Tổng quan bài học

Hãy nhảy vào bài học này ngay bây giờ và chỉ trong 5 phút bạn sẽ cảm tưởng như mình vừa du hành tới Anh Quốc vậy.
93 từ/mẫu câu để học
an engine
động cơ
an engineer
kỹ sư
the engineering
kỹ thuật
to enjoy
thưởng thức; để tận hưởng
enjoyable
thú vị; thưởng thức được
the enjoyment
sự tận hưởng
enormous
khổng lồ; lớn lao; phi thường
enough
đủ
an enquiry
một yêu cầu
to ensure
đảm bảo; để đảm bảo
to enter
đi vào
to entertain
để giải trí; giải trí
entertaining
giải trí; làm cho thú vị
entertainer
nghệ sĩ giải trí
the entertainment
sự giải trí
the enthusiasm
sự hăng say
enthusiastic
hăng hái; nhiệt tình
entire
toàn bộ
entirely
hoàn toàn
to entitle
cho quyền; cho phép
an entrance
một lối vào
an entry
một mục
to envelope
bao bọc; để đóng lại trong phong bì; phong bì
an environment
một môi trường
environmental
thuộc về môi trường
equal
bằng
equally
bằng; bình đẳng
equipment
thiết bị
equivalent
tương đương
an error
một lỗi
to escape
thoát
especially
đặc biệt là
an essay
một bài văn
essential
cần thiết
essentially
thiết yếu; về cơ bản
to establish
thành lập
an estate
một tài sản
to estimate
để ước tính; ước tính
even
đều; bằng
an evening
một buổi tối; buổi tối
an event
một sự kiện
eventually
về sau cùng; rốt cuộc
ever
bao giờ
every
mỗi
evidence
bằng chứng; chứng cứ
evil
độc ác
to exact
đòi hỏi; thuế; để chính xác
exactly
chuẩn; chính xác
to exaggerate
phóng đại
an exam
một bài thi
an examination
một cuộc kiểm tra
to examine
khám; để khám; để kiểm tra
an example
ví dụ
excellent
xuất sắc
except
ngoại trừ; ngoài
an exception
một ngoại lệ
an exchange
một sự trao đổi
in exchange for
đổi lại
to excite
kích thích
exciting
phấn khởi; thú vị
excited
hào hứng; hồi hộp; bị kích thích
the excitement
sự hào hứng; sự hứng thú
to exclude
loại trừ
excluding
ngoại trừ
an excuse
một cái cớ
executive
điều hành
an exercise
bài tập
to exhibit
trưng bày; triển lãm; để trưng bày; để triển lãm
an exhibition
một cuộc triển lãm
to exist
tồn tại
the existence
sự tồn tại
an exit
một lối ra
to expand
để mở rộng; mở rộng
to expect
đẻ kỳ vọng; kỳ vọng
expected
dự kiến
unexpected
bất ngờ
unexpectedly
đột ngột
an expectation
một kỳ vọng
an expense
một khoản chi phí
expensive
đắt; mắc
to experience
trải nghiệm; để trải nghiệm
experienced
có kinh nghiệm
to experiment
thử nghiệm
an expert
chuyên gia
to explain
giải thích; để giải thích
the explanation
giải thích
to explode
để nổ; nổ
to explore
khám phá
explosion
vụ nổ
an export
một xuất khẩu
to expose
tiết lộ
to express
biểu đạt; để biểu đạt
an expression
một biểu lộ

Tìm kiếm các #noidung bạn yêu thích

Học nói về những chủ đề bạn thực sự quan tâm
Xem video
Hơn 48,000 đoạn phim của người bản ngữ
Học từ vựng
Chúng tôi dạy bạn các từ trong những video
Chat với Membot
Luyện tập nói với đối tác ngôn ngữ là AI của chúng tôi
Công thức bí mật của Memrise
Học
Ghi nhớ từ vựng
Đắm mình
Hiểu người khác
Công thức bí mật của Memrise
Giao tiếp
Được hiểu bởi người khác
Công thức bí mật của Memrise
Học
Ghi nhớ từ vựng
Đắm mình
Hiểu người khác
Công thức bí mật của Memrise
Giao tiếp
Được hiểu bởi người khác