• Log in
  • Bắt đầu học
Web-AppStore-Image-A

Chào đằng ấy. Chào mừng bạn đã đến với Memrise dành cho web. Chúng tôi cũng có một ứng dụng nữa!

Tạo một tài khoản hôm nay để sử dụng trên nhiều thiết bị và:

  • Học ở bất cứ nơi đâu - thậm chí khi không có dữ liệu di động hay WiFi (chỉ dành cho ứng dụng)
  • Tập nói với những bài luyện Phát âm (chỉ dành cho ứng dụng)
  • Chọn từ hơn 3 ngôn ngữ
  • Xem các video clip người bản ngữ sử dụng ngôn ngữ thực trong đời sống