Tổng quan bài học

Hãy nhảy vào bài học này ngay bây giờ và chỉ trong 5 phút bạn sẽ cảm tưởng như mình vừa du hành tới Anh Quốc vậy.
144 từ/mẫu câu để học
a school
một ngôi trường; trường học
a gap
một kẽ hở
between
giữa; ở giữa
poor
nghèo; đáng thương
under
ở dưới; bên dưới
to learn
học; để học
an environment
một môi trường
access
truy cập; cơ hội gần; lối vào
technology
công nghệ
a year
một năm
twelve
mười hai
to worry
lo lắng; để lo lắng
behind ...
phía sau...; đằng sau....
to struggle
đấu tranh
to get
lấy; để lấy
to hold
giữ; để giữ; cầm
a laptop
máy tính xách tay; một chiếc máy tính xách tay; laptop
a government
chính phủ
to expect
đẻ kỳ vọng; kỳ vọng
to maintain
duy trì
wise
khôn
necessarily
nhất thiết
to produce
sản xuất; làm ra; để sản xuất; để làm ra
news
tin tức; thời sự
to complain
phàn nàn
to do
làm; để làm
enough
đủ
to put
đặt; để đặt
a month
tháng; một tháng
lost
mất; lạc; đã thua
the coal
than chì
the damage
thiệt hại
next year
năm sau; sang năm
to be going ...
sắp đi; để sắp đi
to go
đi; để đi
everyone
tất cả mọi người
different
khác
a course
một khóa học; quá trình diễn biễn; đường lối
to start
bắt đầu; để bắt đầu
eleven
mười một
only
chỉ mỗi
a half
một nửa
to attend
tham dự; tham gia
the academy
học viện
to say
nói; để nói
a lesson
một bài học
a day
một ngày; ngày
to keep
giữ; để giữ
online
trực tuyến
a phone
điện thoại; một chiếc điện thoại
a video
một đoạn phim; đoạn phim
a fellow
một người bạn
to ensure
đảm bảo; để đảm bảo
digital
điện tử; số hóa
to contact
liên hệ; liên lạc
definitely
chắc chắn là; khẳng định là
to encourage
khuyến khích
to score
ghi điểm; để ghi điểm
to cause
làm gây ra
more
hơn; nhiều hơn
the utility
tiện ích
a thing
một thứ
to use
sử dụng; để dùng
normally
thường
to spend
chi tiêu; để chi tiêu
to own
sở hữu; để sở hữu
when
khi nào; lúc nào
to need
cần
to help
giúp; để giúp
a message
thông điệp
to reply
trả lời
a company
một công ty; công ty
a teacher
thầy cô giáo; một thầy giáo; một cô giáo; thầy giáo; cô giáo
a tap
một vòi nước
to find
tìm; để tìm
mostly
chủ yếu
a background
một tâm nền; nền
to study
học; để học
an hour
một tiếng
since
kể từ lúc
closed
đóng cửa; đã đóng; đóng
forty
bốn mươi
secondary
phụ
to compare
so sánh
just
chỉ
private
cá nhân; riêng tư
to work
làm việc; để làm việc
ethical
đạo đức
to continue
tiếp tục
to teach
dạy; để dạy
a set
một bộ
the minimum
tối thiểu
a standard
một tiêu chuẩn; tiêu chuẩn
educational
giáo dục
a period
kinh nguyệt; một khoảng thời gian
a minister
bộ trưởng
to clean
giặt; rửa; lau; dọn
sort of
kiểu vậy; kiểu kiểu như thế
unusual
không bình thường
disappointing
đáng thất vọng
to promise
hứa; để hứa hẹn
children
những đứa trẻ
a hand
một tay; tay
to think
nghĩ; để nghĩ
a reason
một lý do; lý do
why?
tại sao?
to deliver
giao hàng; để giao hàng; để chuyển đi; chuyển đi
because
bởi vì
people
mọi người
to expose
tiết lộ
deep
sâu
to divide
để chia ra; chia
the country
đất nước
must
phải (bằng được); phải được
summer
mùa hè
to offer
đề nghị; để đề nghị
left
trái
a chance
một cơ hội; cơ hội
to catch up
bắt kịp; nói chuyện với bạn lâu ngày không gặp
to believe
để tin; tin
to pay
thanh toán; để thanh toán
confident
tự tin
senior
người cấp cao hơn; đàn anh
full
đầy
a camera
một chiếc máy ảnh; chiếc máy ảnh
good
tốt
to sit
ngồi; để ngồi
to feel like
cảm thấy như; để cảm thấy như
properly
đúng cách
although
mặc dù
in the afternoon
vào buổi chiều
now
bây giờ
to flood
lụt
a head
một cái đầu; cái đầu
primary
căn bản; chính
the assembly
cuộc họp
many
nhiều (đếm được)
elsewhere
ở nơi khác
to focus
để tập trung; tập trung
to vary
biến đổi
an impact
va chạm
national
quốc gia; toàn quốc
to want
muốn; để muốn
to change
thay đổi; để thay đổi

Tìm kiếm các #noidung bạn yêu thích

Học nói về những chủ đề bạn thực sự quan tâm
Xem video
Hơn 48,000 đoạn phim của người bản ngữ
Học từ vựng
Chúng tôi dạy bạn các từ trong những video
Chat với Membot
Luyện tập nói với đối tác ngôn ngữ là AI của chúng tôi
Công thức bí mật của Memrise
Học
Ghi nhớ từ vựng
Đắm mình
Hiểu người khác
Công thức bí mật của Memrise
Giao tiếp
Được hiểu bởi người khác
Công thức bí mật của Memrise
Học
Ghi nhớ từ vựng
Đắm mình
Hiểu người khác
Công thức bí mật của Memrise
Giao tiếp
Được hiểu bởi người khác