Tổng quan bài học

Hãy nhảy vào bài học này ngay bây giờ và chỉ trong 5 phút bạn sẽ cảm tưởng như mình vừa du hành tới Anh Quốc vậy.
100 từ/mẫu câu để học
demand
yêu cầu
to demonstrate
để thực hành; trứng minh
a dentist
một nha sĩ; nha sĩ
to deny
từ chối
a department
một bộ phận; một ban; bộ phận; ban
a departure
một chuyến đi; chuyến rời đi
to depend
phụ thuộc vào; để dựa vào
to deposit
để đặt cọc; đặt cọc
to depress
làm chán nản
depressing
buồn bã
depressed
suy sụp
the depth
độ sâu
to derive
suy ra; trích ra
to describe
diễn tả; để diễn tả
a description
một miêu tả
a desert
một sa mạc
to desert
tới sa mạc
to deserve
xứng đáng; để xứng đáng
to design
thiết kế
desire
mong muốn; khao khát
a desk
một cái bàn
desperate
tuyệt vọng
desperately
tuyệt vọng
despite
mặc dù
to destroy
phá hủy
the destruction
sự phá hủy
a detail
chi tiết
in detail
về chi tiết; tỉ mỉ
detailed
chi tiết
the determination
sự quyết tâm
to determine
phân xử dứt khoát
determined
cương quyết; xác định
to develop
để phát triển; phát triển
a development
sự phát triển
a device
một thiết bị
to devote
để cống hiến; cống hiến
a diagram
một biểu đồ
a diamond
một viên kim cương
a diary
một cuốn nhật ký
a dictionary
một cuốn từ điển
a die
xúc xắc (số ít)
dying
đang chết
a diet
ăn kiêng
a difference
một điểm khác biệt; điểm khác biệt
different
khác
differently
khác biệt
difficult
khó; khó khăn
difficulty
khó khăn
a dig
một cuộc đào
dinner
bữa tối
to direct
để chỉ đạo; chỉ đạo
directly
trực tiếp
a direction
một hướng
a director
đạo diễn; giám đốc
the dirt
bụi bẩn
dirty
bẩn
disabled
tàn tật
a disadvantage
một nhược điểm
to disagree
không đồng ý; để không đồng thuận
a disagreement
một sự bất đồng
to disappear
biến mất; để biến mất
to disappoint
làm thất vọng
disappointing
đáng thất vọng
disappointed
thất vọng; bị thất vọng
the disappointment
sự thất vọng
disapproval
sự không tán thành
to disapprove
không tán thành
a disaster
một thảm hoạ
the discipline
kỷ luật
a discount
một chiết khấu
to discover
tìm ra
the discovery
sự khám phá
to discuss
bàn luận
a discussion
cuộc thảo luận
a disease
căn bệnh
to disgust
để làm kinh tởm; làm kinh tởm
disgusting
kinh tởm; tởm
a dish
một chiếc đĩa
dishonest
không trung thực
dishonestly
không trung thực
a disk
một đĩa
to dislike
không thích
to dismiss
để bác bỏ; để kết thúc
to display
hiển thị
to dissolve
để hòa tan; hòa tan
a distance
khoảng cách; một khoảng cách
to distinguish
phân biệt
to distribute
phân phối
the distribution
sự phân phối
a district
một quận; huyện
to disturb
làm phiền
to divide
để chia ra; chia
division
phân chia
a divorce
một cuộc ly hôn
divorced
đã ly dị; đã ly hôn
to undo
hoàn tác
a doctor
vị bác sĩ
a document
một tài liệu
a dollar
một đô la
domestic
nội địa

Tìm kiếm các #noidung bạn yêu thích

Học nói về những chủ đề bạn thực sự quan tâm
Xem video
Hơn 48,000 đoạn phim của người bản ngữ
Học từ vựng
Chúng tôi dạy bạn các từ trong những video
Chat với Membot
Luyện tập nói với đối tác ngôn ngữ là AI của chúng tôi
Công thức bí mật của Memrise
Học
Ghi nhớ từ vựng
Đắm mình
Hiểu người khác
Công thức bí mật của Memrise
Giao tiếp
Được hiểu bởi người khác
Công thức bí mật của Memrise
Học
Ghi nhớ từ vựng
Đắm mình
Hiểu người khác
Công thức bí mật của Memrise
Giao tiếp
Được hiểu bởi người khác