Tổng quan bài học

Hãy nhảy vào bài học này ngay bây giờ và chỉ trong 5 phút bạn sẽ cảm tưởng như mình vừa du hành tới Anh Quốc vậy.
77 từ/mẫu câu để học
fifteen
mười lăm
the West
phía Tây
to go
đi; để đi
the wood
gỗ
a bridge
cái cây cầu
a park
công viên; một công viên
educational
giáo dục
service
dịch vụ
to approve
để phê duyệt; phê duyệt
a second
một giây
time
thời gian
to kick
đá; để đá
a school
một ngôi trường; trường học
to mean
có nghĩa là; ý là
to work
làm việc; để làm việc
just
chỉ
a heart
một trái tim; trái tim
a mum
một người mẹ
whether
liệu
hope
hy vọng; niềm hy vọng
a concern
sự lo ngại
a dream
một giấc mơ; giấc mơ
to hold
giữ; để giữ; cầm
free
tự do; miễn phí
yourself
bản thân bạn
to get
lấy; để lấy
trouble
rắc rối; vấn đề
to speak
nói; để nói
without
thiếu; không có
to worry
lo lắng; để lo lắng
anybody
bất kỳ ai
to say
nói; để nói
a feeling
một cảm giác; cảm giác
a piece
một mảnh; một miếng
paper
giấy
to laugh
cười
to know
biết; để biết
actually
thực ra; thật ra
to learn
học; để học
something
cái gì đó; thứ gì đó
to fail
thất bại
to become
trở thành; để trở thành
still
vẫn
to call
gọi; để gọi
a star
một ngôi sao; ngôi sao
a class
một lớp học; một tầng lớp
because
bởi vì
always
luôn luôn
one hundred
một trăm
to send
gửi; để gửi đi
involved
liên quan
to help
giúp; để giúp
a kid
một đứa bé; đứa bé
back
mặt sau; đằng sau; phía sau; tấm lưng
to focus
để tập trung; tập trung
a key
chiếc chìa khoá; một chiếc chìa khóa
a thing
một thứ
to find out
tìm ra; để tìm ra
talented
tài năng
myself
bản thân tôi
never
không bao giờ
good
tốt
anything
bất cứ thứ gì; bất kì cái gì
only
chỉ mỗi
a thought
một ý nghĩ; ý nghĩ
bad
tệ; xấu
stuff
thứ; các thứ
when
khi nào; lúc nào
emotional
xúc động
to tell
kể; kể chuyện; nói; để nói
other
thứ khác; người khác
people
mọi người
at ease
thoải mái
after
sau khi
Friday
thứ Sáu (ngày trong tuần)
I'm happy
tôi vui
a friend
một người bạn; một bạn; bạn

Tìm kiếm các #noidung bạn yêu thích

Học nói về những chủ đề bạn thực sự quan tâm
Xem video
Hơn 48,000 đoạn phim của người bản ngữ
Học từ vựng
Chúng tôi dạy bạn các từ trong những video
Chat với Membot
Luyện tập nói với đối tác ngôn ngữ là AI của chúng tôi
Công thức bí mật của Memrise
Học
Ghi nhớ từ vựng
Đắm mình
Hiểu người khác
Công thức bí mật của Memrise
Giao tiếp
Được hiểu bởi người khác
Công thức bí mật của Memrise
Học
Ghi nhớ từ vựng
Đắm mình
Hiểu người khác
Công thức bí mật của Memrise
Giao tiếp
Được hiểu bởi người khác