Tổng quan bài học

Hãy nhảy vào bài học này ngay bây giờ và chỉ trong 5 phút bạn sẽ cảm tưởng như mình vừa du hành tới Anh Quốc vậy.
88 từ/mẫu câu để học
confidently
tự tin
to confine
giam giữ; giới hạn
to confirm
xác nhận; để xác nhận
a conflict
một cuộc xung đột
to confront
đối đầu; để đối đầu
to confuse
làm bối rối
confusing
gây rối (gây rối lên một vấn đề nào đó)
confused
bối rối
the confusion
sự nhầm lẫn
congratulations!
chúc mừng!
a congress
quốc hội
to connect
để kết nối; kết nối
connection
kết nối
conscious
có ý thức; tỉnh táo
unconscious
vô thức
a consequence
hậu quả; một hậu quả
conservative
thận trọng; bảo thủ
to consider
cân nhắc; để cân nhắc
considerable
đáng kể; đáng suy ngẫm
considerably
đáng kể
a consideration
một sự xem xét
to consist of
bao gồm
constant
không thay đổi; liên tiếp
constantly
liên tục
to construct
để xây dựng; xây dựng
construction
xây dựng
to consult
để tham khảo
a consumer
người tiêu dùng
a contact
để liên lạc; liên hệ
to contain
để chứa; chứa
a container
một cái đựng
contemporary
đương đại; đồng thời
content
nội dung
to contest
tranh tài
context
bối cảnh; định nghĩa
a continent
một lục địa
to continue
tiếp tục
continuous
liên tục
continuously
liên tục
a contract
hợp đồng; một hợp đồng
to contrast
tương phản
contrasting
tương phản
to contribute
đóng góp
a contribution
một sự đóng góp
control
kiểm soát
in control of
trong sự kiểm soát của
under control
dưới sự kiểm soát
to control
điều khiển; để điều khiển
convenient
thuận tiện
a convention
mộ quy ước
conventional
thông thường
a conversation
cuộc hội thoại
a convert
một người cải đạo
to convince
để thuyết phục; thuyết phục
a cook
đầu bếp
the cooking
nấu ăn
a cooker
một người đầu bếp
a cookie
bánh quy
cool
hay; tuyệt
to cope with
để đối phó với; đối phó với
to copy
để sao chép; sao chép
a core
cốt lõi; lõi
a corner
một góc
to correct
để sửa; sửa
correctly
một cách chuẩn xác
to cost
tốn
a cottage
một ngôi nhà
the cotton
bông
to cough
ho (tiếng ho)
a council
một hội đồng
to count
đếm
to counter
đối phó; phản lại
the country
đất nước
the countryside
nông thôn
a county
một quận
a couple
một cặp đôi; cặp đôi; một cặp
courage
dũng cảm
a course
một khóa học; quá trình diễn biễn; đường lối
of course
tất nhiên; tất nhiên rồi
a court
toà án
a cousin
anh họ; em họ
a cover
vỏ bìa
covered
được bao phủ
a cow
một con bò; con bò
the crack
vết nứt
to crack
nứt
craft
thủ công; nghề thủ công
crash
tai nạn

Tìm kiếm các #noidung bạn yêu thích

Học nói về những chủ đề bạn thực sự quan tâm
Xem video
Hơn 48,000 đoạn phim của người bản ngữ
Học từ vựng
Chúng tôi dạy bạn các từ trong những video
Chat với Membot
Luyện tập nói với đối tác ngôn ngữ là AI của chúng tôi
Công thức bí mật của Memrise
Học
Ghi nhớ từ vựng
Đắm mình
Hiểu người khác
Công thức bí mật của Memrise
Giao tiếp
Được hiểu bởi người khác
Công thức bí mật của Memrise
Học
Ghi nhớ từ vựng
Đắm mình
Hiểu người khác
Công thức bí mật của Memrise
Giao tiếp
Được hiểu bởi người khác