Tổng quan bài học

Hãy nhảy vào bài học này ngay bây giờ và chỉ trong 5 phút bạn sẽ cảm tưởng như mình vừa du hành tới Anh Quốc vậy.
74 từ/mẫu câu để học
to work
làm việc; để làm việc
twenty
hai mươi
a year
một năm
the commerce
thương mại
to know
biết; để biết
kind
tốt bụng; tử tế; giống loại (danh từ)
a business
một vụ làm ăn; kinh doanh
to come back
quay lại
suddenly
đột nhiên
a little bit
một chút; một tý
time
thời gian
money
tiền
quite
khá là
a path
một con đường
eventually
về sau cùng; rốt cuộc
to end
dừng lại; kết thúc; để kết thúc
access
truy cập; cơ hội gần; lối vào
to design
thiết kế
a manager
người quản lý
people
mọi người
to think
nghĩ; để nghĩ
also
cũng
just
chỉ
the awareness
nhận thức
around
ở quanh
perhaps
có lẽ
less
ít hơn
when
khi nào; lúc nào
young
trẻ
sort of
kiểu vậy; kiểu kiểu như thế
to deal
để phân phối; phân phối; buôn bán
to get
lấy; để lấy
to say
nói; để nói
first
đầu tiên
generally
nói chung
to need
cần
to put
đặt; để đặt
because
bởi vì
obviously
rõ ràng rồi; hiển nhiên
more
hơn; nhiều hơn
sure
chắc; được chứ
to devote
để cống hiến; cống hiến
probably
chắc là
educational
giáo dục
to live
sống; để sống
easy
dễ; dễ dãi
really?!
thật à?!; thế à?!
to find
tìm; để tìm
difficult
khó; khó khăn
to negotiate
đàm phán
to gain
thu về; để nhận thêm
over
ở phía trên; qua; quá
something
cái gì đó; thứ gì đó
high
cao
a look
một cái nhìn
look at that
nhìn cái đó xem
to open
mở; để mở
an eye
một con mắt
a brain
bộ não; một bộ não
narrow
hẹp
never
không bao giờ
left
trái
able
có thể; có khả năng
creative
sáng tạo
positive
tích cực
a key
chiếc chìa khoá; một chiếc chìa khóa
away
xa; khỏi đây
to return
trả lại
an adult
người lớn; một người lớn
life
cuộc sống; cuộc đời
entirely
hoàn toàn
different
khác
a level
một cấp độ; cấp độ
to achieve
để hoàn thành; hoàn thành

Tìm kiếm các #noidung bạn yêu thích

Học nói về những chủ đề bạn thực sự quan tâm
Xem video
Hơn 48,000 đoạn phim của người bản ngữ
Học từ vựng
Chúng tôi dạy bạn các từ trong những video
Chat với Membot
Luyện tập nói với đối tác ngôn ngữ là AI của chúng tôi
Công thức bí mật của Memrise
Học
Ghi nhớ từ vựng
Đắm mình
Hiểu người khác
Công thức bí mật của Memrise
Giao tiếp
Được hiểu bởi người khác
Công thức bí mật của Memrise
Học
Ghi nhớ từ vựng
Đắm mình
Hiểu người khác
Công thức bí mật của Memrise
Giao tiếp
Được hiểu bởi người khác