• Log in

Bạn muốn liên hệ với chúng tôi?

Để trải nghiệm Memrise một cách trọn vẹn nhất, bạn hãy tới thăm phần Các câu hỏi thường gặp, nơi có rất nhiều lời khuyên hữu ích, hoặc tìm tới diễn đàn người dùng, của chúng tôi. Nếu bạn vẫn cần thêm sự trợ giúp, hãy điền ngay vào phiếu liên hệ này để gửi tin nhắn tới đội ngũ trợ giúp. Và nếu bạn cần thông tin truyền thông, hãy xem qua press kit của chúng tôi nhé.

Banner-image

Văn phòng

Memrise, 3-5 Fashion Street, E1 6PX, London