Tổng quan bài học

Hãy nhảy vào bài học này ngay bây giờ và chỉ trong 5 phút bạn sẽ cảm tưởng như mình vừa du hành tới Anh Quốc vậy.
125 từ/mẫu câu để học
over
ở phía trên; qua; quá
one hundred
một trăm
fifty
năm muơi
high
cao
educational
giáo dục
the UK
nước Anh; Vương Quốc Anh
at least
ít nhất; ít ra
a campus
một khuôn viên
a university
một trường đại học; trường đại học
thirty
ba mươi
practically
thực tế
empty
trống rỗng
everyone
tất cả mọi người
to say
nói; để nói
important
quan trọng
a thing
một thứ
a meeting
buổi họp
new
mới
people
mọi người
a friend
một người bạn; một bạn; bạn
depressed
suy sụp
across
qua (chỉ 1 đường thẳng của bất cứ thứ gì)
the country
đất nước
to test
thử; kiểm tra
positive
tích cực
Tuesday
thứ Ba (ngày trong tuần)
last week
tuần trước
a week
tuần; một tuần
on Mondays
vào các thứ Hai
to get
lấy; để lấy
food
đồ ăn
an end
một cái kết
to end
dừng lại; kết thúc; để kết thúc
a corridor
một hành lang
a boundary
một ranh giới
to learn
học; để học
a struggle
một cuộc đấu tranh; ráng sức
a person
một người
to contact
liên hệ; liên lạc
a half
một nửa
a flat
căn hộ
a year
một năm
quite
khá là
to think
nghĩ; để nghĩ
to spend
chi tiêu; để chi tiêu
normal
bình thường
unique
độc đáo
to experience
trải nghiệm; để trải nghiệm
such
như là
time
thời gian
active
hoạt động; trạng thái đang hoạt động
a sport
một môn thể thao; môn thể thao
other
thứ khác; người khác
to meet
gặp; để gặp
hope
hy vọng; niềm hy vọng
first
đầu tiên
a heart
một trái tim; trái tim
a condition
một điều kiện
a month
tháng; một tháng
to know
biết; để biết
stuff
thứ; các thứ
just
chỉ
afraid
sợ
to happen
để xảy ra; xảy ra
again
lại; lại nữa
because
bởi vì
to feel like
cảm thấy như; để cảm thấy như
a fan
một cái quạt
a process
quá trình
a handle
một tay cầm; tay lái
to handle
xử lý
especially
đặc biệt là
a transition
một sự chuyển tiếp; chuyển cảnh
to transition
chuyển đổi
life
cuộc sống; cuộc đời
difficult
khó; khó khăn
mental
tâm lý
everything
tất cả mọi thứ
an infection
nhiễm trùng
bad
tệ; xấu
to come
đến; để đi đến
immediately
ngay lập tức; ngay
local
địa phương
an area
một khu vực; khu vực
neighbour
hàng xóm; láng giềng
although
mặc dù
a flag
lá cờ
free
tự do; miễn phí
a virus
một con vi-rút
when
khi nào; lúc nào
by myself
bằng chính bản thân; tự mình
a room
một căn phòng; căn phòng
a bird
một con chim; con chim
soon
sớm
to shut
đóng; để đóng
a door
cánh cửa; một cánh cửa
kind
tốt bụng; tử tế; giống loại (danh từ)
a little bit
một chút; một tý
a day
một ngày; ngày
to cry
khóc
a leader
lãnh đạo
to lead
dẫn
leading
dẫn đầu
dark
đen; đậm; tối
to mean
có nghĩa là; ý là
to support
ủng hộ; để ủng hộ; hỗ trợ; để hỗ trợ
to call
gọi; để gọi
to read
đọc; để đọc
a deal
một thoả thuận; thoả thuận
to deal
để phân phối; phân phối; buôn bán
yourself
bản thân bạn
next
tiếp; tiếp theo
to reach
chạm đến; để chạm tới
I don't think so
tôi không nghĩ vậy
a feeling
một cảm giác; cảm giác
nice
tốt; hay
to want
muốn; để muốn
Christmas
Giáng Sinh; lễ Giáng Sinh
a threat
mối đe doạ
to go home
đi về nhà; để về nhà
a mechanism
một cơ chế
even
đều; bằng
more
hơn; nhiều hơn
same
giống
to worry
lo lắng; để lo lắng

Tìm kiếm các #noidung bạn yêu thích

Học nói về những chủ đề bạn thực sự quan tâm
Xem video
Hơn 48,000 đoạn phim của người bản ngữ
Học từ vựng
Chúng tôi dạy bạn các từ trong những video
Chat với Membot
Luyện tập nói với đối tác ngôn ngữ là AI của chúng tôi
Công thức bí mật của Memrise
Học
Ghi nhớ từ vựng
Đắm mình
Hiểu người khác
Công thức bí mật của Memrise
Giao tiếp
Được hiểu bởi người khác
Công thức bí mật của Memrise
Học
Ghi nhớ từ vựng
Đắm mình
Hiểu người khác
Công thức bí mật của Memrise
Giao tiếp
Được hiểu bởi người khác