Tổng quan bài học

Hãy nhảy vào bài học này ngay bây giờ và chỉ trong 5 phút bạn sẽ cảm tưởng như mình vừa du hành tới Anh Quốc vậy.
136 từ/mẫu câu để học
across
qua (chỉ 1 đường thẳng của bất cứ thứ gì)
the UK
nước Anh; Vương Quốc Anh
yesterday
hôm qua
after
sau khi
new
mới
ruling
quyết định
a school
một ngôi trường; trường học
a toilet
nhà vệ sinh
a lesson
một bài học
time
thời gian
in front of ...
ở phía trước của....
to describe
diễn tả; để diễn tả
they're my parents
họ là phụ huynh của tôi
alike
giống
a human right
nhân quyền
to discuss
bàn luận
now
bây giờ
whether
liệu
children
những đứa trẻ
ridiculous
lố bịch; vô lý
to broadcast
phát sóng
to think
nghĩ; để nghĩ
a specialist
một chuyên gia
secondary
phụ
a level
một cấp độ; cấp độ
to work
làm việc; để làm việc
always
luôn luôn
a minority
số ít; thiểu số
to play
chơi; để chơi
a system
hệ thống
additional
bổ sung; cộng thêm; thêm nữa
a tool
cái dụng cụ; một dụng cụ
to allow
cho phép; để cho phép
communication
sự giao tiếp; giao tiếp
other
thứ khác; người khác
social media
mạng xã hội
strong
mạnh; khỏe
to believe
để tin; tin
everyone
tất cả mọi người
a key
chiếc chìa khoá; một chiếc chìa khóa
to need
cần
a discipline
một sự kỷ luật; kỷ luật; giáo huấn
first
đầu tiên
to want
muốn; để muốn
to say
nói; để nói
to tend
có xu hướng, chăm sóc
to educate
để giáo dục; giáo dục
better
tốt hơn
a set
một bộ
to lose
thua
to remain
còn lại; để ở lại
open
mở
throughout
khắp
a day
một ngày; ngày
at school
tại trường
the honey
mật ong
a pot
một nồi
the behaviour
hành vi
to talk
nói chuyện; để nói chuyện
a daughter
con gái
a morning
một buổi sáng; buổi sáng
only
chỉ mỗi
because
bởi vì
the best one
cái tốt nhất
to lock
khóa; để khóa
early
sớm
to get up
ngủ dậy
just
chỉ
to flash
nhấp nháy; lóe sáng
a point
một điểm; mục đích
also
cũng
to become
trở thành; để trở thành
an adult
người lớn; một người lớn
to learn
học; để học
to control
điều khiển; để điều khiển
even
đều; bằng
a girl
một cô gái; một cô bé; cô gái; cô bé
to manage
quản lý
a period
kinh nguyệt; một khoảng thời gian
actually
thực ra; thật ra
unless
trừ khi
I'm a doctor
tôi là một bác sĩ
of course
tất nhiên; tất nhiên rồi
gone
đã đi qua; đi rồi; đi mất
to show
hiển thị; biểu lộ; để hiển thị; để biểu lộ
a chance
một cơ hội; cơ hội
pretty
xinh xắn; khá là
poor
nghèo; đáng thương
free
tự do; miễn phí
straight
thẳng (của một thứ gì đó)
away
xa; khỏi đây
more
hơn; nhiều hơn
a classroom
một lớp học
both
cả hai
to govern
cai trị; để cai trị
a party
một bữa tiệc; bữa tiệc
to sit
ngồi; để ngồi
a hospital
bệnh viện
a word
từ; chữ
back
mặt sau; đằng sau; phía sau; tấm lưng
to carry
mang; vác; để mang; để vác
a teenager
thiếu niên; người tuổi teen;
when
khi nào; lúc nào
to protect
bảo vệ; để bảo vệ
to come
đến; để đi đến
why?
tại sao?
incredible
đáng kinh ngạc
tough
cứng; khó khăn
a job
một việc; công việc
fiscal
tài chính
a teacher
thầy cô giáo; một thầy giáo; một cô giáo; thầy giáo; cô giáo
a lecture
một bài giảng
in a way
theo một cách nào đó
comprehensive
toàn diện
a kid
một đứa bé; đứa bé
today
hôm nay; ngày hôm nay
really?!
thật à?!; thế à?!
properly
đúng cách
to hear
nghe; để nghe
to happen
để xảy ra; xảy ra
to strike
đánh; đình công
to undermine
phá hoại; làm suy yếu
the authorities
các cơ quan thẩm quyền; các cơ quan chức năng
a campaign
một chiến dịch; chiến dịch
quite
khá là
recently
gần đây; mới đây
anything
bất cứ thứ gì; bất kì cái gì
unlikely
không chắc; có lẽ; ít khả năng
possible
khả thi; có thể được
to put
đặt; để đặt
people
mọi người
to remove
loại bỏ; để loại bỏ
a roof
mái nhà
a sign
dấu hiệu; kí hiệu; biển báo
equipment
thiết bị
push
đẩy

Tìm kiếm các #noidung bạn yêu thích

Học nói về những chủ đề bạn thực sự quan tâm
Xem video
Hơn 48,000 đoạn phim của người bản ngữ
Học từ vựng
Chúng tôi dạy bạn các từ trong những video
Chat với Membot
Luyện tập nói với đối tác ngôn ngữ là AI của chúng tôi
Công thức bí mật của Memrise
Học
Ghi nhớ từ vựng
Đắm mình
Hiểu người khác
Công thức bí mật của Memrise
Giao tiếp
Được hiểu bởi người khác
Công thức bí mật của Memrise
Học
Ghi nhớ từ vựng
Đắm mình
Hiểu người khác
Công thức bí mật của Memrise
Giao tiếp
Được hiểu bởi người khác