong trường hợp luật pháp yêu cầu, chúng tôi sẽ chỉ gửi cho bạn thông tin tiếp thị nếu bạn đồng ý cho chúng tôi làm như vậy tại thời điểm bạn cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu Cá nhân của bạn. Bạn có thể chọn không nhận những email như vậy bằng cách thực hiện theo các hướng dẫn có trong mỗi email quảng cáo mà chúng tôi gửi cho bạn hoặc bằng cách cập nhật cài đặt người dùng của bạn. Chúng tôi sẽ tiếp tục liên hệ với bạn qua email về việc cung cấp Dịch vụ của chúng tôi và để trả lời các yêu cầu của bạn.


Nếu bạn yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu của bạn hoặc yêu cầu được xóa khỏi danh sách tiếp thị của chúng tôi và chúng tôi buộc phải đáp ứng yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ giữ dữ liệu cơ bản để nhận dạng bạn và ngăn chặn các xử lý không mong muốn khác.

Chúng tôi có thể ẩn danh, không xác định danh tính và/hoặc tổng hợp thông tin mà chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu ẩn danh, không xác định danh tính và/hoặc tổng hợp đó cho các mục đích thương mại, thống kê và nghiên cứu thị trường, bao gồm cả việc chia sẻ thông tin đó với các chi nhánh và đối tác kinh doanh.

Để biết thông tin về các quyền của bạn theo luật hiện hành của Liên minh Châu Âu ("EU"), vui lòng xem phần "Các quyền theo Luật Liên minh Châu Âu" bên dưới.

3. Chia sẻ và Tiết lộ


 

Những người dùng Dịch vụ khác có thể xem thông tin hồ sơ mà bạn tải lên Dịch vụ bao gồm các khóa học, điểm học và người dùng bạn đang theo dõi.

Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn và các thông tin khác với một số bên thứ ba nhất định trong các trường hợp sau:

 • Nhà Cung cấp và Nhà Cung cấp Dịch vụ: Để hỗ trợ chúng tôi đáp ứng các nhu cầu hoạt động kinh doanh và thực hiện các dịch vụ và chức năng nhất định, Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể được chia sẻ với các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ hosting, truyền thông email và các dịch vụ hỗ trợ khách hàng, phân tích, tiếp thị, quảng cáo (bao gồm Amazon Web Services và Google tại Hoa Kỳ, cả hai đều được chứng nhận là Privacy Shield). Để biết thêm chi tiết về các bên thứ ba có thể đặt cookie qua Trang web, vui lòng xem phần “Cookie” bên dưới. Theo chỉ dẫn của chúng tôi, các bên này có thể truy cập, xử lý hoặc lưu trữ Dữ liệu Cá nhân trong quá trình thực hiện các nghĩa vụ của họ đối với chúng tôi.
 • Chuyển giao Kinh doanh: Nếu chúng tôi tham gia vào việc sáp nhập, mua lại, rà soát đặc biệt khi tài trợ, sắp xếp lại, phá sản, thu hồi, bán toàn bộ hoặc một phần tài sản của chúng tôi hoặc chuyển dịch vụ sang nhà cung cấp khác, Dữ liệu Cá nhân của bạn và các thông tin khác có thể được chuyển đến một bên kế thừa hoặc công ty liên kết như là một phần của giao dịch đó.
 • Yêu cầu Pháp lý: Nếu luật pháp và quy định hiện hành yêu cầu phải làm thế hoặc nếu tin rằng cần thiết phải (i) tuân thủ nghĩa vụ pháp lý, (ii) bảo vệ và bênh vực quyền lợi hoặc tài sản của Memrise, (iii) hành động trong trường hợp khẩn cấp để bảo vệ sự an toàn cá nhân của người dùng Trang web hoặc Ứng dụng hoặc công chúng hoặc (iv) bảo vệ Memrise khỏi trách nhiệm pháp lý.

 

4. Giữ lại Dữ liệu


 

Chúng tôi sẽ giữ Dữ liệu Cá nhân của bạn trong thời gian đủ dài cần thiết cho mục đích được mô tả trong Chính sách Bảo mật này, khi chúng tôi có nhu cầu kinh doanh hợp pháp phải làm thế, hoặc theo yêu cầu của pháp luật (ví dụ: thuế, pháp lý, kế toán hoặc các mục đích khác), tùy theo khoảng thời gian nào dài hơn.

 

5. Cập nhật Thông tin


 

Nếu bạn cần thay đổi hoặc chỉnh sửa Dữ Liệu Cá Nhân, hoặc bạn muốn xoá dữ liệu khỏi hệ thống của chúng tôi, bạn có thể tự thực hiện qua phần cài đặt người dùng trên website hoặc trong ứng dụng nếu trên iOS.

 

6. Chính sách Tiết lộ Thông tin Riêng tư của California


 

Chúng tôi có thể sử dụng cookie hoặc các công nghệ khác trên Trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi thu thập thông tin về hoạt động trình duyệt web của bạn theo thời gian và qua các trang web khác nhau theo dõi bạn sử dụng Trang web hoặc Ứng dụng. Chúng tôi có thể cho phép các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và các bên thứ ba khác làm như vậy. Chúng tôi hiện không đáp ứng tín hiệu “Không theo dõi” (DNT) và hoạt động như được mô tả trong Chính sách Bảo mật này cho dù có nhận được tín hiệu DNT hay không.

Nếu bạn muốn yêu cầu thông tin về các bên thứ ba thu thập Dữ liệu Cá nhân trên trang web của chúng tôi cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

 

7. Quyền theo Luật EU


 

Phạm vi. Phần này cung cấp thông tin về các quyền của bạn theo luật EU (cho các mục đích này, tham chiếu đến EU cũng bao gồm các nước thuộc Khu vực Kinh tế Châu Âu của Iceland, Liechtenstein và Na Uy).

Kiểm soát Dữ liệu. Công ty TNHH Memrise là đơn vị kiểm soát dữ liệu đối với Dữ liệu Cá nhân của bạn. Để tìm hiểu văn phòng đã đăng ký của chúng tôi, vui lòng xem trang Liên hệ.

Lợi ích hợp pháp. “Lợi ích hợp pháp" có nghĩa là lợi ích của chúng tôi trong việc tiến hành kinh doanh, quản lý và cung cấp các Dịch vụ tốt nhất cho bạn. Chính sách Bảo mật này mô tả khi chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi, các lợi ích đó là gì và vì quyền lợi của bạn. Chúng tôi sẽ không sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các hoạt động mà gây ảnh hưởng đến bạn hơn là đem lại lợi ích cho chúng tôi, trừ khi chúng tôi được bạn đồng ý hoặc các hoạt động đó được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép.


Quyền của bạn. Theo luật EU, bạn có các quyền sau đây liên quan đến Dữ liệu cá nhân của bạn:

 • Quyền truy cập: Nếu chúng tôi đang xử lí Dữ liệu Cá nhân của bạn, bạn có thể tải về một bản của Dữ liệu Cá nhân đó tại đây.
 • Quyền cải chính: Nếu Dữ Liệu Cá Nhân của bạn không chính xác hoặc không đầy đủ, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi sửa hoặc hoàn thiện các dữ liệu đó. Bạn cũng có thể tự làm điều đó qua Cài đặt Người dùng của bạn. Nếu chúng tôi chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với những người khác, chúng tôi sẽ cho họ biết về sự điều chỉnh nếu có thể. Nếu bạn yêu cầu chúng tôi, và khi có thể và hợp pháp để làm, chúng tôi cũng sẽ cho bạn biết người mà chúng tôi đã chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn để bạn có thể liên hệ trực tiếp với họ.
 • Quyền xóa: Bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa Dữ liệu Cá nhân của bạn trong một số trường hợp, như khi chúng tôi không còn cần nữa hoặc bạn rút lại sự đồng ý của mình (trong những trường hợp áp dụng được). Bạn cũng có thể thực hiện qua phần cài đặt người dùng trên website hoặc trong ứng dụng nếu ở iOS. Nếu chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với người khác, chúng tôi sẽ cảnh báo họ về sự cần thiết phải xóa khi có thể. Nếu bạn yêu cầu chúng tôi, và khi có thể và hợp pháp để làm như vậy, chúng tôi cũng sẽ cho bạn biết người mà chúng tôi đã chia sẻ Dữ liệu cá nhân của bạn để bạn có thể liên hệ trực tiếp với họ.
 • Quyền hạn chế xử lý: Bạn có thể yêu cầu chúng tôi hạn chế hoặc 'chặn' việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn trong một số trường hợp nhất định, chẳng hạn như khi bạn không thừa nhận độ chính xác của dữ liệu hoặc phản đối không cho chúng tôi xử lý dữ liệu đó (vui lòng đọc phần bên dưới để biết thông tin về quyền phản đối của bạn). Chúng tôi sẽ cho bạn biết trước khi chúng tôi dỡ bỏ bất kỳ hạn chế nào về việc xử lý. Nếu chúng tôi chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với người khác, chúng tôi sẽ cho họ biết về hạn chế nếu có thể. Nếu bạn yêu cầu chúng tôi, và khi có thể và hợp pháp để làm, chúng tôi cũng sẽ cho bạn biết người mà chúng tôi đã chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn để bạn có thể liên hệ trực tiếp với họ.
 • Quyền di chuyển dữ liệu: Bạn có quyền lấy lại từ chúng tôi những Dữ Liệu Cá Nhân của bạn mà bạn đã đồng ý cung cấp cho chúng tôi hoặc đã được cung cấp cho chúng tôi khi cần thiết liên quan đến hợp đồng của chúng tôi với bạn. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn Dữ liệu Cá nhân của bạn theo định dạng có cấu trúc, thường được sử dụng và có thể đọc được bằng máy. Bạn có thể tái sử dụng nó ở nơi khác.
 • Quyền từ chối: Bạn có thể yêu cầu chúng tôi bất cứ lúc nào phải ngừng xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn và chúng tôi sẽ làm như vậy:

  - Nếu chúng tôi dựa vào một lợi ích hợp pháp (được mô tả trong phần “Phương thức Chúng tôi Sử dụng Dữ liệu” ở trên) để xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn - trừ khi chúng tôi chứng minh được những lý do chính đáng thuyết phục để được xử lý dữ liệu;

  - Nếu chúng tôi đang xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn để quảng cáo trực tiếp.
 • Quyền liên quan đến việc ra quyết định và lập hồ sơ tự động: Bạn có quyền miễn trách khỏi các quyết định chỉ dựa trên xử lý tự động Dữ liệu Cá nhân của bạn, bao gồm cả việc lập hồ sơ, trừ khi điều này là cần thiết liên quan đến hợp đồng giữa bạn và chúng tôi hoặc bạn đồng ý rõ ràng với việc sử dụng này.
 • Quyền rút lại sự đồng ý: Nếu chúng tôi dựa vào sự đồng ý của bạn để xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn, bạn có quyền rút lại sự đồng ý đó bất kỳ lúc nào, nhưng điều này sẽ không ảnh hưởng gì đến bất kỳ việc xử lý dữ liệu nào của bạn đã thực hiện.
 • Quyền khiếu nại với cơ quan bảo vệ dữ liệu: Nếu bạn quan ngại về các nghiệp vụ bảo mật của chúng tôi, bao gồm phương thức chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn, bạn có thể báo cáo cho cơ quan bảo vệ dữ liệu được phép tiếp nhận những quan ngại đó.


Bạn có thể liên hệ với chúng tôi để thực hiện các quyền của bạn.

Thay đổi. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi đối với các hoạt động xử lý dữ liệu được mô tả trong Chính sách Bảo mật này bằng cách đăng thông báo nổi bật trên Trang web hoặc Ứng dụng hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

 

8. Thông tin được Đăng Công khai


 

Chính sách Bảo mật này sẽ không áp dụng cho bất kỳ thông tin nào bạn đăng trên các khu vực công khai của Dịch vụ. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn ở các nhận xét trên blog hoặc các diễn đàn công khai của Memrise. Các nhận xét được đăng lên các khu vực công khai có thể được xem, truy cập và sử dụng bởi các bên thứ ba tuân thủ các chính sách và nghiệp vụ bảo mật của các bên đó.

 

9. Trẻ em


 

Memrise không có ý định thu thập Dữ liệu Cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn có lý do để tin rằng một đứa trẻ dưới 13 tuổi đã cung cấp Dữ liệu Cá nhân cho Memrise thông qua Dịch vụ, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ cố gắng xóa thông tin đó khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

 

10. Liên kết đến các trang web khác


 

Trang web và Ứng dụng có thể chứa liên kết đến các trang web khác không do chúng tôi điều hành hoặc kiểm soát (“Trang web của Bên thứ ba”), bao gồm các trang web và dịch vụ truyền thông xã hội. Thông tin mà bạn chia sẻ với Trang web của Bên thứ ba sẽ chịu sự điều chỉnh của các chính sách bảo mật cụ thể và điều khoản dịch vụ của các Trang web của Bên thứ ba đó chứ không chịu sự điều chỉnh của Chính sách Bảo mật này. Khi cung cấp các liên kết này, chúng tôi không ngụ ý rằng chúng tôi xác nhận hoặc đã xem xét các trang web này. Vui lòng liên hệ trực tiếp với các trang web đó để biết thông tin về các chính sách và nghiệp vụ về quyền riêng tư của họ.

 

11. Bảo mật


 

Chúng tôi tiến hành các bước hành chính và kỹ thuật hợp lý để bảo vệ Dữ liệu cá nhân khỏi bị mất, sử dụng sai mục đích và truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi hoặc hủy bỏ. Tuy nhiên, không có phương thức truyền qua internet nào là an toàn 100%. Vì vậy, mặc dù chúng tôi cố gắng bảo vệ dữ liệu của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối.

 

12. Cookies


 

Trang web sử dụng cookie và các công nghệ khác để giúp bạn dễ dàng sử dụng Dịch vụ hơn khi truy cập trong tương lai, theo dõi lưu lượng truy cập trên trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi và để cá nhân hóa nội dung hướng dẫn. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Chính sách Cookie của chúng tôi.

 

13. Thay đổi Chính sách Bảo mật của Chúng tôi


 

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách Bảo mật này bất cứ lúc nào và khi chúng tôi thực hiện, chúng tôi sẽ đăng phiên bản cập nhật trên trang này. Bằng cách tiếp tục sử dụng Trang web và Ứng dụng hoặc cung cấp cho chúng tôi thông tin sau khi chúng tôi đã đăng Chính sách Bảo mật cập nhật, bạn đồng ý với Chính sách Bảo mật và nghiệp vụ bảo mật sửa đổi được mô tả trong đó.

 

14. Liên Hệ


 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật hoặc nghiệp vụ dữ liệu của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.