Tổng quan bài học

Hãy nhảy vào bài học này ngay bây giờ và chỉ trong 5 phút bạn sẽ cảm tưởng như mình vừa du hành tới Anh Quốc vậy.
27 từ/mẫu câu để học
not all children like apples
không phải tất cả trẻ em thích táo
it’s up to you to decide
tùy bạn quyết định
he’s always short of money
anh ta luôn thiếu thốn tiền bạc
they never tell a lie
jọ không bao giờ nói dối
those books are theirs
những quyển sách đó là của họ
I remember seeing her somewhere
tôi nhớ là đã gặp cô ấy ở đâu đó
every student has access to the library
mọi sinh viên đều có quyền truy cập thư viện
he is very depressed
anh ấy bị trầm cảm nặng
talking in the library is not allowed
không được phép nói chuyện trong thư viện
the man robbed him of all his money
gã đàn ông trộm hết tiền của anh ấy
we sat down face to face
chúng tôi đã ngồi đối mặt nhau
can I borrow your umbrella?
tôi có thể mượn chiếc ô của bạn không?
our teacher speaks French as well as English
giáo viên của chúng tôi nói được cả tiếng Anh và tiếng Pháp
is there a supermarket near here?
có siêu thị nào gần đây không ạ?
I awoke from a dream
tôi đã tỉnh giấc sau một giấc mơ
he is two years older than Mary
anh ta lớn hơn Mary 2 tuổi
they live downstairs
họ sống ở tầng dưới
I have a suggestion
tôi có một gợi ý
he seems honest
anh ta có vẻ trung thực
my stomach is growling
bụng tôi đang kêu
there’s no evidence
không có bằng chứng nào cả
have you ever seen a kangaroo?
bạn đã bao giờ nhìn thấy một con chuột túi chưa?
I hope that you’re having fun
tôi hy vọng bạn đang có nhiều niềm vui
keep your room clean
hãy giữ phòng bạn sạch sẽ.
I have to iron my shirt
tôi cần phải ủi chiếc áo của mình
he entered my room without permission
anh ta đã vào phòng tôi mà không xin phép
there is no meat left in the fridge
không còn thịt trong tủ lạnh

Tìm kiếm các #noidung bạn yêu thích

Học nói về những chủ đề bạn thực sự quan tâm
Xem video
Hơn 48,000 đoạn phim của người bản ngữ
Học từ vựng
Chúng tôi dạy bạn các từ trong những video
Chat với Membot
Luyện tập nói với đối tác ngôn ngữ là AI của chúng tôi
Công thức bí mật của Memrise
Học
Ghi nhớ từ vựng
Đắm mình
Hiểu người khác
Công thức bí mật của Memrise
Giao tiếp
Được hiểu bởi người khác
Công thức bí mật của Memrise
Học
Ghi nhớ từ vựng
Đắm mình
Hiểu người khác
Công thức bí mật của Memrise
Giao tiếp
Được hiểu bởi người khác