Tổng quan bài học

Hãy nhảy vào bài học này ngay bây giờ và chỉ trong 5 phút bạn sẽ cảm tưởng như mình vừa du hành tới Anh Quốc vậy.
97 từ/mẫu câu để học
to hire
để thuê; thuê
history
lịch sử
historical
lịch sử
to hit
đánh; để đánh
a hobby
một sở thích
to hold
giữ; để giữ; cầm
a hole
một lỗ; một hố
hollow
rỗng
holy
thánh
honest
trung thực; thật thà
honestly
thành thật
an honour
một vinh dự
in honour of
tưởng nhớ
to hook
móc
horizontal
ngang
a horn
chiếc sừng
horror
kinh dị
a horse
con ngựa
a hospital
bệnh viện
a host
một người chủ nhà; người chủ phòng; chủ tiệc
the housing
nhà ở
a household
một hộ gia đình
huge
lớn; khổng lồ
human
loài người
humorous
hài hước
the humour
sự hài hước
hungry
đói
to hunt
săn bắn
the hunting
săn bắn
to hurry
vội vàng
in a hurry
đang vội; vội vàng
a husband
người chồng; một người chồng
ice
băng; đá lạnh
an idea
một ý tưởng
an ideal
một lý tưởng
ideally
lý tưởng
to identify
xác nhận; để xác nhận
identity
danh tính
to ignore
bỏ qua; để bỏ qua
an ill
một bệnh
illegal
bất hợp pháp
illegally
trái pháp luật
an illness
một căn bệnh
to illustrate
minh họa
an image
hình ảnh
imaginary
ảo; tưởng tượng
the imagination
trí tưởng tượng
to imagine
để tưởng tượng; tưởng tượng
immediate
ngay lập tức; tức thì
immediately
ngay lập tức; ngay
immoral
phi đạo đức
an impact
va chạm
impatient
nóng lòng
impatiently
một cách nóng lòng
an implication
một hàm ý
to imply
để ngụ ý; ngụ ý
to import
để nhập vào; nhập vào
importance
sự quan trọng
important
quan trọng
importantly
quan trọng
unimportant
không quan trọng
to impose
áp đặt
impossible
bất khả thi
to impress
gây ấn tượng
impressed
bị ấn tượng; có ấn tượng
an impression
một ấn tượng
impressive
ấn tượng
to improve
cải thiện; để cái thiện
an improvement
một sự cải thiện
inability
sự bất lực; không thể
an incident
một sự cố
to include
bao gồm
including
bao gồm
an income
thu nhập
to increase
tăng
increasingly
ngày càng
indeed
quả thật
the independence
sự độc lập
independent
độc lập
independently
độc lập
to index
chỉ mục
to indicate
tỏ ra; chỉ ra
an indication
một chỉ dẫn
indirect
gián tiếp
indirectly
gián tiếp
individual
cá thể; cá nhân
indoors
trong nhà
indoor
trong nhà
industrial
công nghiệp
industry
công nghiệp; nền công nghiệp
inevitable
không thể tránh được
inevitably
không thể tránh khỏi
to infect
lây nhiễm
infected
bị nhiễm
an infection
nhiễm trùng
infectious
truyền nhiễm
an influence
một sự ảnh hưởng

Tìm kiếm các #noidung bạn yêu thích

Học nói về những chủ đề bạn thực sự quan tâm
Xem video
Hơn 48,000 đoạn phim của người bản ngữ
Học từ vựng
Chúng tôi dạy bạn các từ trong những video
Chat với Membot
Luyện tập nói với đối tác ngôn ngữ là AI của chúng tôi
Công thức bí mật của Memrise
Học
Ghi nhớ từ vựng
Đắm mình
Hiểu người khác
Công thức bí mật của Memrise
Giao tiếp
Được hiểu bởi người khác
Công thức bí mật của Memrise
Học
Ghi nhớ từ vựng
Đắm mình
Hiểu người khác
Công thức bí mật của Memrise
Giao tiếp
Được hiểu bởi người khác