Tổng quan bài học

Hãy nhảy vào bài học này ngay bây giờ và chỉ trong 5 phút bạn sẽ cảm tưởng như mình vừa du hành tới Anh Quốc vậy.
70 từ/mẫu câu để học
to come
đến; để đi đến
people
mọi người
to get
lấy; để lấy
a look
một cái nhìn
tidy
gọn gàng; ngăn nắp
especially
đặc biệt là
a school
một ngôi trường; trường học
a day
một ngày; ngày
why?
tại sao?
late
muộn
good
tốt
love
yêu; tình yêu
life
cuộc sống; cuộc đời
still
vẫn
sorry?
xin lỗi?
a thing
một thứ
a yard
một sân
actually
thực ra; thật ra
to cry
khóc
ginger
gừng
to change
thay đổi; để thay đổi
northern
phương bắc
proper
thích hợp; chuẩn
clever
khôn khéo
new
mới
a head
một cái đầu; cái đầu
a teacher
thầy cô giáo; một thầy giáo; một cô giáo; thầy giáo; cô giáo
to keep
giữ; để giữ
a way
cách; một cách; con đường; một con đường
a plant
một cái cây; cây; thực vật
to know
biết; để biết
exactly
chuẩn; chính xác
to want
muốn; để muốn
to achieve
để hoàn thành; hoàn thành
to improve
cải thiện; để cái thiện
an exam
một bài thi
a result
một kết quả; kết quả
to behave
cư xử; hàng xử đúng mực
better
tốt hơn
important
quan trọng
everything
tất cả mọi thứ
to walk
để đi bộ; đi bộ
decent
đáng trọng; hợp lí
ready
sẵn sàng
a world
một thế giới; thế giới
to happen
để xảy ra; xảy ra
to fail
thất bại
to stop
dừng; để dừng lại
more
hơn; nhiều hơn
when
khi nào; lúc nào
to deal
để phân phối; phân phối; buôn bán
a teenager
thiếu niên; người tuổi teen;
never
không bao giờ
thank you
cảm ơn
a film
một bộ phim; bộ phim
over
ở phía trên; qua; quá
a year
một năm
to find out
tìm ra; để tìm ra
really?!
thật à?!; thế à?!
secondary
phụ
to tip
cho tiền boa
a point
một điểm; mục đích
to ask
hỏi; để hỏi
to leave
rời đi; để rời đi
a kid
một đứa bé; đứa bé
to spend
chi tiêu; để chi tiêu
the rest
phần còn lại
to rest
nghỉ ngơi; để nghỉ ngơi
natural
tự nhiên
to start
bắt đầu; để bắt đầu

Tìm kiếm các #noidung bạn yêu thích

Học nói về những chủ đề bạn thực sự quan tâm
Xem video
Hơn 48,000 đoạn phim của người bản ngữ
Học từ vựng
Chúng tôi dạy bạn các từ trong những video
Chat với Membot
Luyện tập nói với đối tác ngôn ngữ là AI của chúng tôi
Công thức bí mật của Memrise
Học
Ghi nhớ từ vựng
Đắm mình
Hiểu người khác
Công thức bí mật của Memrise
Giao tiếp
Được hiểu bởi người khác
Công thức bí mật của Memrise
Học
Ghi nhớ từ vựng
Đắm mình
Hiểu người khác
Công thức bí mật của Memrise
Giao tiếp
Được hiểu bởi người khác