Tổng quan bài học

Hãy nhảy vào bài học này ngay bây giờ và chỉ trong 5 phút bạn sẽ cảm tưởng như mình vừa du hành tới Anh Quốc vậy.
107 từ/mẫu câu để học
to inform
để thông báo; thông báo
informal
không chính thức
information
thông tin
an ingredient
một thành phần; một nguyên liệu
an initial
một sự bắt đầu; một bắt đầu
initially
ban đầu
an initiative
một sáng kiến
to injure
làm tổn thương
injured
bị thương
an injury
chấn thương
the ink
mực (hóa chất màu tối)
inner
bên trong
innocent
vô tội
an insect
một con côn trùng
to insert
đút; chèn
inside
ở trong; bên trong
to insist on
nhấn mạnh vào
to install
để cài đặt; cài đặt
an instance
một trường hợp
for instance
ví dụ
instead
thay vì
instead of
thay vì
to institute
thành lập
an institution
một tổ chức
instruction
hướng dẫn
an instrument
nhạc cụ
to insult
lăng mạ
the insurance
bảo hiểm
intelligence
thông minh
intelligent
thông minh
intend
dự kiến; dự định
intended
dự định
the intention
ý định
the interest
sự hứng thú
interesting
thú vị
interested
quan tâm; thích thú
an interior
một nội thất
internal
nội bộ
international
quốc tế
to interpret
giải thích
an interpretation
một sự diễn giải
to interrupt
ngắt; gián đoạn
interruption
sự gián đoạn
an interval
một khoảng
an interview
một cuộc phỏng vấn; cuộc phỏng vấn
into
vào trong (của một nơi nào hay thứ gì đó)
to introduce
giới thiệu
an introduction
một màn giới thiệu
to invent
để phát minh; để sáng chế
an invention
một phát minh
to invest
đầu tư
to investigate
để điều tra; điều tra
an investigation
một cuộc điều tra
an investment
sự đầu tư
an invitation
một lời mời
to invite
để mời; mời
to involve
liên quan
to be involved in
tham gia vào; để bị liên quan vào
the involvement
sự tham gia
iron
sắt
to irritate
chọc tức
irritating
phát cáu
irritated
bực bội
an island
một hòn đảo; hòn đảo
an issue
một vấn đề; vấn đề
an item
một món đò
a jacket
áo khoác
the jam
mứt
jealous
ghen; ghen tuông
the jelly
thạch (đồ ăn)
jewellery
trang sức; đồ kim hoàn
to join
nối; tham dự
joint
chung; khớp; đầu nối
jointly
cùng nhau
a joke
một câu truyện đùa; đùa
a journalist
nhà báo
a journey
một hành trình; hành trình
the joy
niềm vui
to judge
để đánh giá; đánh giá
the judgement
sự phán xét
juice
nước ép
to jump
nhảy
junior
người cấp thấp hơn; đàn em
just
chỉ
justice
công lý
to justify
bào chữa
justified
biện minh
keen
sắc sảo
to be keen on
quan tâm đến ...
to keep
giữ; để giữ
a keyboard
bàn phím
to kick
đá; để đá
a kid
một đứa bé; đứa bé
a killing
một vụ giết người
kind
tốt bụng; tử tế; giống loại (danh từ)
kindly
tử tế
unkind
không tốt
kindness
lòng tốt
a king
vua
a knee
đầu gối
a knife
con dao; một con dao
to knit
đan
a knock
một tiếng gõ
a knot
một nút
unknown
chưa biết đến
well known
nổi tiếng; được nhiều người biết đến
knowledge
kiến thức

Tìm kiếm các #noidung bạn yêu thích

Học nói về những chủ đề bạn thực sự quan tâm
Xem video
Hơn 48,000 đoạn phim của người bản ngữ
Học từ vựng
Chúng tôi dạy bạn các từ trong những video
Chat với Membot
Luyện tập nói với đối tác ngôn ngữ là AI của chúng tôi
Công thức bí mật của Memrise
Học
Ghi nhớ từ vựng
Đắm mình
Hiểu người khác
Công thức bí mật của Memrise
Giao tiếp
Được hiểu bởi người khác
Công thức bí mật của Memrise
Học
Ghi nhớ từ vựng
Đắm mình
Hiểu người khác
Công thức bí mật của Memrise
Giao tiếp
Được hiểu bởi người khác