Tổng quan bài học

Hãy nhảy vào bài học này ngay bây giờ và chỉ trong 5 phút bạn sẽ cảm tưởng như mình vừa du hành tới Anh Quốc vậy.
72 từ/mẫu câu để học
English
tiếng Anh
a world
một thế giới; thế giới
a language
một ngôn ngữ
to exist
tồn tại
a little
một chút; tý thôi
a half
một nửa
a thousand
một nghìn
grand
lớn
a scheme
một kế hoạch
history
lịch sử
a human
một con người; con người
even
đều; bằng
a call
cuộc gọi
England
nước Anh; Anh Quốc
a sound
một tiếng động; tiếng động
straightforward
đơn giản; thẳng thắn
enough
đủ
although
mặc dù
actually
thực ra; thật ra
a bit
một chút; một chút; một tí
complicated
phức tạp
north
bắc; phía bắc
Europe
châu Âu
a course
một khóa học; quá trình diễn biễn; đường lối
a number
một con số
a channel
một kênh
a century
một thế kỷ; thế kỷ
to found
thành lập
across
qua (chỉ 1 đường thẳng của bất cứ thứ gì)
an island
một hòn đảo; hòn đảo
time
thời gian
also
cũng
large
lớn; to
along
dọc theo
people
mọi người
various
nhiều; đa dạng
later
sau đó; gặp sau nhé
properly
đúng cách
used
đã sử dụng
a parliament
Nghị viện
a law
luật
a king
vua
to speak
nói; để nói
native
bản địa
almost
sắp; gần như; suýt
to spread
lan truyền
accurately
chính xác
important
quan trọng
a driver
một tài xế
local
địa phương
alongside
cùng với; bên cạnh
new
mới
continued
tiếp tục
the entertainment
sự giải trí
industry
công nghiệp; nền công nghiệp
politics
chính trị
media
phương tiện truyền thông
technology
công nghệ
today
hôm nay; ngày hôm nay
truly
thực sự
global
toàn cầu
throughout
khắp
always
luôn luôn
changing
thay đổi
to continue
tiếp tục
far
xa
the future
tương lai
to get
lấy; để lấy
open
mở
a university
một trường đại học; trường đại học
to check
kiểm tra; để kiểm tra
a screen
một màn hình; màn hình

Tìm kiếm các #noidung bạn yêu thích

Học nói về những chủ đề bạn thực sự quan tâm
Xem video
Hơn 48,000 đoạn phim của người bản ngữ
Học từ vựng
Chúng tôi dạy bạn các từ trong những video
Chat với Membot
Luyện tập nói với đối tác ngôn ngữ là AI của chúng tôi
Công thức bí mật của Memrise
Học
Ghi nhớ từ vựng
Đắm mình
Hiểu người khác
Công thức bí mật của Memrise
Giao tiếp
Được hiểu bởi người khác
Công thức bí mật của Memrise
Học
Ghi nhớ từ vựng
Đắm mình
Hiểu người khác
Công thức bí mật của Memrise
Giao tiếp
Được hiểu bởi người khác