Tổng quan bài học

Hãy nhảy vào bài học này ngay bây giờ và chỉ trong 5 phút bạn sẽ cảm tưởng như mình vừa du hành tới Anh Quốc vậy.
58 từ/mẫu câu để học
to forget
quên; để quên
to behave
cư xử; hàng xử đúng mực
yourself
bản thân bạn
a school
một ngôi trường; trường học
a day
một ngày; ngày
love
yêu; tình yêu
to hate
để ghét; ghét
never
không bao giờ
to think
nghĩ; để nghĩ
to get
lấy; để lấy
to want
muốn; để muốn
educational
giáo dục
life
cuộc sống; cuộc đời
a website
một trang web; trang web
to see
nhìn; để nhìn; để thấy
a picture
một bức tranh; một tấm ảnh; bức tranh; tấm ảnh
when
khi nào; lúc nào
the arrival
sự xuất hiện
to know
biết; để biết
worst
tệ nhất
the UK
nước Anh; Vương Quốc Anh
people
mọi người
sure
chắc; được chứ
still
vẫn
fair
công bằng
to share
chia sẻ; để chia sẻ
a challenge
một thử thách; thử thách
look at that
nhìn cái đó xem
the minimum
tối thiểu
a year
một năm
a god
một vị thần; thượng đế
good
tốt
a teacher
thầy cô giáo; một thầy giáo; một cô giáo; thầy giáo; cô giáo
a lesson
một bài học
time
thời gian
a team
một đội; đội
including
bao gồm
because
bởi vì
to care
quan tâm; để quan tâm
too much
quá nhiều
to turn
quay; rẽ; quẹo; để quay; để rẽo; để quẹo
the fortune
tài sản
around
ở quanh
tough
cứng; khó khăn
really?!
thật à?!; thế à?!
worried
lo lắng
a result
một kết quả; kết quả
logical
một cách hợp lý
to pay
thanh toán; để thanh toán
a price
một cái giá; giá cả
outside
bên ngoài; ở ngoài
bad
tệ; xấu
other
thứ khác; người khác
a film
một bộ phim; bộ phim
to find out
tìm ra; để tìm ra
secondary
phụ
a capital
thủ đô
a city
một thành phố; thành phố

Tìm kiếm các #noidung bạn yêu thích

Học nói về những chủ đề bạn thực sự quan tâm
Xem video
Hơn 48,000 đoạn phim của người bản ngữ
Học từ vựng
Chúng tôi dạy bạn các từ trong những video
Chat với Membot
Luyện tập nói với đối tác ngôn ngữ là AI của chúng tôi
Công thức bí mật của Memrise
Học
Ghi nhớ từ vựng
Đắm mình
Hiểu người khác
Công thức bí mật của Memrise
Giao tiếp
Được hiểu bởi người khác
Công thức bí mật của Memrise
Học
Ghi nhớ từ vựng
Đắm mình
Hiểu người khác
Công thức bí mật của Memrise
Giao tiếp
Được hiểu bởi người khác