Tổng quan bài học

Hãy nhảy vào bài học này ngay bây giờ và chỉ trong 5 phút bạn sẽ cảm tưởng như mình vừa du hành tới Anh Quốc vậy.
98 từ/mẫu câu để học
a forest
khu rừng
forever
mãi mãi
to forget
quên; để quên
to forgive
tha thứ
a fork
cái nĩa; cái dĩa; ba chia
to form
tạo thành; để tạo thành; hợp thành
formal
trang trọng
to formalise
chính thức hóa
former
cựu
formerly
trước đây
a formula
một công thức
the fortune
tài sản
forward
tiến lên
a foundation
một nền tảng; nền tảng
to frame
khung; lên khung
free
tự do; miễn phí
freely
tự do
freedom
sự tự do
to freeze
đông lại
frozen
đông lạnh
to frequent
thường xuyên
frequently
thường xuyên
fresh
tươi; tươi ráo
freshly
mới; tươi
a fridge
cái tủ lạnh
to make friends with
kết bạn với
friendly
thân thiện
unfriendly
không thân thiện
a friendship
một tình bạn
to frighten
làm sợ hãi
frightening
đáng sợ
frightened
sợ hãi
the front
mặt trước; đằng trước
in front of
ở đằng trước
a freeze
một sự đóng băng
a fruit
một quả; quả; một trái cây; trái cây; hoa quả
to fry
chiên
fuel
nhiên liệu
full
đầy
fully
hoàn toàn
fun
sự vui vẻ; vui vẻ
to make fun of
chế nhạo; biến ... thành trò cười
to function
để hoạt động; hoạt động
a fund
quỹ
fundamental
nền tảng; cơ bản
a funeral
một đám tang
funny
buồn cười; kỳ cục
the fur
lông thú
furniture
đồ đạc
further
hơn nữa
furthest
xa nhất
the future
tương lai
to gain
thu về; để nhận thêm
a gallon
một gallon
to gamble
đánh bạc
gambling
cờ bạc
a gap
một kẽ hở
a garage
một nhà để xe; hầm xe
the garbage
rác
a garden
một cái vườn; cái vườn
gas
ga
the gasoline
xăng
a gate
một cánh cổng
to gather
thu thập
a gear
một bánh răng
general
tổng quan; nhìn chung; chung
generally
nói chung
in general
nói chung
to generate
tạo ra
a generation
một thế hệ
generous
hào phóng
generously
hào phóng
gentle
dịu dàng
gently
nhẹ nhàng
a gentleman
quý ông
genuine
thành thật
genuinely
thật sự
geography
địa lý
to get
lấy; để lấy
to get on
lên; leo lên
to get off
xuống; leo xuống
a giant
một người khổng lồ
a gift
món quà
to give
cho; để cho; đưa cho; để đưa cho
to give sth away
tiết lộ điều gì; tặng điều gì
to give sth out
phân phối cái gì đó
to give sth up
từ bỏ cái gì đó
glad
vui mừng; mừng
a glass
cái ly thủy tinh
glasses
kính; mắt kính
global
toàn cầu
a glove
một cái găng tay
the glue
keo dán
a gram
một gam
to go down
đi xuống
to go up
đi lên
to be going to
sắp +(hành động nào đó)
a goal
cú ghi bàn

Tìm kiếm các #noidung bạn yêu thích

Học nói về những chủ đề bạn thực sự quan tâm
Xem video
Hơn 48,000 đoạn phim của người bản ngữ
Học từ vựng
Chúng tôi dạy bạn các từ trong những video
Chat với Membot
Luyện tập nói với đối tác ngôn ngữ là AI của chúng tôi
Công thức bí mật của Memrise
Học
Ghi nhớ từ vựng
Đắm mình
Hiểu người khác
Công thức bí mật của Memrise
Giao tiếp
Được hiểu bởi người khác
Công thức bí mật của Memrise
Học
Ghi nhớ từ vựng
Đắm mình
Hiểu người khác
Công thức bí mật của Memrise
Giao tiếp
Được hiểu bởi người khác