Tổng quan bài học

Hãy nhảy vào bài học này ngay bây giờ và chỉ trong 5 phút bạn sẽ cảm tưởng như mình vừa du hành tới Anh Quốc vậy.
90 từ/mẫu câu để học
to suffer
bị đau khổ
the suffering
sự khổ đau
sufficiently
đủ
sugar
đường (gia vị)
to suggest
để gợi ý; để đề nghị; gợi ý
a suggestion
một gợi ý
to suit
phù hợp
suited
phù hợp
suitable
phù hợp
a suitcase
va li
a sum
một tổng
a summary
một bản tóm tắt
summer
mùa hè
a superior
một người cấp trên
a supermarket
siêu thị
to supply
cung cấp
support
ủng hộ; hỗ trợ
a supporter
một người hỗ trợ
to suppose
giả sử; để giả định
sure
chắc; được chứ
to make sure
để chắc chắn
surely
chắc chắn
a surface
bề mặt
a surname
một họ
a surprise
điều ngạc nhiên
surprising
đáng ngạc nhiên
surprisingly
đáng ngạc nhiên
to surround
bao quanh
surrounding
xung quanh; vây quanh; bao quanh
surroundings
vùng xung quanh
to survey
khảo sát
survive
sống sót; sinh tồn
a suspect
nhân vật khả nghi
a suspicion
một nghi ngờ
suspicious
đáng ngờ
to swallow
để nuốt; nuốt
to swear
thề
swearing
chửi thề
sweat
mồ hôi
a sweater
một cái áo len
a sweep
một cái quét
sweet
vị ngọt; ngọt ngào
to swell
sưng lên
swelling
sưng
swollen
sưng; bị sưng
to swim
bơi
swimming
bơi lội
a swimming pool
một hồ bơi
a swing
xích đu
a switch
một cái công tắc
to switch something off
để tắt thứ gì đó
to switch something on
để bật thứ gì đó
a symbol
một biểu tượng
sympathetic
đồng cảm
the sympathy
sự thông cảm; cảm thông
a system
hệ thống
a table
một cái bàn; cái bàn
a tablet
một chiếc máy tính bảng
to tackle
đối phó; giải quyết
to tail
theo sau; bám theo
to take
lấy; để lấy
to take sth off
cởi bỏ cái gì đó
to take sth over
lấy cái gì đó
to talk
nói chuyện; để nói chuyện
a tank
một xe tăng; chiếc xe tăng
a tap
một vòi nước
a tape
một cuộn băng
to target
nhắm mục tiêu
a task
một nhiệm vụ; nhiệm vụ; bài tập
to taste
nếm; để nếm
a tax
thuế
tea
trà
to teach
dạy; để dạy
teaching
giảng dạy; dạy dỗ
a teacher
thầy cô giáo; một thầy giáo; một cô giáo; thầy giáo; cô giáo
a team
một đội; đội
to tear
technical
kỹ thuật
technique
kỹ thuật
technology
công nghệ
a telephone
điện thoại bàn
the television
truyền hình
to tell
kể; kể chuyện; nói; để nói
a temperature
một nhiệt độ
temporary
tạm thời
temporarily
tạm thời
to tend
có xu hướng, chăm sóc
a tendency
một xu hướng
the tension
căng thẳng
a tent
một cái lều

Tìm kiếm các #noidung bạn yêu thích

Học nói về những chủ đề bạn thực sự quan tâm
Xem video
Hơn 48,000 đoạn phim của người bản ngữ
Học từ vựng
Chúng tôi dạy bạn các từ trong những video
Chat với Membot
Luyện tập nói với đối tác ngôn ngữ là AI của chúng tôi
Công thức bí mật của Memrise
Học
Ghi nhớ từ vựng
Đắm mình
Hiểu người khác
Công thức bí mật của Memrise
Giao tiếp
Được hiểu bởi người khác
Công thức bí mật của Memrise
Học
Ghi nhớ từ vựng
Đắm mình
Hiểu người khác
Công thức bí mật của Memrise
Giao tiếp
Được hiểu bởi người khác