Tổng quan bài học

Hãy nhảy vào bài học này ngay bây giờ và chỉ trong 5 phút bạn sẽ cảm tưởng như mình vừa du hành tới Anh Quốc vậy.
73 từ/mẫu câu để học
first
đầu tiên
when
khi nào; lúc nào
twenty
hai mươi
now
bây giờ
to turn
quay; rẽ; quẹo; để quay; để rẽo; để quẹo
over
ở phía trên; qua; quá
the North
phía Bắc
eighty
tám mươi
a million
một triệu
a year
một năm
a company
một công ty; công ty
the UK
nước Anh; Vương Quốc Anh
the revenue
doanh thu
successful
thành công; thành đạt
to struggle
đấu tranh
at school
tại trường
a school
một ngôi trường; trường học
to enjoy
thưởng thức; để tận hưởng
a subject
một môn học; một vật thể
to go
đi; để đi
a lesson
một bài học
because
bởi vì
everybody
tất cả mọi người; mọi người
a thought
một ý nghĩ; ý nghĩ
a rib
xương sườn
anything
bất cứ thứ gì; bất kì cái gì
back
mặt sau; đằng sau; phía sau; tấm lưng
a classroom
một lớp học
just
chỉ
to get
lấy; để lấy
stuff
thứ; các thứ
normally
thường
to wear
mặc (quần áo); đeo (trang sức, đồ); để mặc; để đeo
clothes
quần áo
a jail
một nhà tù
to work
làm việc; để làm việc
secondary
phụ
across
qua (chỉ 1 đường thẳng của bất cứ thứ gì)
the country
đất nước
to buy
mua; để mua
to exercise
tập thể dục; để tập thể dục
a book
một quyển sách; quyển sách
to seek
để tìm kiếm; tìm kiếm
potential
tiềm năng
between
giữa; ở giữa
dangerous
nguy hiểm
the crack
vết nứt
whatever
sao cũng được; thế nào chả được
to want
muốn; để muốn
after
sau khi
a week
tuần; một tuần
true
đúng
identity
danh tính
actually
thực ra; thật ra
totally
hoàn toàn
honest
trung thực; thật thà
with you
với bạn
to offer
đề nghị; để đề nghị
life
cuộc sống; cuộc đời
to change
thay đổi; để thay đổi
to start
bắt đầu; để bắt đầu
a business
một vụ làm ăn; kinh doanh
to be going ...
sắp đi; để sắp đi
something
cái gì đó; thứ gì đó
to help
giúp; để giúp
a set
một bộ
a brother
một người anh ruột; một người em trai; người anh em
to come
đến; để đi đến
away
xa; khỏi đây
a little
một chút; tý thôi
easy
dễ; dễ dãi
a number
một con số
a second
một giây

Tìm kiếm các #noidung bạn yêu thích

Học nói về những chủ đề bạn thực sự quan tâm
Xem video
Hơn 48,000 đoạn phim của người bản ngữ
Học từ vựng
Chúng tôi dạy bạn các từ trong những video
Chat với Membot
Luyện tập nói với đối tác ngôn ngữ là AI của chúng tôi
Công thức bí mật của Memrise
Học
Ghi nhớ từ vựng
Đắm mình
Hiểu người khác
Công thức bí mật của Memrise
Giao tiếp
Được hiểu bởi người khác
Công thức bí mật của Memrise
Học
Ghi nhớ từ vựng
Đắm mình
Hiểu người khác
Công thức bí mật của Memrise
Giao tiếp
Được hiểu bởi người khác