Tổng quan bài học

Hãy nhảy vào bài học này ngay bây giờ và chỉ trong 5 phút bạn sẽ cảm tưởng như mình vừa du hành tới Anh Quốc vậy.
169 từ/mẫu câu để học
many
nhiều (đếm được)
people
mọi người
the country
đất nước
educational
giáo dục
a system
hệ thống
really?!
thật à?!; thế à?!
to struggle
đấu tranh
a crisis
một cuộc khủng hoảng
every
mỗi
a school
một ngôi trường; trường học
worse
tệ hơn; tồi tệ hơn
to share
chia sẻ; để chia sẻ
last
cuối cùng; vừa xong
a year
một năm
an issue
một vấn đề; vấn đề
a moment
một khoảnh khắc; một lúc
the funding
nguồn tài trợ
to find
tìm; để tìm
to speak
nói; để nói
a head
một cái đầu; cái đầu
across
qua (chỉ 1 đường thẳng của bất cứ thứ gì)
to shock
gây sốc
desperate
tuyệt vọng
to expect
đẻ kỳ vọng; kỳ vọng
to run
chạy; để chạy
money
tiền
September
tháng Chín
already?!
rồi à?!
huge
lớn; khổng lồ
a deficit
một thiếu hụt
a budget
ngân sách; ngân quỹ
a meaning
ý nghĩa; một ý nghĩa
close
gần; thân cận
an example
ví dụ
primary
căn bản; chính
a teacher
thầy cô giáo; một thầy giáo; một cô giáo; thầy giáo; cô giáo
to say
nói; để nói
twenty
hai mươi
a star
một ngôi sao; ngôi sao
sixty
sáu mươi
a class
một lớp học; một tầng lớp
just
chỉ
even
đều; bằng
to think
nghĩ; để nghĩ
to break
đập vỡ; để phá vỡ
to resign
từ chức
to happen
để xảy ra; xảy ra
obviously
rõ ràng rồi; hiển nhiên
never
không bao giờ
plenty
nhiều (ám chỉ số lượng)
good
tốt
a decade
một thập kỷ; thập kỷ
since
kể từ lúc
comfortable
thoải mái
a thing
một thứ
reluctant
miễn cưỡng
to call
gọi; để gọi
a trip
chuyến đi; một chuyến đi
a project
một dự án; một kế hoạch; dự án; kế hoạch
the childhood
tuổi thơ
fast
nhanh
only
chỉ mỗi
nearly
gần như
impossible
bất khả thi
to deliver
giao hàng; để giao hàng; để chuyển đi; chuyển đi
a day
một ngày; ngày
basic
căn bản; cơ bản
such
như là
to qualify
để đủ điều kiện
thirty
ba mươi
children
những đứa trẻ
a duty
một nhiệm vụ
to replace
để thay thế; thay thế
a book
một quyển sách; quyển sách
nothing
không có gì
to invest
đầu tư
to want
muốn; để muốn
to mean
có nghĩa là; ý là
to put
đặt; để đặt
more
hơn; nhiều hơn
to keep
giữ; để giữ
a reason
một lý do; lý do
to seem
dường như; có vẻ như
to reach
chạm đến; để chạm tới
a point
một điểm; mục đích
to thank
cảm ơn; để cảm ơn
a cut
một vết cắt; vết cắt
a result
một kết quả; kết quả
perfect!
hoàn hảo!
a storm
cơn bão
financial
thuộc về tài chính
a problem
một vấn đề; vấn đề
inflation
lạm phát
energy
năng lượng
to pay
thanh toán; để thanh toán
actually
thực ra; thật ra
to decrease
để giảm; giảm
a term
điều khoản; thời hạn
also
cũng
to determine
phân xử dứt khoát
birth
sinh (sinh đẻ)
to affect
làm ảnh hưởng đến
particularly
cụ thể; đặc biệt
partly
một phần
because
bởi vì
the poverty
sự nghèo đói; nghèo khổ
to leave
rời đi; để rời đi
a heart
một trái tim; trái tim
to sink
chìm
time
thời gian
to look
nhìn; xem; để xem; để nhìn
a number
một con số
staff
nhân viên
vast
rộng lớn
a majority
số đông; đa số
to go
đi; để đi
wages
tiền lương
a way
cách; một cách; con đường; một con đường
red
đỏ; màu đỏ
an impact
va chạm
a range
một khoảng; tầm
increased
được tăng
to offer
đề nghị; để đề nghị
a subject
một môn học; một vật thể
concerning
liên quan đến
a part
một phần
vulnerable
dễ tổn thương; mỏng manh
hard
khó
to hit
đánh; để đánh
to post
đăng bài
a council
một hội đồng
to catch up
bắt kịp; nói chuyện với bạn lâu ngày không gặp
wider
rộng hơn
fear
nỗi sợ
to lose
thua
to institute
thành lập
to stop
dừng; để dừng lại
to force
ép buộc; để ép buộc
elsewhere
ở nơi khác
often
thường xuyên
to fix
sửa chữa; để sửa chữa
a roof
mái nhà
broken
hỏng; gãy xương
equipment
thiết bị
quickly
nhanh chóng
to become
trở thành; để trở thành
safety
sự an toàn
massive
đồ sộ; khủng
culture
văn hoá
a solution
một giải pháp
therefore
do đó
left
trái
to strike
đánh; đình công
a nurse
một y tá; y tá
a loss
sự mất mát
a resort
một khu nghỉ dưỡng
worried
lo lắng
to try
để thử; cố gắng
to stay
ở lại; để ở lại
positive
tích cực
until
cho đến khi
now
bây giờ
a government
chính phủ
to realise
để nhận ra; nhận ra
to tip
cho tiền boa
action
hành động
entire
toàn bộ
the future
tương lai
single
đơn lẻ; độc thân

Tìm kiếm các #noidung bạn yêu thích

Học nói về những chủ đề bạn thực sự quan tâm
Xem video
Hơn 48,000 đoạn phim của người bản ngữ
Học từ vựng
Chúng tôi dạy bạn các từ trong những video
Chat với Membot
Luyện tập nói với đối tác ngôn ngữ là AI của chúng tôi
Công thức bí mật của Memrise
Học
Ghi nhớ từ vựng
Đắm mình
Hiểu người khác
Công thức bí mật của Memrise
Giao tiếp
Được hiểu bởi người khác
Công thức bí mật của Memrise
Học
Ghi nhớ từ vựng
Đắm mình
Hiểu người khác
Công thức bí mật của Memrise
Giao tiếp
Được hiểu bởi người khác