• Log in
 • Bắt đầu học

Điều Khoản Sử Dụng

1. GIỚI THIỆU

Cảm ơn bạn đã chọn Memrise Limited (mã số công ty 07463911, có văn phòng đăng ký tại 27 Old Gloucester Street, London, WC1N 3AX) (“chúng tôi”) để cung cấp cho bạn (“người dùng” ) với một không gian trực tuyến cho việc học tập. Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm nhiều nội dung và khóa học, từ sơ cấp đến nâng cao, được thiết kế để tạo điều kiện cho việc học nhiều môn học có sẵn trên (i) ứng dụng có sẵn để tải xuống trên thiết bị di động, máy tính xách tay và / hoặc máy tính bảng (“Ứng dụng” ) và tại trang web của chúng tôi https://www.memrise.com (“Trang web”), hoặc bất kỳ thiết bị nào khác, dù đã được phát minh hay sắp được phát minh, theo đó bạn có thể truy cập nội dung và các khóa học của chúng tôi, được gọi là dịch vụ của chúng tôi cung cấp cho bạn (“Dịch vụ”).

Để bắt đầu sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi, bất kể bạn là người sử dụng mới hay cũ, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc các Điều khoản sử dụng sau ("Điều khoản"). Bất cứ khi nào bạn sử dụng một trong những Dịch vụ của chúng tôi, bạn công nhận rằng bạn đã hiểu và đồng ý với các Điều khoản kể trên, và bạn cũng đồng ý với Chính sách quyền riêng tư và cookies của chúng tôi. Chúng tôi có quyền sửa đổi các Điều khoản của chúng tôi. Chúng tôi sẽ liệt kê toàn bộ các thay đổi ở trang này cùng ngày tháng của các sửa đổi ở trên cùng của trang, để bạn biết lần gần nhất chúng tôi sửa đổi các Điều khoản kể trên. Những điều trên được áp dụng cho Chính sách quyền riêng tư và cookies của chúng tôi. Khi bạn tiếp tục sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi sau các sự sửa đổi kể trên, bạn chấp nhận các sự sửa đổi ấy. Nếu bạn không đồng ý tuân theo các Điều khoản kể trên, xin đừng đăng ký để sử dụng, tiếp cận hay tiếp tục sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi khuyến nghị bạn in một bản copy của các Điều khoản kể trên để đối chiếu trong tương lai. Chúng tôi có quyền chấm dứt sự tiếp cận của bạn với các Dịch vụ của chúng tôi nếu bạn vi phạm các Điều khoản của chúng tôi theo điều 13.

Trừ khi có quy định rõ ràng khác, mọi tính năng mới được thêm vào Dịch vụ hiện tại, bao gồm cả việc phát hành các công cụ và tài nguyên mới, sẽ phải tuân theo các Điều khoản này.

Chúng tôi có thể cập nhật hoặc yêu cầu bạn cập nhật các Dịch vụ để áp dụng các điều chỉnh kỹ thuật hoặc để cải tiến, với điều kiện là các Dịch vụ sẽ luôn luôn khớp với mô tả được cung cấp trong tất cả các tài liệu liên quan.

Bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn xác nhận rằng (i) bạn từ 13 tuổi trở lên; và (ii) việc bạn sử dụng Dịch vụ sẽ không vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào trong tiểu bang, lãnh thổ hoặc quốc gia nơi mà bạn cư trú.

2. ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Bạn phải đăng ký một tài khoản bằng cách: (i) kết nối thông qua tài khoản mạng xã hội có sẵn (bao gồm, nhưng không giới hạn ở Facebook, Weibo và Google Plus); hoặc (ii) cung cấp tên người dùng, địa chỉ email hợp lệ và bất kỳ thông tin nào khác mà chúng tôi có thể yêu cầu theo thời gian (“Tài khoản”). Bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật cho chi tiết Tài khoản của mình và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động xảy ra trong Tài khoản của mình. Tài khoản của bạn chỉ được sử dụng bởi bạn và không được chia sẻ, hoặc chuyển giao cho bất kỳ cá nhân nào khác. Bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi qua trang Liên hệ với chúng tôi đối với bất kỳ việc sử dụng bị nghi ngờ hoặc thực tế trái phép hoặc gian lận nào đối với Tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vi phạm nào khác về an ninh.

Khi bạn có Tài khoản, bạn có thể tạo hồ sơ trực tuyến (“Hồ sơ”). Khi tạo Hồ sơ của bạn, bạn đồng ý (i) cung cấp thông tin chính xác, hiện tại và đầy đủ; và (ii) chịu trách nhiệm cá nhân đối với thông tin bạn cung cấp trong Hồ sơ của mình. Chúng tôi bảo lưu quyền xóa Hồ sơ của bạn và tạm ngưng hoặc chấm dứt Tài khoản nếu chúng tôi có lí do nghi ngờ rằng bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp trong Hồ sơ của mình không đúng sự thật, không chính xác hoặc không tuân thủ Điều khoản của chúng tôi.

3. CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư của bạn. Bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn gửi cho chúng tôi khi thiết lập Tài khoản sẽ phải tuân thủ Chính sách bảo mật và cookie của chúng tôi tại https://www.memrise.com/privacy/ và được tích hợp vào các Điều khoản này. Bạn hiểu rằng thông qua việc bạn sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng (trong phạm vi được nêu trong Chính sách quyền riêng tư và cookie) của thông tin này. Bạn hiểu rõ hơn, thừa nhận và đồng ý rằng bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn cung cấp trên Hồ sơ của mình đều thuộc phạm vi công cộng và được cung cấp theo phạm vi trách nhiệm của riêng bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn chia sẻ trên Hồ sơ của mình bởi bạn hoặc bất kỳ cá nhân nào khác.

4. QUY TẮC BẢO VỆ QUYỀN RIÊNG TƯ TRỰC TUYẾN CỦA TRẺ EM

Trong giới hạn Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng 1998 được áp dụng cho chúng tôi, trang web này không dành cho trẻ em và không muốn thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi. Bạn có thể truy nhập và/hoặc sửa lại thông tin của bạn hoặc thông tin liên quan đến trẻ em của bạn bất cứ lúc nào qua trang Liên hệ chúng tôi.

5. NỘI DUNG CỦA CHÚNG TÔI

Ngoại trừ Nội dung Người dùng (được định nghĩa bên dưới) tất cả nội dung có sẵn thông qua Dịch vụ (bao gồm quyền khởi kiện, quyền thiết kế, báo cáo, dữ liệu, cơ sở dữ liệu, công cụ, mã, ảnh, hình ảnh, video, giao diện, các trang web, thiết kế, văn bản, đồ họa, thông tin, phần mềm ("Phần mềm"), các tệp âm thanh và các tệp media khác, các lựa chọn và cách sắp xếp chúng, tài liệu và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ khác) là của chúng tôi hoặc được cấp phép cho chúng tôi bởi một bên thứ ba (“Nội dung của chúng tôi”). Bạn thừa nhận và chấp nhận rằng bạn bị cấm sử dụng Nội dung của chúng tôi trừ khi chúng tôi cấp cho bạn một giấy phép có giới hạn để sử dụng Nội dung của chúng tôi liên quan đến Dịch vụ, như được nêu trong điều 6. Tên và logo 'Memrise' của chúng tôi là nhãn hiệu/ nhãn dịch vụ đã đăng ký của chúng tôi. Trong phạm vi có bao gồm nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và / hoặc logo từ các tổ chức khác trên Trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi, chúng là nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và biểu tượng của các tổ chức tương ứng đó. Bạn không được cấp quyền chung hoặc giấy phép thương mại liên quan đến nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và biểu trưng của chúng tôi hoặc của nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc biểu trưng của các tổ chức khác đó.

6. GIẤY PHÉP CỦA BẠN

Theo điều khoản này, chúng tôi cấp cho bạn giấy phép cá nhân có giới hạn, không thể chuyển nhượng, không được cấp phép lại, toàn cầu và không độc quyền để sử dụng Nội dung của chúng tôi cho mục đích độc quyền sử dụng Dịch vụ cho mục đích cá nhân, phi thương mại của riêng bạn sử dụng (“Giấy phép”). Giấy phép sử dụng Nội dung của chúng tôi chỉ được giới hạn ở việc sử dụng mã đối tượng của Phần mềm và theo điều kiện của Giấy phép, trừ khi được phép theo luật hiện hành, bạn không được (và không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào) sao chép, sửa đổi, tạo sản phẩm phái sinh từ, sử dụng kỹ nghệ đảo ngược, lắp ráp ngược hoặc tìm cách khám phá bất kỳ mã nguồn, bán, cho thuê, cho mượn, chuyển nhượng, cấp phép phụ, cấp quyền lợi bảo mật hoặc chuyển giao bất kỳ quyền nào trong Phần mềm. Bạn đồng ý không truy cập vào Ứng dụng hoặc Trang web bằng bất kỳ phương tiện nào khác ngoài các giao diện do chúng tôi cung cấp để sử dụng trong việc truy cập Dịch vụ.

7. NỘI DUNG BÊN THỨ BA VÀ LIÊN KẾT TỚI TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA

Dịch vụ có thể chứa nội dung và liên kết thuộc sở hữu của bên thứ ba đến các trang web khác, bao gồm Facebook và Google Plus ("Trang web của bên thứ ba"). Chúng tôi không xác nhận, bảo trợ, giới thiệu hoặc chấp nhận trách nhiệm đối với bất kỳ Trang web của bên thứ ba nào. Ngoài ra, các trang web của bên thứ ba không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi và chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách quyền riêng tư của trang web của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn ở liên kết trên trang web của bên thứ ba hoặc bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật nào cho trang web của bên thứ ba. Chúng tôi có thể cung cấp nội dung của bên thứ ba và Trang web của bên thứ ba cho bạn như một sự thuận tiện và việc đưa nội dung của bên thứ ba đó và Trang web của bên thứ ba không có nghĩa rằng chúng tôi ủng hộ cho bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn nhận thức được và đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào gây ra, hoặc bị cáo buộc gây ra, hoặc liên quan đến việc sử dụng hay phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào có sẵn trên hoặc thông qua Trang web bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung trên Trang web của bên thứ ba mà bạn có thể tìm thấy hoặc truy cập khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Nội dung có sẵn trên hoặc thông qua trang web của bên thứ ba có thể được bảo vệ bởi bản quyền và luật sở hữu trí tuệ của bất kỳ quốc gia nào.

8. ĐĂNG THÔNG TIN VÀ NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG

Chúng tôi khuyến khích bạn tham gia vào quá trình học tập và chia sẻ sáng tạo theo tinh thần vui vẻ, hào phóng và lịch sự bằng cách đăng trong các khu vực công cộng của Trang web của chúng tôi và trên Hồ sơ của bạn. Mọi thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, nhạc, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video, tin nhắn, tag hoặc các tài liệu khác mà bạn đăng, tải lên hoặc truyền tải theo bất kỳ cách nào công khai hoặc riêng tư qua Dịch vụ (“Đăng lên”) là nội dung người dùng của bạn ("Nội dung người dùng"). Bạn đảm bảo và tuyên bố rằng bất kỳ Nội dung Người dùng nào bạn đăng đều là của bạn hoặc bạn có sự cho phép cần thiết từ bên thứ ba có liên quan để Đăng Nội dung Người dùng. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả Nội dung người dùng mà bạn đăng và chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do bất kỳ Nội dung người dùng nào mà bạn đăng và được cho phép hiển thị qua Dịch vụ gây ra.

Bằng cách đăng nội dung người dùng trong quá trình sử dụng Dịch vụ, bạn cấp cho chúng tôi giấy phép không thể thu hồi, vĩnh viễn, không độc quyền, miễn phí, có thể chuyển nhượng, toàn cầu (cùng với quyền cấp phép phụ) để sử dụng, sao chép, dịch, định dạng lại, chuẩn bị các sản phẩm phái sinh, kết hợp vào các sản phẩm khác, trích đoạn, phân phối, để hiển thị công khai, toàn bộ hoặc một phần, Nội dung Người dùng cho việc cung cấp, phân phối và quảng cáo Dịch vụ của chúng tôi (“Giấy phép Nội dung Người dùng”).

Chúng tôi chủ động theo dõi Nội dung Người dùng Được đăng qua Dịch vụ và chúng tôi bảo lưu quyền xóa bất kỳ Nội dung Người dùng nào được đăng khi chúng tôi cho là hợp lý hoặc đã được thông báo cho chúng tôi như sau (“Nội dung không phù hợp”):

 • Nội dung mang tính xúc phạm, không đứng đắn, phản cảm, có hại, gây phẫn nộ, đe dọa, bất hợp pháp, phỉ báng, vi phạm, lạm dụng, quấy rối, thô tục, gian lận, xâm phạm quyền riêng tư, hình ảnh, nhân quyền hoặc quyền cá nhân hoặc bất kỳ nội dung nào mang tính phân biệt về chủng tộc, đạo đức, giới tính, chính trị hoặc phân biệt theo bất cứ hình thức nào khác được cho rằng không thể chấp nhận được;
 • Nội dung là một hình thức chào mời, bao gồm nhưng không giới hạn, spam, thư rác, đề án kim tự tháp, mô hình Ponzi hoặc bất kỳ hình thức nào khác được coi là một sự khích lệ để tham gia vào hoạt động tài chính;
 • Thông tin cá nhân của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin liên hệ, tài chính hoặc các chi tiết cá nhân khác của những người sống hoặc đã chết;
 • Nội dung của người dùng mà bạn không có quyền Đăng hoặc cung cấp bằng bất kỳ cách nào theo bất kỳ luật hiện hành hoặc các mối quan hệ hợp đồng hoặc ủy thác nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin nội bộ, thông tin độc quyền, thông tin bí mật đã lấy được hoặc được tiết lộ, như là một phần của việc làm hoặc các mối quan hệ thương mại hoặc theo các thỏa thuận không tiết lộ;
 • Nội dung chứa mã phần mềm dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự đồng ý rõ ràng của chúng tôi;
 • Nội dung mà sẽ cấu thành, khuyến khích hoặc cung cấp hướng dẫn để thực hiện hành vi phạm tội, hành vi khủng bố hoặc bất kỳ hoạt động bất hợp pháp hoặc phạm tội nào khác;
 • Nội dung mà, theo ý kiến
 • Nội dung mà, theo ý kiến
 • Nội dung mà có thể làm gián đoạn khả năng nhớ một cách hiệu quả của người dùng khác.

Mặc dù chúng tôi chủ động giám sát và có thể sàng lọc trước một số Nội dung của người dùng, Nội dung không phù hợp có thể không được chúng tôi phát hiện ngay lập tức. Bạn thừa nhận và tuyên bố rằng bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn có thể bắt gặp Nội dung không phù hợp. Chúng tôi không chịu trách nhiệm theo bất kỳ cách nào đối với bất kỳ Nội dung Không phù hợp nào được Đăng và hiển thị qua Dịch vụ. Chúng tôi bảo lưu quyền (nhưng không phải nghĩa vụ) theo quyết định riêng của chúng tôi để từ chối, di chuyển hoặc xóa bất kỳ Nội dung Người dùng nào mà chúng tôi coi là Nội dung Không phù hợp được chúng tôi phát hiện là vi phạm các Điều khoản này.

9. QUY TẮC CHO NGƯỜI DÙNG

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về Nội dung người dùng mà bạn đăng. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, hoặc tính toàn vẹn hoặc chất lượng của bất kỳ Nội dung Người dùng nào được đăng bởi những người dùng khác. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng Nội dung người dùng mà bạn đăng và việc sử dụng Dịch vụ của bạn sẽ không:

 • Vi phạm, hay xâm phạm theo bất kỳ cách nào đối với quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào;
 • Gây tổn hại cho trẻ vị thành niên bằng bất kỳ cách nào;
 • Đe dọa, theo dõi, chế nhạo, chỉ trích quá đáng, gây sợ hãi, quấy rối tình dục, hoặc làm phiền người khác;
 • Được sử dụng để cố ý hoặc vô tình vi phạm, hoặc theo bất kỳ cách nào không tuân thủ luật pháp khu vực, quốc gia và quốc tế;
 • Được sử dụng để giả mạo tiêu đề, hoặc chế biến bất kỳ nội dung nào được truyền tải qua Dịch vụ để che giấu nguồn gốc của nó;
 • Làm quá tải, làm hư hỏng hoặc làm giảm hoạt động của Ứng dụng, Trang web hoặc Dịch vụ;
 • Được sử dụng như một dịch vụ chuyển tiếp đến một trang web khác;
 • Thu thập địa chỉ email hoặc thông tin cá nhân khác từ những người dùng khác cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc gửi email hoặc tin nhắn không mong muốn;
 • Được sử dụng để đăng ký nhiều hơn một số lượng nhỏ Tài khoản;
 • Được sử dụng để đăng ký một Tài khoản cho bất kỳ ai khác ngoài chính bạn; hoặc
 • Được sử dụng để đăng ký một tài khoản mà bạn khai báo sai hoặc giả thông tin cá nhân.

Bạn không được lạm dụng Dịch vụ của chúng tôi bằng cách cố ý đưa vào vi-rút, trojan, sâu, bom lôgic hoặc tài liệu khác độc hại hoặc có hại về mặt công nghệ. Bạn không được cố gắng truy cập trái phép vào Dịch vụ của chúng tôi, (các) máy chủ mà Dịch vụ của chúng tôi được lưu trữ hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu nào được kết nối với Dịch vụ của chúng tôi. Bạn không được tấn công trang web của chúng tôi thông qua tấn công từ chối dịch vụ hoặc tấn công từ chối dịch vụ được phân phối. Bằng cách vi phạm quy định này, bạn sẽ phạm tội hình sự theo Đạo luật Lạm dụng Máy tính năm 1990. Chúng tôi sẽ báo cáo bất kỳ vi phạm nào đối với các cơ quan thực thi pháp luật có liên quan và chúng tôi sẽ hợp tác với các cơ quan đó bằng cách tiết lộ danh tính của bạn cho họ. Trong trường hợp vi phạm như vậy, quyền sử dụng Dịch vụ của bạn sẽ bị ngừng ngay lập tức.

Bạn nhận thức được và đồng ý rằng chúng tôi có thể lưu giữ Nội dung Người dùng và cũng có thể tiết lộ Nội dung Người dùng nếu được luật pháp yêu cầu, hoặc nếu chúng tôi tin rằng việc bảo quản hoặc tiết lộ đó là cần thiết một cách hợp lý để: (a) tuân thủ quy trình pháp lý; (b) thi hành các Điều khoản; (c) trả lời các khiếu nại rằng bất kỳ Nội dung Người dùng nào vi phạm quyền của bên thứ ba; hoặc (d) bảo vệ quyền, tài sản, hoặc sự an toàn cá nhân của chúng tôi, người dùng của chúng tôi và công chúng.

10. PHÍ ĐĂNG KÝ GÓI SỬ DỤNG

Ở thời điểm ban đầu Nội dung của chúng tôi có thể được sử dụng miễn phí, bao gồm các khoá học và nội dung cơ bản. Nếu bạn quyết định học nâng cao hơn, chúng tôi có một loạt các gói đăng ký sử dụng để bạn có thể chọn gói phù hợp nhất cho nhu cầu của mình. Bạn có thể chọn một trong các gói đăng ký hàng tháng (Gói Sử dụng theo Tháng), hàng quý (Gói Sử dụng theo Quý) hoặc hàng năm (Gói Sử dụng theo Năm) (gọi riêng là "Gói" và chung toàn bộ là "Các Gói") để được sử dụng các khoá học và nội dung nâng cao. Chi phí cho các Gói được hiển thị trên trang web của chúng tôi ở https://www.memrise.com/premium/ ("Phí"). Mức Phí của chúng tôi tuỳ thuộc vào các gói đăng ký sử dụng, các gói quà tặng và các dịp ưu đãi, và do đó chúng tôi có quyền thỉnh thoảng thay đổi Phí của chúng tôi.

Nếu bạn chọn Gói đăng ký sử dụng theo Tháng, Gói đăng ký của bạn sẽ được tự động gia hạn dưới hình thức đăng ký liên tục, và được gia hạn khi mỗi kì hàng tháng, một tháng kể từ ngày Gói đăng ký sử dụng theo Tháng của bạn được kích hoạt (hoặc ngày gần nhất có thể). Nếu bạn chọn Gói đăng ký sử dụng theo Quý, Gói đăng ký của bạn sẽ được tự động gia hạn dưới hình thức đăng ký liên tục, và được gia hạn sau mỗi kì ba tháng, ba tháng kể từ ngày Gói đăng ký sử dụng theo Quý của bạn được kích hoạt (hoặc ngày gần nhất có thể). Nếu bạn chọn Gói đăng ký sử dụng theo Năm, Gói đăng ký của bạn sẽ được tự động gia hạn dưới hình thức đăng ký liên tục, và được gia hạn sau mỗi kì một năm, một năm kể từ ngày Gói đăng ký sử dụng theo Năm của bạn được kích hoạt (mỗi lần được gọi là "Gia Hạn"). Nếu bạn tiếp tục Gia Hạn, phương pháp thanh toán được sử đụng để trả Phí sẽ bị tính tiền vào khi Gói đăng ký sử dụng hiện tại của bạn kết thúc. Nếu bạn chọn đăng ký Gói đăng ký sử dụng Trọn đời, phí này sẽ được thanh toán thành một khoản trả trước mà không có kì gia hạn nào. Gói đăng ký sử dụng Trọn đời có thời hạn 100 năm hoặc cho đến khi Memrise ngừng bán Dịch vụ.

Bạn nhận thức rõ rằng, nếu chúng tôi thay đổi Mức phí, điều này sẽ không ảnh hưởng đến gói đăng ký (subscription) hiện có của bạn, do vậy, nếu bạn đã đăng ký gói sử dụng với một Mức phí nhất định, bất cứ thay đổi nào về Mức phí này cũng không ảnh hưởng đến gói đăng ký sử dụng hiện tại của bạn hoặc việc gia hạn gói.

Bạn có thể thay đổi gói đăng ký sử dụng của bạn bất cứ lúc nào tại mục 'Tài khoản' trên trang quản lí (setting)của Hồ sơ của bạn. Hiệu ứng của các thay đổi như sau:

 • Chuyển từ Gói đăng ký sử dụng theo Tháng tới Gói đăng ký sử dụng theo Quý hoặc Gói đăng ký sử dụng theo Năm - Gói đăng ký sử dụng theo Quý hoặc theo Năm của bạn sẽ được kích hoạt ngay sau khi thực hiện thanh toán hoàn tất và bất cứ thời gian nào còn sót lại trong gói đăng ký sử dụng theo Tháng của bạn sẽ bị hủy và sẽ không được hoàn tiền;
 • Chuyển từ Gói đăng ký sử dụng theo Quý sang Gói đăng ký Pro theo Năm - Gói đăng ký sử dụng theo Năm của bạn sẽ được kích hoạt ngay sau khi thủ tục thanh toán hoàn tất và bất cứ thời gian nào còn lại trong Gói đăng ký sử dụng theo Quý của bạn sẽ bị huỷ và không được hoàn tiền;
 • Chuyển từ Gói đăng ký sử dụng theo Năm sang Gói đăng ký sử dụng theo Tháng - Gói đăng ký sử dụng theo Năm của bạn sẽ tiếp tục hoạt động cho tới ngày hết hạn của gói đăng ký này, và Gói đăng ký sử dụng theo Tháng của bạn sẽ được kích hoạt ngay sau khi Gói đăng ký sử dụng theo Năm hết hạn; và
 • Chuyển từ Gói đăng ký sử dụng theo Năm sang Gói đăng ký sử dụng theo Quý - Gói đăng ký sử dụng theo Năm của bạn sẽ tiếp tục hoạt động cho tới ngày hết hạn của Gói đăng ký này, và Gói đăng ký sử dụng theo Quý của bạn sẽ được kích hoạt ngay sau khi Gói đăng ký sử dụng theo Năm của bạn hết hạn.

Gói đăng ký sử dụng của bạn có thể bắt đầu bằng một giai đoạn dùng thử miễn phí. Giai đoạn dùng thử miễn phí cho bất cứ gói đăng ký nào sẽ có hiệu lực trong khoảng thời gian được xác định khi bạn đăng ký. Giai đoạn dùng thử miễn phí không được dùng chung với một số chương trình khuyến mãi nhất định khác. Nếu bạn bắt đầu gói đăng ký của mình bằng một giai đoạn dùng thử miễn phí, ngày bắt đầu tính phí sử dụng là ngày sau khi giai đoạn dùng thử miễn phí kết thúc. Ví dụ, cho giai đoạn sử dụng miễn phí 7 ngày, ngày bắt đầu tính phí là ngày thứ 8. Tuy nhiên, bạn sẽ không bị mất phí nếu bạn hủy gói đăng ký trước ngày kết thúc của giai đoạn dùng thử miễn phí. Bạn có thể hủy gói đăng ký của bạn bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng mục Quản lí tài khoản (account settings).

Xin lưu ý rằng các điều kiện sau đây áp dụng cho việc Gia hạn các Gói:

 • Đăng ký tự động gia hạn trừ khi tắt tính năng tự động gia hạn ít nhất 24 giờ trước khi kết thúc kỳ đăng ký hiện tại
 • tài khoản của bạn sẽ bị tính phí gia hạn trong vòng 24 giờ trước khi kết thúc kỳ đăng ký hiện tại
 • nếu bạn đã mua Gói chiết khấu thì bạn có thể bị tính phí đầy đủ cho một lần Gia hạn.  

11. HỦY VÀ HOÀN TIỀN CHO GÓI ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG

Bạn có thể theo dõi gói đăng ký sử dụng của mình trong trang quản lí (setting) trên Hồ sơ của bạn; bằng cách chọn mục 'Tài khoản', ngày hết hạn của gói đăng ký sử dụng của bạn sẽ được hiển thị. Bạn có thể hủy gói đăng ký sử dụng bất cứ lúc nào bằng cách vào trang quản lí trên Hồ sơ, chọn mục 'Tài khoản' rồi chọn "Hủy gói đăng ký sử dụng".

Chúng tôi có chính sách bảo đảm hoàn tiền trong vòng 30 ngày, theo đó chúng tôi sẽ hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã thanh toán nếu bạn không hài lòng với Dịch vụ của chúng tôi khi lựa chọn Gói đăng ký sử dụng theo Quý hoặc Gói đăng ký sử dụng theo Năm. Để nhận hoàn tiền, bạn cần phải liên hệ với chúng tôi trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày bạn kích hoạt Gói đăng ký sử dụng theo Quý hoặc theo Năm. Nếu bạn không liên hệ với chúng tôi trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày kích hoạt gói đăng ký, bạn sẽ không được hoàn tiền. Chúng tôi sẽ không có khả năng hoàn tiền cho bạn nếu bạn thanh toán các Mức phí qua bên thứ ba hoặc qua các sản phẩm ẩn thông tin thanh toán cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn cổng thanh toán của Apple App Store. Trong trường hợp này bạn sẽ cần phải liên lạc trực tiếp với bên thứ ba quá liên quan. Nếu bạn lựa chọn Gói đăng ký sử dụng theo Tháng, bạn sẽ không được hoàn tiền theo chính sách bảo đảm hoàn tiền trong vòng 30 ngày của chúng tôi.

Bạn có quyền, theo Điều lệ Hợp đồng Khách hàng 2013, được thay đổi quyết định của bạn mà không cần thông báo cho chúng tôi biết lý do, để hủy Gói đăng ký sử dụng của bạn (bao gồm Gói đăng ký sử dụng theo Tháng, theo Quý và theo Năm) trong vòng mười bốn (14) ngày sau khi bạn kích hoạt Gói đăng ký sử dụng để nhận được hoàn tiền. Nếu bạn muốn hủy Gói đăng ký sử dụng của bạn trong vòng mười bốn (14) ngày, bạn có thể thực hiện việc đó qua trang Liên hệ với chúng tôi.

Xin lưu ý rằng các lựa chọn hoàn tiền được nói ở trên không áp dụng cho việc Gia hạn, chúng tôi không có chính sách hoàn tiền đầy đủ hoặc hoàn tiền một phần bên ngoài những lựa chọn hoàn tiền ở trên. Bất cứ khoản hoàn tiền nào cũng sẽ được trả về tài khoản bạn đã sử dụng để thanh toán các Mức phí trong vòng mười bốn (14) ngày.

12. XÓA TÀI KHOẢN CỦA BẠN

Bạn có thể xoá tài khoản của mình và hủy việc sử dụng Dịch vụ bất cứ lúc nào bằng bằng lựa chọn 'xoá hồ sơ' trong phần quản lí của Hồ sơ. Một khi bạn đã xoá Tài khoản, Giấy phép của bạn sẽ bị thu hồi và bạn sẽ không còn quyền truy cập vào Hồ sơ của bạn và chúng tôi sẽ xoá tất cả các thông tin chứa trong Hồ sơ của bạn. Xin lưu ý rằng do những lí do kỹ thuật ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, sẽ mất một khoảng thời gian để các thông tin các nhân của bạn biến mất hoàn toàn khỏi các công cụ tìm kiếm (như Google). Chúng tôi không chấp nhận trách nhiệm nào cho việc xoá thông tin hay nội dung từ Trang cá nhân của bạn. Bạn nhận thức được và chấp nhận rằng bất cứ Nội dung người dùng nào cũng có thể được lưu lại sau khi Hồ sơ của bạn bị hủy và Giấy phép Nội dung Người dùng sẽ không bị thu hồi hay hủy bỏ. Nếu bạn có một gói đăng ký sử dụng đang hoạt động khi bạn xoá Tài khoản, bạn sẽ không nhận được hoàn tiền cho bất cứ khoảng thời gian còn lại nào cho gói đăng ký sử dụng của bạn.

13. VIỆC XOÁ TÀI KHOẢN CỦA BẠN DO CHÚNG TÔI THỰC HIỆN

Chúng tôi có quyền thay đổi, treo tạm thời hoặc xóa vĩnh viễn Tài khoản của bạn và hủy quyền truy cập của bạn với các Dịch vụ nếu chúng tôi có lí do để tin rằng bạn vi phạm hoặc có hành vi không phù hợp với Điều khoản sử dụng. Sau khi tài khoản bị hủy, Giấy phép sử dụng của bạn sẽ được tự động thu hồi và chúng tôi duy trì quyền xoá Tài khoản của bạn, xoá tất cả hoặc bất cứ thông tin nào trên Trang cá nhân của bạn và loại bỏ Nội dung Người dùng của bạn. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trước bạn cho bât cứ thay đổi hay gián đoạn nào của Dịch vụ. Do các lí do kỹ thuật ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, sẽ mất một khoảng thời gian trước khi các thông tin các nhân của bạn biến mất vĩnh viễn khỏi các công cụ tìm kiếm (như Google). Chúng tôi không chấp nhận trách nhiệm nào cho việc xoá thông tin hay nội dung từ Trang cá nhân của bạn. Bạn nhận thức và chấp nhận rằng một số Nội dung Người dùng nhất định sẽ lưu lại sau khi Tài khoản của bạn bị xoá và Giấy phép Nội dung Người dùng sẽ không bị thu hồi hay xoá bỏ. Nếu bạn đang có một gói sử dụng còn thời hạn trong lúc chúng tôi xóa Tài khoản của bạn, bạn sẽ không nhận được hoàn tiền cho bất cứ khoản thời gian nào còn lại trong gói sử dụng của bạn.

14. KHÔNG ĐẠI DIỆN HAY ĐẢM BẢO

Chúng tôi, các giám đốc, nhân viên, nhà thầu, nhà cung cấp, công ty chi nhánh, đại lý và người cấp giấy đăng ký không đảm bảo rằng các Dịch vụ của chúng tôi, hay bất kỳ nội dung nào trong đó, sẽ luôn luôn sẵn sàng, không bị gián đoạn và không bị lỗi hay nhiễm virus và bạn luôn luôn nên sử dụng phần mềm chống virus của riêng bạn. Bạn tự chịu trách nhiệm cho việc cài đặt công nghệ thông tin, máy tính, các chương trình và nền hệ thống trên điện thoại di động của bạn để truy cập bất cứ Dịch vụ nào của chúng tôi. Chúng tôi có thể tạm treo hoặc thu hồi hoặc giới hạn một phần hoặc tất cả Dịch vụ của chúng tôi vì lí do kinh doanh hoặc vận hành. Chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp cho bạn trước trong khoảng thời gian hợp lí về bất cứ hoạt động treo nào, nhưng điều này có thể không khả thi.

Bạn hiểu và đồng ý rằng Dịch vụ được cung cấp “nguyên trạng” và bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng Dịch vụ. Trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, chúng tôi hoàn toàn từ chối mọi bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, cho dù được thể hiện hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ bảo đảm ngụ ý nào về sự phù hợp của Dịch vụ cho một mục đích cụ thể. Chúng tôi không đại diện cho hoặc bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc cải thiện việc học ngôn ngữ của bạn hoặc việc học bất kỳ chủ đề nào khác bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm Nội dung của Chúng tôi, Nội dung Người dùng hoặc bất kỳ nội dung nào khác có sẵn việc từ việc sử dụng Dịch vụ. Quyền truy cập vào Dịch vụ có thể chậm, bị giới hạn hoặc không khả dụng trong thời gian yêu cầu cao điểm, nâng cấp hệ thống, trục trặc hoặc bảo trì theo lịch hoặc không được lên lịch hoặc vì bất kỳ lý do nào khác ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi.

Nội dung và Nội dung Người dùng của chúng tôi mà bạn có được bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi chỉ được cung cấp để có thông tin chung. Nó không được chủ ý cho việc đưa ra lời khuyên để bạn dựa vào. Mặc dù chúng tôi nỗ lực hợp lý để cập nhật thông tin trên trang web của mình nhưng chúng tôi không đại diện, hoặc đảm bảo, cho dù rõ ràng hay ngụ ý rằng nội dung trên trang web của chúng tôi là chính xác, đầy đủ hay được cập nhật mới nhất.

15. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Bạn nhận thức được và đảm bảo rằng chúng tôi, các giám đốc, nhân viên, nhà thầu, nhà cung cấp, chi nhánh, đại lý và người cấp phép của chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý cho bạn về bất kỳ thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mất lợi nhuận, kết quả không chính xác, mất mát hoặc hỏng hóc Nội dung của bạn hoặc bất kỳ dữ liệu nào, dữ liệu không chính xác, chi phí khôi phục mọi dữ liệu hoặc Nội dung của bạn, không thể truy cập Dịch vụ, chi phí dịch vụ thay thế, tuyên bố của bên thứ ba về mọi thiệt hại cho máy tính, phần mềm, modem, điện thoại hoặc bất kỳ thiệt hại về tài sản, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, có nguyên do hay mang tính cảnh cáo, ngay cả khi chúng tôi được thông báo về khả năng thiệt hại đó. Chúng tôi chỉ cung cấp trang web của chúng tôi cho mục đích sử dụng cá nhân của người tiêu dùng. Bạn đồng ý không sử dụng trang web của chúng tôi cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc kinh doanh nào và chúng tôi không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ mất mát trong lợi nhuận, mất doanh nghiệp, gián đoạn kinh doanh hoặc mất cơ hội kinh doanh nào.

Chúng tôi không loại trừ hoặc giới hạn trong bất kỳ cách nào trách nhiệm của chúng tôi với bạn ở những trường hợp việc đó là bất hợp pháp. Điều này bao gồm trách nhiệm pháp lý về tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất của chúng tôi hoặc sự sơ suất của nhân viên, đại lý hoặc nhà thầu phụ của chúng tôi gây ra để gian lận.

Trách nhiệm tổng hợp tối đa của chúng tôi đối với bạn liên quan đến bất kỳ Dịch vụ có trả tiền nào (cho dù trách nhiệm pháp lý phát sinh từ hợp đồng, sai lầm cá nhân hoặc dân sự (bao gồm sơ suất), vi phạm nghĩa vụ theo luật định hoặc theo cách khác) sẽ, ở mức tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, không vượt quá tổng số tiền Phí mà bạn đã thanh toán cho chúng tôi đối với Dịch vụ trong vòng 12 tháng trước khi hành vi ban đầu dẫn đến trách nhiệm pháp lý diễn ra; đây là giới hạn tổng hợp mà sẽ không tăng theo số lượng khiếu nại mà bạn đưa ra. Nếu bạn không thanh toán Phí và việc sử dụng Dịch vụ của bạn đã bị giới hạn ở Dịch vụ miễn phí, bạn sẽ không được hưởng bất kỳ bồi thường thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào.

Nếu bạn có tranh chấp với một Người dùng khác liên quan đến, phát sinh từ, hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan tới việc sử dụng Dịch vụ, bạn giải phóng chúng tôi khỏi mọi khiếu nại, yêu cầu và thiệt hại thuộc bất kỳ loại hoặc bản chất nào phát sinh từ, hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan tới tranh chấp đó.

16. BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bảo đảm và giữ chúng tôi, các giám đốc, nhân viên, nhà thầu, nhà cung cấp, chi nhánh, đại lý và người cấp phép vô hại từ bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí nào (bao gồm cả phí pháp lý) hoặc trách nhiệm pháp lý khác có từ việc cáo buộc hoặc tố tụng do bất kỳ bên thứ ba nào gây ra, hoặc phát sinh từ Nội dung người dùng của bạn, việc bạn sử dụng Dịch vụ, kết nối của bạn với Dịch vụ, vi phạm Điều khoản hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào của người khác hoặc pháp nhân khác.

17. THÔNG TIN CHUNG

Các Điều khoản này và mối quan hệ giữa chúng tôi và bạn được điều chỉnh bởi luật pháp của Anh và xứ Wales mà không tính đến bất kỳ xung đột nào về các quy định của pháp luật ở bất kỳ khu vực pháp lý nào. Bạn đồng ý đệ trình lên cơ quan có thẩm quyền riêng của các tòa án Anh và xứ Wales, ngoại trừ việc chúng tôi có thể tìm kiếm biện pháp ngăn chặn trong bất kỳ khu vực pháp lý nào để thực thi các quyền của chúng tôi theo các Điều khoản này.

Theo các Điều khoản này, không có người nào khác ngoài chúng tôi và bạn có quyền liên quan đến quyền truy cập và / hoặc sử dụng Dịch vụ của bạn, ngoài việc người cấp phép bên thứ ba của chúng tôi có thể hành động chống lại bạn để xử lí bất kỳ hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của họ .

Bản gốc các Điều khoản này được viết bằng tiếng Anh (Anh). Trong trường hợp bất kỳ phiên bản dịch nào của các Điều khoản này xung đột với phiên bản tiếng Anh, phiên bản tiếng Anh sẽ được áp dụng.

Nếu chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào của Điều khoản, điều này sẽ không bằng nghĩa với sự từ bỏ các quyền hoặc quy định đó. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản được tòa án có thẩm quyền xác nhận là không hợp lệ, các bên vẫn đồng ý rằng tòa án nên cố gắng thực hiện các ý định của các bên như được phản ánh trong điều khoản, và các điều khoản khác của Điều khoản vẫn còn trong toàn lực và hiệu lực.

Bạn đồng ý rằng các Điều khoản này đại diện cho toàn bộ sự hiểu biết giữa chúng tôi và bạn và các Điều khoản này thay thế mọi thỏa thuận, lời hứa, đảm bảo, đại diện và hiểu biết trước đó, dù bằng văn bản hay bằng miệng, giữa chúng tôi và bạn.

Mọi thông báo hoặc thông tin khác do bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được thực hiện qua trang Liên hệ của chúng tôi và sẽ được coi là đã nhận được tại 9 giờ sáng vào ngày làm việc tiếp theo sau khi tin nhắn được gửi.

18. CÂU HỎI

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản này qua trang Liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng tiêu đề “Câu hỏi về các điều khoản”. Ngoài ra, hãy vui lòng báo cáo bất kỳ vi phạm nghi ngờ hoặc đã biết nào của các Điều khoản này qua trang Liên hệ với chúng tôi bằng tiêu đề "Vi phạm Điều khoản". Nếu bạn muốn thông báo cho chúng tôi về bất kỳ hành vi vi phạm bản quyền bị nghi ngờ nào của bất kỳ bên thứ ba nào, vui lòng gửi tin nhắn qua trang Liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng tiêu đề “Thông báo bản quyền”.