Tổng quan bài học

Hãy nhảy vào bài học này ngay bây giờ và chỉ trong 5 phút bạn sẽ cảm tưởng như mình vừa du hành tới Anh Quốc vậy.
96 từ/mẫu câu để học
to pass
đỗ; đạt; để đỗ; để đạt
passing
đi qua
a passage
một đoạn
a passenger
một hành khách
a passport
hộ chiếu
the past
quá khứ
a path
một con đường
the patience
sự kiên nhẫn
a patient
bệnh nhân
a pattern
một mẫu; khuôn mẫu
to pause
tạm dừng
to pay
thanh toán; để thanh toán
the payment
thanh toán
peace
hoà bình
peaceful
hòa bình
to peak
đạt đến đỉnh; đạt đỉnh cao
a penny
một xu
a pencil
một chiếc bút chì
to pension
lương hưu; nghỉ hưu
the people
nhân dân; người dân
pepper
hạt tiêu
per
mỗi
a percent
một phần trăm
perfect!
hoàn hảo!
perfectly
hoàn hảo
to perform
diễn; trình bày; để trình bày; để diễn
a performance
buổi biểu diễn
a performer
người biểu diễn
perhaps
có lẽ
a period
kinh nguyệt; một khoảng thời gian
permanent
vĩnh viễn
permanently
vĩnh viễn
the permission
sự cho phép
to permit
cho phép
a person
một người
personal
riêng tư; cá nhân
personally
cá nhân
a personality
một cá tính
to persuade
thuyết phục
to pet
vuốt ve
the petrol
xăng
a phase
một giai đoạn
the philosophy
triết học
to photocopy
sao chép
a photograph
một bức ảnh
a photographer
một nhiếp ảnh gia
photography
nhiếp ảnh
to phrase
diễn đạt; diễn tả bằng lời
physical
thuộc về cơ thể; vật chất
physically
về mật vật lý; về mặt thể chất
physics
vật lý
to pick
để nhặt; nhặt; để chọn; chọn
to pick sth up
nhặt lên cái gì đó
a picture
một bức tranh; một tấm ảnh; bức tranh; tấm ảnh
a piece
một mảnh; một miếng
to pile
chất chồng
a pill
viên thuốc
a pilot
một người phi công
a pin
một cái ghim
pink
hồng; màu hồng
a pint
một cốc pint
to pipe
đường ống
to pitch
ném
a pity
đáng tiếc
to place
đặt; để đặt
to take place
diễn ra
a plain
một đồng bằng
to plan
lên kế hoạch
the planning
kế hoạch
a plane
cái máy bay
a planet
hành tinh
a plant
một cái cây; cây; thực vật
plastic
nhựa
a plate
một đĩa ăn; đĩa ăn
a platform
sân ga
pleasant
dễ chịu
pleasantly
dễ chịu
unpleasant
khó chịu
please
làm ơn; đi mà!
pleasing
làm hài lòng; dễ chịu
pleased
hài lòng
a pleasure
sự vinh hạnh; khoái cảm
plenty
nhiều (ám chỉ số lượng)
to plot
âm mưu; tính kế
a plug
một phích cắm
plus
cộng
a pocket
một chiếc túi; chiếc túi
a poem
một bài thơ
the poetry
thơ
to point
chỉ ra
pointed
nhọn
poison
thuốc độc
poisonous
chất độc; độc hại
a pole
một cột
police
cảnh sát
a policy
chính sách

Tìm kiếm các #noidung bạn yêu thích

Học nói về những chủ đề bạn thực sự quan tâm
Xem video
Hơn 48,000 đoạn phim của người bản ngữ
Học từ vựng
Chúng tôi dạy bạn các từ trong những video
Chat với Membot
Luyện tập nói với đối tác ngôn ngữ là AI của chúng tôi
Công thức bí mật của Memrise
Học
Ghi nhớ từ vựng
Đắm mình
Hiểu người khác
Công thức bí mật của Memrise
Giao tiếp
Được hiểu bởi người khác
Công thức bí mật của Memrise
Học
Ghi nhớ từ vựng
Đắm mình
Hiểu người khác
Công thức bí mật của Memrise
Giao tiếp
Được hiểu bởi người khác