Tổng quan bài học

Hãy nhảy vào bài học này ngay bây giờ và chỉ trong 5 phút bạn sẽ cảm tưởng như mình vừa du hành tới Anh Quốc vậy.
76 từ/mẫu câu để học
a process
quá trình
a strategy
chiến lược
a day
một ngày; ngày
a world
một thế giới; thế giới
a word
từ; chữ
to mean
có nghĩa là; ý là
always
luôn luôn
look at that
nhìn cái đó xem
something
cái gì đó; thứ gì đó
because
bởi vì
I can't
tôi không thể
to understand
hiểu; để hiểu
just
chỉ
to read
đọc; để đọc
a thing
một thứ
around
ở quanh
to try
để thử; cố gắng
to work
làm việc; để làm việc
generally
nói chung
a sentence
một câu; một án
to say
nói; để nói
to stop
dừng; để dừng lại
to get
lấy; để lấy
everything
tất cả mọi thứ
gone
đã đi qua; đi rồi; đi mất
really?!
thật à?!; thế à?!
a format
một định dạng
too much
quá nhiều
an eye
một con mắt
fun
sự vui vẻ; vui vẻ
to mind
để ý; bận tâm
a map
một tấm bản đồ; tấm bản đồ
easy
dễ; dễ dãi
a way
cách; một cách; con đường; một con đường
more
hơn; nhiều hơn
incredible
đáng kinh ngạc
to make an effort
nỗ lực cố gắng
to distinguish
phân biệt
certain
chắc chắn
to show
hiển thị; biểu lộ; để hiển thị; để biểu lộ
a class
một lớp học; một tầng lớp
paper
giấy
to see
nhìn; để nhìn; để thấy
next
tiếp; tiếp theo
a friend
một người bạn; một bạn; bạn
to respond
đáp lại
to assist
để hỗ trợ; hỗ trợ
technology
công nghệ
a difference
một điểm khác biệt; điểm khác biệt
a voice
một giọng nói; giọng nói
active
hoạt động; trạng thái đang hoạt động
the software
phần mềm
to come
đến; để đi đến
across
qua (chỉ 1 đường thẳng của bất cứ thứ gì)
also
cũng
to predict
dự đoán
now
bây giờ
a presentation
một bài thuyết trình
to correct
để sửa; sửa
a brain
bộ não; một bộ não
already?!
rồi à?!
to hurt
bị đau
main
chính; chủ yếu
to want
muốn; để muốn
for you
cho bạn
once
một lần
sort of
kiểu vậy; kiểu kiểu như thế
stuff
thứ; các thứ
liberal
tự do chủ nghĩa
to limit
hạn chế
to select
chọn
a thought
một ý nghĩ; ý nghĩ
to eliminate
loại bỏ; để loại bỏ
to find out
tìm ra; để tìm ra
to visit
đi thăm; để đi thăm
the UK
nước Anh; Vương Quốc Anh

Tìm kiếm các #noidung bạn yêu thích

Học nói về những chủ đề bạn thực sự quan tâm
Xem video
Hơn 48,000 đoạn phim của người bản ngữ
Học từ vựng
Chúng tôi dạy bạn các từ trong những video
Chat với Membot
Luyện tập nói với đối tác ngôn ngữ là AI của chúng tôi
Công thức bí mật của Memrise
Học
Ghi nhớ từ vựng
Đắm mình
Hiểu người khác
Công thức bí mật của Memrise
Giao tiếp
Được hiểu bởi người khác
Công thức bí mật của Memrise
Học
Ghi nhớ từ vựng
Đắm mình
Hiểu người khác
Công thức bí mật của Memrise
Giao tiếp
Được hiểu bởi người khác