Tổng quan bài học

Hãy nhảy vào bài học này ngay bây giờ và chỉ trong 5 phút bạn sẽ cảm tưởng như mình vừa du hành tới Anh Quốc vậy.
59 từ/mẫu câu để học
history
lịch sử
English
tiếng Anh
a minute
một phút
a chapter
một chương
global
toàn cầu
whose
của ai
a language
một ngôn ngữ
anyway
dù sao đi nữa
a year
một năm
since
kể từ lúc
to leave
rời đi; để rời đi
a show
chương trình; một chương trình
unique
độc đáo
an ability
một khả năng; khả năng
to absorb
hấp thụ; để hấp thụ
to evolve
tiến hóa
to invade
xâm lược
to steal
trộm; để trộm
foreign
xa lạ; ngoại; ngoại quốc; nước ngoài
to get
lấy; để lấy
to start
bắt đầu; để bắt đầu
to grow
lớn lên; nuôi dưỡng; để nuôi dưỡng; để lớn lên
a home
một ngôi nhà
to travel
đi du lịch; du hành
a world
một thế giới; thế giới
first
đầu tiên
via
qua
high
cao
a sea
biển
a connection
một kết nối; sự kết nối
a word
từ; chữ
to establish
thành lập
despite
mặc dù
to bear
chịu đựng; gánh chịu
a correlation
một tương quan
how
như nào
a sound
một tiếng động; tiếng động
a system
hệ thống
spelling
chính tả
even
đều; bằng
right
đúng; phải
around
ở quanh
people
mọi người
to speak
nói; để nói
a quarter
một phần tư; mười lăm phút
a native speaker
một người nói tiếng bản địa
a half
một nửa
to ask
hỏi; để hỏi
a direction
một hướng
a swimming pool
một hồ bơi
Hindi
Hindi
Chinese
tiếng Trung; người Trung Quốc
a bit
một chút; một chút; một tí
a conclusion
một kết luận
England
nước Anh; Anh Quốc
time
thời gian
to stop
dừng; để dừng lại
someone
một ai đó
probably
chắc là

Tìm kiếm các #noidung bạn yêu thích

Học nói về những chủ đề bạn thực sự quan tâm
Xem video
Hơn 48,000 đoạn phim của người bản ngữ
Học từ vựng
Chúng tôi dạy bạn các từ trong những video
Chat với Membot
Luyện tập nói với đối tác ngôn ngữ là AI của chúng tôi
Công thức bí mật của Memrise
Học
Ghi nhớ từ vựng
Đắm mình
Hiểu người khác
Công thức bí mật của Memrise
Giao tiếp
Được hiểu bởi người khác
Công thức bí mật của Memrise
Học
Ghi nhớ từ vựng
Đắm mình
Hiểu người khác
Công thức bí mật của Memrise
Giao tiếp
Được hiểu bởi người khác