Terms of use

1. INDLEDNING

Tak fordi du valgte Memrise Limited (med firmanummer 07463911, hvis lovmæssige hjemsted er på 27 Old Gloucester Street, London, WC1N 3AX) ("vi, os, vores") med online rum for læring. Vores tjenester omfatter en bred vifte af indhold og kurser, fra nybegynderniveau til avanceret, designet til at lette indlæring af en bred vifte af emner, der er tilgængelige i applikationer tilgængelige for download på mobil, bærbar og/eller tabletenheder ("Apps") og på vores hjemmeside https://www.memrise.com (“Hjemmeside”), eller enhver anden enhed, hvad enten opfundet eller i fremtid opfindes, hvorved du kan få adgang til vores indhold og kurser, kollektivt værende vores tjenester til dig ("Tjenester").

For at få adgang til vores tjenester, uanset om du er eksisterende eller tidligere bruger, bekræfter du, at du har læst disse brugsvilkår ("Vilkår"). Når du bruger vores tjenester, anerkender du, at du forstår og accepterer disse vilkår, og du accepterer også vores fortroligheds- og cookie politik. Vi kan se os nødsaget til at ændre vores vilkår fra tid til anden. Vi vil offentliggøre alle ændringer på denne side, med den dato disse ændringer blev foretaget placeret øverst på siden, så du ved, hvornår vi sidst opdaterede vilkårene. Dette gælder også for vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger og cookies. Din fortsatte brug af vores tjenester efter eventuelle ændringer udgør din accept af sådanne ændringer. Hvis du ikke accepterer at overholde disse vilkår, skal du undlade at registrere dig for at bruge, få adgang til eller fortsætte med at bruge vores tjenester. Vi anbefaler, at du udskriver en kopi af disse vilkår til senere brug. Vi kan opsige din adgang til tjenesterne, hvis du misligholder vores vilkår i overensstemmelse med paragraf 13.

Medmindre andet eksplicit er angivet, er alle nye funktioner, der føjes til de aktuelle tjenester, herunder frigivelse af nye værktøjer og ressourcer, underlagt disse vilkår.

Vi kan se os nødsaget til at opdatere, eller bede dig om at opdatere Tjenesterne for at implementere tekniske justeringer eller udrette forbedringer, således at Tjenesterne altid vil matche beskrivelsen i de forskellige materialer.

Ved at benytte vores tjenester bekræfter du, at (i) du er mindst 13 år gammel; og (ii) din brug af tjenesterne ikke er i strid med gældende lovgivning eller regulativer i kommunen, regionen eller landet du er bosat i.

2. OPRETTELSE OG REGISTRERING FOR BRUG AF TJENESTER

Du skal registrere dig og åbne en konto ved at: (i) oprette forbindelse via en tilgængelig konto på et socialt medie (herunder, men ikke begrænset til, Facebook, Weibo og Google plus); eller (ii) at angive et brugernavn, en gyldig e-mail adresse og andre oplysninger, vi måtte have brug for fra tid til anden ("Konto"). Du er ansvarlig for at opretholde fortroligheden af dine kontooplysninger, og du er fuldt ud ansvarlig for alle aktiviteter, der finder sted på din konto. Din konto skal kun bruges af dig og må ikke deles med eller overføres til nogen anden person. Du skal straks underrette os vi vores Contact Us side om enhver mistænkelig eller faktisk, uautoriseret eller svigagtig brug af din konto eller ethvert andet brud på sikkerheden.

Så snart du har en konto, kan du oprette en online profil ("Profil"). Når du opretter din profil, accepterer du at (i) give nøjagtige, aktuelle og fuldstændige oplysninger; og (ii) være personligt ansvarlig for de oplysninger, du angiver i din profil. Vi forbeholder os retten til at slette din profil og suspendere eller opsige din konto, hvis vi har en rimelig mistanke om, at de oplysninger, du har angivet i din profil, er usande, unøjagtige eller på anden vis ikke overholder vores vilkår.

3. FORTROLIGHEDSPOLITIK

Vi tager dine personlige oplysninger meget alvorligt. Alle personlige oplysninger, du sender til os, når du opretter en konto, vil være underlagt vores fortroligheds- og cookie politikker, som kan findes på https://www.memrise.com/privacy/ hvilke er inkorporeret i disse vilkår. Du er indforstået med, at du via din brug af tjenesterne giver dit samtykke til indsamlingen og brugen (i det omfang, der er angivet i fortroligheds- og cookie-politikkerne) af disse oplysninger. Du forstår, anerkender og accepterer, at alle personlige oplysninger, du angiver på din profil, er offentligt tilgængelige og leveret på eget ansvar. Vi påtager os intet som helst ansvar for brugen af personlige oplysninger, delt af dig eller en anden person på din profil.

4. OVERHOLDELSE AF COPPA

I det omfang regulativet af 1998 om børns ret til online privatlivsbeskyttelse anses for at gælde for os, er denne hjemmeside ikke rettet mod børn og søger ikke at indsamle personlige oplysninger fra børn under 13 år. Du kan anmode om adgang til og/eller berigtigelse af dine oplysninger eller data vedrørende dine børn på alle tidspunkter via vores Contact Us side.

5. VORES INDHOLD

Bortset fra brugerindholdet (defineret herunder) er alt indhold, der er tilgængeligt via tjenesterne (herunder retten til at sagsøge for videregivelse, designrettigheder, rapporter, informationer, databaser, værktøjer, kode, fotografier, billeder, video, grænseflader (interface), hjemmesider, design, tekst, grafik, grafiske gengivelser, oplysninger, software ("Software"), lyd og andre mediefiler, deres udvælgelse og arrangement, materialer og alle andre immaterielle rettigheder) ejes af os eller er licenseret til os af en tredjepart ("Vores Indhold"). Du anerkender og accepterer, at du under ingen omstændigheder må bruge Vores Indhold med mindre vi giver dig en begrænset licens til at bruge Vores Indhold i forbindelse med tjenesterne, som beskrevet i paragraf 6. Vores navn og logo 'Memrise' er vores registrerede varemærke/servicemærke. I det omfang der er varemærker, servicemærker og/eller logoer fra andre organisationer på vores hjemmeside eller apps, er de varemærker, servicemærker og logoer tilhørende disse respektive organisationer. Du er ikke indehaver af nogen generel rettighed eller kommerciel licens med hensyn til vores varemærker, servicemærker og logoer eller af varemærker, servicemærker eller logoer tilhørende disse øvrige organisationer.

6. DIN LICENS

Forudsat at du overholder disse vilkår, giver vi dig en begrænset, person, ikke-overdragelig, ikke-underlicenseret, global og ikke-eksklusiv licens til at bruge vores indhold udelukkende med det formål at bruge tjenesterne til din egen personlige, ikke-kommercielle brug ("Licens"). Din licens til at bruge vores indhold er begrænset til brug af softwarens objektkode, og det er en betingelse i licensen, at du, medmindre det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, ikke (og ikke tillader nogen tredjepart at) kopierer, modificerer, opretter afledte værker fra, udøver såkaldt "reverse engineering", "reverse assembling", eller på anden vis forsøger at opspore nogen form for kildekode, sælger, udlejer, leaser, udlåner, tildeler, underlicenserer, bevilger en sikkerhedsinteresse i, eller på anden vis overfører nogen form for rettighed i softwaren. Du indvilger i ikke at tilgå apps eller hjemmesiden på nogen anden måde end gennem de grænseflader (interfaces), der levers af os til brug ved adgang til tjenesten.

7. TREDJEPARTSINDHOLD OG LINKS TIL TREDJEPARTS HJEMMESIDER

Tjenesterne kan indeholde indhold ejet af tredjepart samt links til andre hjemmesider, inklusiv Facebook og Google Plus ("Tredjeparts-hjemmesider"). Vi hverken støtter, sponsorerer, anbefaler, eller på anden vis accepterer ansvar for nogen form for tredjeparts-hjemmesider. I tillæg er tredjeparts-hjemmesider ikke under vores kontrol og vi er ikke ansvarlige for indholdet eller fortrolighedspraksis på de givne tredjeparts-hjemmesider, inklusiv, uden at være begrænset til, links på tredjeparts-hjemmesider, ændringer eller opdateringer på tredjeparts-hjemmesider. Vi kan levere indhold fra tredjeparts-hjemmesider til dig, men kun som bekvemmelighed og medtagelsen af sådanne tredjeparters indhold og tredjeparts-hjemmesider er ikke en anbefaling fra os til fordel for nogen som helst tredjepart. Du anerkender og accepterer endvidere at vi ikke er ansvarlige eller erstatningspligtige, hverken direkte eller indirekte, for eventuel skade eller tab, der forårsages, eller påstås forårsaget, af eller i forbindelse med brugen af, eller tillid til, indhold, varer eller tjenester der er tilgængelige på, eller via, tredjeparts hjemmesider. Vi har ikke ansvar for indholdet på tredjeparts hjemmesider, som du kan finde eller få adgang til når du bruger vores tjenester. Indhold der er tilgængelig hos eller gennem tredjeparts hjemmesider kan være beskyttet af copyright og love om intellektuelle rettigheder i et hvilket som helst land.

8. OFFENTLIGGØRELSE AF INFORMATION OG BRUGERINDHOLD

Vi opfordrer dig til at deltage i processen med kreativ læring og deling med glæde, generøsitet og høflighed for øje, ved at offentliggøre indhold i det offentlige rum, som din profil tilknyttet vores hjemmeside udgør. Alle oplysninger, data, tekst, software, musik, lyd, fotografier, grafik, video, beskeder, tags eller andet materiale, som du offentliggør, uploader eller overfører på nogen måde, hvad enten offentligt eller privat via tjenesterne ("Offentliggøre, Opslå"), er dit brugerindhold ("Brugerindhold"). Du indestår for og accepterer at det brugerindhold, du sender enten er dit, eller at du har den nødvendige tilladelse fra den relevante tredjepart til at opslå brugerindholdet. Du er eneansvarlig for alt brugerindhold, som du offentliggør, og vi påtager os intet ansvar for tab eller beskadigelse af nogen art, der opstår som følge af brugerindhold, som du opslår, og som er offentliggjort via tjenesterne.

Ved at offentliggøre brugerindhold under din brug af vores tjenester giver du os en uigenkaldelig, evig, ikke-eksklusiv, royalty-fri, overførbar, verdensomspændende licens (samt retten til at udstede under-licenser) til at bruge, kopiere, oversætte, omformatere, udarbejde afledte værker fra, inkorporere i andre værker, uddrage, distribuere, vise offentligt, helt eller delvist, brugerindholdet til forsyning, levering og promovering af tjenesterne af os ("Brugerindholdslicens").

Vi overvåger aktivt brugerindholdet der er offentliggjort via tjenesterne, og vi forbeholder os ret til at fjerne brugerindhold, der er offentliggjort og blevet anmeldt til os, eller i vores rimelige vurdering betragtet som værende følgende ("Upassende Indhold"):

 • Indhold der er stødende, uanstændigt, anstødelig, smagløst, skadende, hadefuldt, truende, ulovligt, ærekrænkende, krænkende, groft misbrugende, provokerende, chikanerende, vulgært, obskønt, svigagtigt, indgribende i privatlivets fred eller indgribende i offentlige eller menneskelige eller personlige rettigheder, eller indhold der er racistisk, etisk, seksuelt, politisk eller på anden måde menneskeligt uacceptabelt;
 • Indhold der er en for for opfordring i form af, herunder men ikke begrænset til spam, junk mail, pyramidespil, Ponzi scheme eller nogen form der er betragtet som en tilskyndelse til at engagere sig i finansiel aktivitet;
 • Private oplysninger fra tredjepart, herunder men ikke begrænset til kontakt, økonomiske, og eller personlige oplysninger om levende eller døde personer;
 • Brugerindhold som du ikke har ret til at offentliggøre, gøre tilgængeligt på nogen måde i henhold til gældende lov eller kontraktmæssige- eller betroede forhold, herunder men ikke begrænset til intern viden, ejendomsretlig information, fortrolige oplysninger du er kommet i besiddelse af eller som er blevet offentliggjort, som en del af et ansættelses- eller forretningsforhold eller i henhold til fortrolighedsaftaler;
 • Indhold der indeholder softwarekode af enhver form uden vores udtrykkelige samtykke;
 • Indhold der udgør, opfordrer til eller giver instruktioner til en strafbar handling, terrorhandling eller anden ulovlig eller kriminel aktivitet;
 • Indhold der i vores rimelige mening alene anses for anstødeligt, eller som begrænser eller hæmmer andre personer i at bruge eller nyde tjenesterne;
 • Indhold der i vores rimelige skøn alene kan udsætte os, eller nogen af vores brugere, for enhver skade eller ansvar af nogen art; eller
 • Indhold der kan forstyrre andre brugeres evne til at huske effektivt.

Selvom vi aktivt overvåger og på forhånd kan gennemse noget brugerindhold, kan upassende indhold ikke komme til, eller blive ført til vores opmærksomhed med det samme. Du anerkender og erklærer, at du ved at bruge tjenesterne kan blive udsat for upassende indhold. Vi påtager os intet ansvar for upassende indhold, der er slået op og blevet tilgængeligt via tjenesterne. Vi forbeholder os retten (men ikke forpligtelsen) til efter eget skøn at afvise, flytte eller slette brugerindhold, som vi anser for upassende indhold, der er bragt til vores opmærksomhed og overtræder disse vilkår.

9. BRUGERADFÆRD

Du er fuldt ud ansvarlig for det brugerindhold som du offentliggør. Vi garanterer ikke for nøjagtigheden, integriteten eller kvaliteten af brugerindhold der er blevet slået op af andre brugere. Du står inde for og garanterer at det brugerindhold, som du offentliggør og din brug af ydelserne ikke må:

  • Bryde, overtræde eller på nogen måde krænke tredjeparts intellektuelle rettigheder;
  • Forårsage skade på mindreårige på nogen måde;
  • Intimidere, forfølge, efterligne, udskælde, skræmme, pervertere eller på nogen anden vis chikanere et andet individ;
  • Blive anvendt til, forsætligt eller uforsætligt, at stride imod eller på nogen anden måde undlade at overholde regionale, nationale eller internationale love;
  • Blive anvendt til at forfalske overskrifter eller på anden vis manipulere med indhold transmitteret gennem tjenesten i forsøg på at skjule dets oprindelse;
  • Overbebyrde, skade eller forringe driften af appen, hjemmesiden eller tjenesterne;
  • Blive anvendt til at videresendende service til en anden hjemmeside;
  • Høste eller indsamle e-mail adresser eller anden personlig information fra brugere til noget som helst formål, herunder men ikke begrænset til, at sende uopfordrede e-mails eller beskeder;
  • Blive anvendt til at registrere sig for brug af et lille antal konti;
  • Blive brugt til at registrere dig for at åbne en konto for andre end dig selv; eller
  • Blive brugt til at registrere dig for at åbne en konto, for hvilken du fejlagtigt angiver personlige oplysninger eller på anden måde fejlfortolker dig selv.

Du må ikke misbruge vores tjenester ved bevidst at indføre virus, trojanske heste, orme, logic bombs eller andet ondsindet eller teknologisk skadelig materiale. Du må ikke forsøge at få uautoriseret adgang til vores tjenester, serveren (serverne) på hvilke vores tjenester er gemt, eller en hvilken som helst server, computer eller database tilknyttet til vores tjenester. Du må ikke angribe vores side via et "denial-of-service" angreb eller et distribueret "denial-of-service" angreb. Ved at overtræde denne bestemmelse, vil du begå en strafbar handling i henhold til loven om computermisbrug af 1990. Vi vil indrapportere en hver form for sådanne overtrædelser til relevant myndighed, og vi vil samarbejde med disse myndigheder ved at oplyse din identitet til dem. I tilfælde af en sådan misligholdelse vil din ret til at bruge vores tjenester øjeblikkeligt ophøre.

Du anerkender og accepterer, at vi kan bevare brugerindhold og i visse tilfælde også videregive brugerindhold, hvis loven kræver det, eller vi i god tro mener, at en sådan præservering eller videregivelse med rimelighed er nødvendig for at: (a) overholde den juridiske proces; (b) beskytte rettigheder, ejendom eller personlig sikkerhed for os, vores brugere og den brede offentlighed.

10. ABONNEMENTSOPKRÆVNINGER

Den grundlæggende version af tjenesterne kan benyttes helt uden betaling. Dette omfatter grundlæggende undervisningskurser og indhold. Hvis du beslutter dig for at gå videre med din læring, har vi en række abonnementsmuligheder der passer til dine behov. Du kan vælge at abonnere på vores månedlige (månedlig abonnement), kvartalsvise (kvartalsvis abonnement) eller årlige (årlig abonnement) -abonnement (samlet abonnement) for at få adgang til de avancerede læringskurser og indhold. Vores priser for fremgår af vores hjemmeside https://www.memrise.com/premium/ ("Priser"). Vores priser er underlagt forskellige abonnementsordninger, gaveordninger og promoveringer, og vi forbeholder os derfor retten til at opdatere vores Priser fra tid til anden.

Hvis du vælger månedlig Pro vil dit abonnement automatisk blive fornyet som et rullende abonnement og fornys ved udgangen af hver måned, som i en måned (eller så tæt på datoen som mulig) fra den dato, hvor dit månedlige Pro abonnement blev aktiveret. Hvis du vælger kvartalsvis Pro, fornys dit abonnement automatisk som et rullende abonnement og fornys ved udgangen af hver tremåneders periode, idet det er tre måneder (eller så tæt på datoen som muligt) fra den dato, hvor dit kvartalsvise Pro abonnement blev aktiveret. Hvis du vælger årligt Pro, vil dit abonnement automatisk blive fornyet som et rullende abonnement ved udgangen af hver årlige periode på den dato, hvor dit årlige Pro abonnement blev aktiveret (hver især bestående af en "fornyelse"). Hvis du fortsætter med en fornyelse, debiteres betalingsmetoden, du har valgt til at betale for ydelserne i slutningen af dit nuværende Pro abonnement. Hvis du vælger Lifetime Pro abonnementet, vil dette blive opkrævet som en engangsbetaling på forhånd uden fornyelser. Lifetime Pro abonnementet udgør 100 år eller indtil den dato, Memrise ophører med at udbyde tjenesteydelserne kommercielt.

Du anerkender at hvis vi ændrer priserne, vil dette ikke påvirke dit eksisterende abonnement, og hvis du har tilmeldt dig abonnementet til en bestemt pris, vil eventuelle prisændringer ikke påvirke dit nuværende abonnement eller eventuelle fornyelser.

Du kan til enhver tid ændre dit abonnement under fanen "Konto" på siden for indstillinger på din profil. Effekten af ændringerne er som følger:

 • Fra Månedligt til kvartalsvist abonnement eller årligt abonnement - dit kvartalsvise abonnement eller årlige abonnement vil blive aktiveret umiddelbart efter, at betalingen er behandlet, og eventuel tilbageværende tid på dit månedlige abonnement vil blive annulleret og vil ikke blive refunderet;
 • Fra kvartalsvis abonnement til årligt abonnement- dit årlige abonnement vil blive aktiveret umiddelbart efter, at betalingen er blevet behandlet, og enhver resterende tid på dit kvartalsvise abonnement vil blive annulleret og vil ikke blive refunderet;
 • Fra årligt til månedligt abonnement - dit årlige abonnement vil fortsat være aktivt indtil udløbet af den resterende del af dit nuværende abonnement, og dit månedlige abonnement vil blive aktiveret, når dit årlige abonnement er udløbet; og
 • Fra årligt til kvartalsvis abonnement - dit årlige abonnement vil fortsat være aktivt indtil udløbet af den resterende del af dit nuværende årlige abonnement, og dit kvartalsvise abonnement vil blive aktiveret, så snart dit årlige abonnement er udløbet.

Dit abonnement kan muligvis starte med en gratis prøveperiode. Den gratis prøveperiode for ethvert abonnement vil vare i den periode, der blev angivet da du tilmeldte dig. Gratis prøveperioder kan ikke kombineres med visse andre tilbud, som angivet. Hvis du begynder dit abonnement med en gratis prøveperiode, vil den første faktureringsdag være dagen efter udløbet på den gratis prøveperiode. Fx for en syvdages prøveperiode vil den første faktureringsdag være den ottende dag. Der vil dog ikke blive opkrævet noget af dig, hvis du opsiger dit abonnement førend udløbet af din gratis prøveperiode. Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab ved at besøge dine kontoindstillinger.

Læg mærke til, at følgende omstændigheder gælder for Fornyelser af Abonnementerne:
 • Abonnementer fornys automatisk med mindre auto-fornyelse fravælges senest 24 timer før udløbet af den igangværende periode
 • Din konto bliver opkrævet fornyelsen indenfor 24 timer før periodens udløb
 • har du købt et abonnement med rabat, bliver du opkrævet for det fulde beløb ved Fornyelse.

 

11. ANNULLERING OG REFUNDERING AF ABONNEMENT

Du kan holde styr på dit abonnement ved at finde indstillingssiden på din profil, vælge fanen 'konto', som vil vise udløbsdatoen for dit abonnement. Du kan til enhver tid annullere dit abonnement ved at gå til siden for indstillinger på din profil og vælge fanen 'konto' og vælge 'Annuller abonnement'.

Vi tilbyder en 30 dages pengene-retur-garanti, hvor vi giver dig fuld refundering, i så fald at du ikke er tilfreds med vores tjenester, og hvor du har valgt Kvartalsvis abonnement eller Årligt abonnement. For at blive berettiget til at modtage denne refundering skal du kontakte os inden for tredive (30) dage fra den dato, hvor du aktiverede dit kvartalsvise eller årlige abonnement. Hvis ikke du kontakter os inden for denne tredive (30) dages periode, vil du ikke være berettiget til en refundering. Vi vil ikke være i stand til at refundere beløbet, hvis du har betalt opkrævningerne ved at bruge en tredjeparts script eller produkter der anonymiserer personlige betalingsoplysninger, herunder, men ikke begrænset til, betalinger fra Apple App Store. I sådanne tilfælde vil du være nødsaget til at kontakte den relevante tredje part direkte. Hvis du har valgt månedligt abonnement, er du ikke berettiget til en refundering under vores 30 dages returgaranti.

Du har også juridisk ret til, i henhold til lovgivningen om forbrugeraftaler af 2013, at ændre din beslutning, uden at give os en grund og annullere dit abonnement (Dette omfatter månedlig , kvartalsvis og årligt abonnement) inden for fjorten (14) dage efter den dato, hvor du aktiverede din for at få en refundering. Hvis du ønsker at annullere dit abonnement inden for denne fjorten (14) dages periode, kan du gøre det vi vores href="https://www.memrise.com/contact/">Contact Us</a> side, eller ved at skrive til vores serviceadresse angivet i toppen af disse vilkår.

Bemærk at de ovenfor anførte refusionsmuligheder ikke gælder ved fornyelser. Vi tilbyder heller ikke refunderinger eller delvise tilbagebetalinger der ikke hører til ovenstående refusionsmuligheder. Når der anmodes om refundering vil den eventuelle tilbagebetaling blive sendt til den konto, du brugte til at betale for ydelserne indenfor fjorten (14) dage.

12. SLETNING AF DIN KONTO

Du kan til enhver tid slette din konto og opsige din brug af tjenesterne ved at gå til indstillingen "Slet profil" i afsnittet indstillinger under din profil. Når du har slettet din konto, vil din licens blive tilbagekaldt, og du vil ikke længere have adgang til din profil, og vi vil slette samtlige oplysninger indeholdt i din profil. Vær opmærksom på at det på grund af tekniske årsager, der ligger uden for vores kontrol, kan tage noget tid, før dine personlige oplysninger forsvinder helt fra søgemaskiner (såsom Google). Vi påtager os intet ansvar for sletning af oplysninger eller indhold fra din profil. Du anerkender og accepterer, at visse dele af brugerindholdet kan forblive efter annulleringen af din profil, og at brugerindholdslicensen ikke skal tilbagekaldes eller opsiges. Hvis du har et aktivt abonnement når du sletter din konto, vil du ikke modtage refusion for den resterende tid af dit abonnement.

13. VORES OPSIGELSE AF DIN KONTO

Vi forbeholder os retten til at ændre, midlertidigt suspendere eller permanent slette din konto og opsige din adgang til vores tjenester, i så fald at vi har grund til at tro, at du har overtrådt eller handlet i strid med vilkårene. Efter opsigelse vil din licens automatisk blive tilbagekaldt, og vi forbeholder os retten til at slette din konto, slette alle eller nogle informationer på din profil og kassere dit brugerindhold. Du accepterer at vi ikke er ansvarlige overfor dig for enhver ændring eller afbrydelse af tjenesten. Af tekniske årsager der ligger uden for vores kontrol, kan det tage noget tid, før dine personlige oplysninger forsvinder helt fra søgemaskiner (så som Google). Vi påtager os ikke ansvaret for sletning af oplysninger eller indhold fra din profil. Du anerkender og accepterer, at visse dele af dit brugerindhold kan forblive efter sletning af din konto, og at brugerindholds-licensen ikke skal tilbagekaldes eller opsiges. Hvis du har et aktivt abonnement, på det tidspunkt hvor vi opsiger din konto, vil du ikke modtage refusion for den eventuelle tid der måtte restere af dit abonnement.

14. INGEN ERKLÆRINGER (REPRÆSENTATIONER) ELLER GARANTIER

Vi, vores officerer, medarbejdere, entreprenører, leverandører, associerede partnere, agenter og licensgivere garanterer ikke at vores tjenester, eller noget indhold indeholdt i dette altid vil være tilgængeligt, uafbrudt eller fri for fejl (bugs) eller virus, og du bør bruge din egen anti-virus software. Du er ansvarlig for at konfigurere din informationsteknologi, computer- og mobiltelefonprogrammer samt platforme til at få adgang til enhver af vores tjenester. Vi kan se os nødsaget til at suspendere, tilbagetrække eller begrænse tilgængeligheden af alle eller dele af vores tjenester af forretningsmæssige eller driftsmæssige årsager. Vi vil bestræbe os på at give dig et rimeligt varsel om enhver suspension eller tilbagetrækning, men dette vil sandsynligvis ikke altid være muligt.

Du forstår og accepterer at tjenesterne leveres "som de er", og at du bruger tjenesterne på egen risiko. I videst muligt omfang tilladt af gældende lovgivning fraskriver vi os alle garantier af nogen art, det være sig udtrykkelige eller stiltiende, herunder men ikke begrænset til underforståede garanter for egnethed af tjenesterne til et bestemt formål. Vi fremsætter ingen erklæringer eller garantier af nogen art og påtager os intet ansvar for nogen forbedring af din sprogindlæring eller din indlæring af andre emner gennem brugen af vores tjenester, ej heller nøjagtigheden af vores indhold, brugerindholdet eller andet indhold, der er tilgængeligt gennem tjenesterne. Adgangen til tjenesterne kan være langsom, begrænset eller utilgængelig i perioder med spidsbelastning, systemopgraderinger, funktionsfejl eller planlagt eller ikke planlagt vedligeholdelse eller af andre årsager der ligger uden for vores rimelige kontrol.

Vores indhold og det brugerindhold der er tilgængeligt ved brug af vores tjenester er kun til generel oplysning. Det er ikke hensigten at det skal fremstå som rådgivning, som du bør stole på. Selv om vi gør rimelige bestræbelser på at opdatere oplysningerne på vores hjemmeside, giver vi ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykte eller stiltiende for, at indholdet på vores hjemmeside er korrekt, fuldstændigt eller opdateret.

15. BEGRÆNSNING AF ANSVAR

Du anerkender og garanterer at vi, vores funktionærer, medarbejdere, entreprenører, leverandører, associerede selskaber, agenter og licensgivere ikke er og ikke vil blive ansvarlige over for dig for enhver skade, herunder men ikke begrænset til tabt fortjeneste, unøjagtige resultater, tab eller beskadigelse af dit indhold eller enhver form for data, data der anses for at være unøjagtigt, omkostningerne ved at genskabe eller inddrive data eller dit indhold, manglende adgang til tjenesterne, udgifter til erstatningstjenester, krav fra tredjepart angående skader på computere, software, modem, telefoner eller andre ejendele, indirekte, hændelige, specielle, konsekvente eller eksemplariske skader, selv i tilfælde hvor vi er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader. Vi leverer kun vores tjenester til privat forbrug. Du accepterer at du ikke vil bruge vores hjemmeside til nogen form for kommercielt eller forretningsmæssigt formål, og vi har intet ansvar over for dig for tab af fortjeneste, tab af forretning, driftsforstyrrelse, eller tab af forretningsmulighed.

Vi begrænser eller udelukker ikke på nogen måde vores ansvar over for dig, på måder der ville anses som ulovlige. Dette inkluderer ansvar for dødsfald eller personskade forårsaget af vores uagtsomhed eller uagtsomhed fra vores medarbejdere, agenter eller underleverandører og for bedrageri eller svigagtig fordrejelse.

Det maksimale samlede ansvar for os over for dig i forhold til en tjeneste du har betalt for (uanset om et sådan ansvar opstår i kontrakt, tort (herunder uagtsomhed), misligholdelse af lovbestemt pligt eller lignende) skal, i videst mulig omfang tilladt efter gældende lov, ikke overstige det samlede beløb for de abonnementsgebyrer, du har betalt til os for tjenesterne i de 12 måneder, der går forud for den indledende handling, der har givet anledning til forpligtelsen, som er en samlet grænse, der ikke vil stige i overenstemmelse med antallet af krav, du har stillet. Hvis du ingen abonnementsgebyrer har betalt og din brug af tjenesterne har være begrænset til de gratis tjenester, er du ikke berettiget til nogen skader af enhver art.

Hvis du har tvist med en anden bruger omkring, som følge af, eller på nogen anden måde forbundet med brugen af vores tjenester, fritager du os fra alle krav, ansvarskrav og skader af enhver art eller grundlag for anledning til eller på nogen måde forbundet med sådan en tvist.

16. SKADESLØSHOLDELSE

Du accepterer at holde os skadesløse samt at holde os, vores funktionærer, medarbejdere, entreprenører, leverandører, associerede selskaber, agenter og licensgivere skadesløse for eventuelle tab, skader, omkostninger, udgifter (herunder rimelige advokatsalærer) eller anden forpligtelse, der udspringer af krav, påstande eller retsforfølgelse anlagt af en tredjepart på grund af, eller som følge af dit brugerindhold, din brug af tjenesterne, din forbindelse til tjenesterne, din misligholdelse af betingelserne, eller din overtrædelse af enhver rettighed tilhørende en anden person eller enhed.

17. GENERELLE OPLYSNINGER

Disse vilkår og betingelser og forholdet mellem os og dig er underlagt lovgivningen i England og Wales og tager ikke hensyn til nogen form for lovbestemmelses konflikt i nogen som helst retskreds. Du accepterer at indordne dig efter de engelske og walisiske domstoles eksklusive jurisdiktion, bortset fra at vi kan søge påbud i hvilken som helst retskreds for at håndhæve vores rettigheder i henhold til disse vilkår og betingelser.

I henhold til disse vilkår er der ingen andre personer end dig og os der har nogen form for rettigheder i forbindelse med din adgang til og/eller brug af vores tjenester, forudsat at vores tredjepartslicensgivere kan skride til handling overfor dig, for at håndhæve enhver form for krænkelse af deres intellektuelle ejendomsret eller andre rettigheder.

Disse vilkår blev oprindeligt skrevet på engelsk (UK). I det omfang en oversat version af disse vilkår strider med den engelske version, har den engelske version forrang.

Hvis vi ikke formår at udøve eller håndhæve rettighederne eller betingelserne i vilkårene, udgør dette ikke et afkald på sådanne rettigheder eller betingelser. Hvis en betingelse i vilkårene bliver bestemt til at være ugyldig af en kompetent domstol, er parterne alligevel enige om, at domstolen bør bestræbe sig på at gennemføre parternes intentioner, som afspejlet i betingelsen og de øvrige af vilkårenes betingelser forbliver i deres fulde effekt og virkning.

Du accepterer, at disse vilkår repræsenterer hele forståelsen mellem os og dig, og disse vilkår erstatter alle tidligere aftaler, løfter, forsikringer, repræsentationer og forståelser, hvad enten de er skriftlige eller mundtlige, mellem os og dig.

Enhver meddelelse eller anden kommunikation, som du giver til os skal foretages vi vores Contact Us side og anses for at være modtaget kl. 9.00 på den næste arbejdsdag efter at meddelelsen blev sendt.

18. SPØRGSMÅL

Kontakt os venligst med alle spørgsmål, du måtte have vedrørende disse vilkår via vores Contact Us side, ved at anføre emnet "spørgsmål om vilkår". Hvis du ønsker at informere os om en mistanke om krænkelse af ophavsretten af en tredjepart, bedes du sende en besked via voresContact Us side ved at angive emnet "meddelelse om ophavsret".