• Log in
 • Rozpocznij naukę

Regulamin

1. WSTĘP

Dziękujemy za wybranie Memrise Limited (firmy o numerze 07463911, której zarejestrowane biuro znajduje się na Old Gloucester Street 27 w Londynie, E1 6PX) (określanej także jako "my", "nasz") w celu dostarczenia Ci ("Ty", "Twój", "Użytkownik") miejsca do nauki online. Nasze usługi obejmują szeroką gamę treści i kursów, od poziomu podstawowego do zaawansowanego, zaprojektowanych w celu ułatwienia nauki różnorodnych przedmiotów dostępnych w (i) aplikacjach do pobrania na telefon, laptopa i/lub urządzenia typu tablet ("Aplikacje") oraz na naszej stronie internetowej https://www.memrise.com ("Strona Internetowa") lub na jakimkolwiek innym urządzeniu, które zostało bądź zostanie wynalezione, za pomocą którego można uzyskać dostęp do naszych treści i kursów, razem stanowiących nasze usługi świadczone dla Ciebie ("Usługi").

Aby uzyskać dostęp do naszych Usług, bez względu na to, czy jesteś obecnym, czy byłym Użytkownikiem, potwierdzasz zapoznanie się z niniejszym Regulaminem ("Regulamin"). Za każdym razem, kiedy korzystasz z naszych Usług, potwierdzasz, że rozumiesz i zgadzasz się na warunki określone w niniejszym Regulaminie, a także akceptujesz naszą Politykę Prywatności oraz Politykę Plików Cookie. Możemy od czasu do czasu wprowadzać zmiany w naszym Regulaminie. Będziemy publikować wszelkie zmiany na górze niniejszej strony wraz z datą dokonania zmian, aby było wiadomo, kiedy ostatnio aktualizowaliśmy Regulamin. Odnosi się to także do naszej Polityki Prywatności oraz Polityki Plików Cookie. Dalsze korzystanie przez Ciebie z naszych Usług po dokonaniu jakichkolwiek zmian stanowi Twoją akceptację wszelkich tego typu zmian. Jeśli nie zgadzasz się, aby stosować się do niniejszego Regulaminu, prosimy o nierejestrowanie konta w celu korzystania z naszych Usług, nieuzyskiwanie dostępu do tych Usług lub zaprzestanie dalszego z nich korzystania. Zalecamy wydrukowanie kopii niniejszego Regulaminu na przyszłość. Zgodnie z klauzulą 13 możemy zakończyć Twój dostęp do Usług, jeśli złamiesz nasz Regulamin.

O ile nie stwierdzono wyraźnie inaczej, wszelkie nowe opcje dodawane do obecnych Usług, łącznie z wprowadzaniem nowych narzędzi i zasobów, będą podlegać niniejszemu Regulaminowi.

Możemy aktualizować Usługi lub wymagać od Ciebie ich zaktualizowania w celu zaimplementowania korekt technicznych lub wprowadzenia poprawek pod warunkiem, iż we wszystkich istotnych aspektach Usługi zawsze będą zgodne z podawanym opisem.

Korzystając z naszych Usług, potwierdzasz, że (i) masz co najmniej 13 lat; oraz że (ii) korzystanie przez Ciebie z Usług nie będzie stanowić naruszenia żadnego prawa lub przepisu obowiązującego w regionie, województwie, kraju lub na terenie, na którym przebywasz.

2. REJESTRACJA W CELU KORZYSTANIA Z USŁUG

Aby założyć konto, musisz się zarestrować: (i) łącząc się za pomocą dostępnego konta w mediach społecznościowych (włączając m.in. Facebooka, Weibo i Google Plus); lub (ii) podając nazwę użytkownika, ważny adres e-mail i wszelkie pozostałe informacje, których możemy od czasu do czasu wymagać ("Konto"). Jesteś osobą odpowiedzialną za zachowanie poufności danych swojego Konta i ponosisz pełną odpowiedzialność za wszelką aktywność mającą miejsce na Twoim Koncie. Z Twojego Konta możesz korzystać wyłącznie Ty; nie możesz go z nikim współdzielić ani przenieść go na żadną inną osobę. Musisz natychmiast poinformować nas za pomocą strony Kontakt o jakimkolwiek, podejrzewanym lub faktycznym, nieautoryzowanym bądź nieuczciwym użyciu Twojego Konta lub o jakimkolwiek innym naruszeniu środków bezpieczeństwa.

Kiedy będziesz już posiadać Konto, możesz stworzyć profil internetowy ("Profil"). Tworząc swój Profil, zgadzasz się (i) podawać dokładne, aktualne i kompletne informacje; oraz (ii) być osobą odpowiedzialną za informacje podane w Twoim profilu. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia Twojego Profilu oraz zawieszenia lub zamknięcia Twojego Konta, jeśli kierując się rozsądkiem, będziemy podejrzewać, że jakakolwiek informacja podana przez Ciebie w Twoim Profilu jest nieprawdziwa, niedokładna lub nie spełnia warunków naszego Regulaminu.

3. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Traktujemy Twoją prywatność bardzo poważnie. Wszelkie dane osobowe, które przekazujesz nam, zakładając Konto, będą podlegać naszej Polityce Prywatności oraz Polityce Plików Cookies, które znajdują się pod adresem https://www.memrise.com/privacy/ i które obejmuje niniejszy Regulamin. Rozumiesz, że poprzez korzystanie z Usług wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie tych danych (w zakresie opisanym w Polityce Prywatności oraz Polityce Plików Cookie). Rozumiesz także, uznajesz i akceptujesz, iż wszelkie dane osobowe podane przez Ciebie w Twoim Profilu znajdują się w domenie publicznej i są podawane na Twoją wyłączną odpowiedzialność. Nie bierzemy na siebie żadnej odpowiedzialności za wykorzystanie jakichkolwiek danych osobowych, które podane zostały w Twoim Profilu przez Ciebie lub jakąkolwiek inną osobę.

4. ZGODNOŚĆ Z WYMOGAMI COPPA

W zakresie, w jakim stosuje się do nas Ustawa o Ochronie Prywatności Dzieci w Internecie z 1998 r. (Chldren's Online Privacy Protection Act 1998) niniejsza strona nie jest skierowana do dzieci i nie ma na celu zbierania danych osobowych należących do dzieci, które nie ukończyły 13 lat. W każdym momencie możesz poprosić o dostęp i/lub korektę Twoich danych lub danych odnoszących się do Twoich dzieci za pomocą naszej strony Kontakt.

5. NASZE TREŚCI

Za wyjątkiem Treści Użytkownika (zdefiniowanych poniżej), cała treść dostępna za pośrednictwem Usług (włączając prawo do pozwu za bezprawne używanie nazwy, prawa do wzorów, raporty, dane, bazy danych, narzędzia, kod, zdjęcia, ilustracje, materiały video, interfejsy, strony internetowe, wzory, tekst, grafikę, obrazy, informacje, oprogramowanie ("Oprogramowanie"), pliki audio oraz inne pliki multimedialne, ich wybór oraz zestawienie, materiały i wszelkie inne prawa do własności intelektualnej) stanowi naszą własność lub jest używana na podstawie licencji od osób trzecich ("Nasze Treści"). Uznajesz i akceptujesz, że wyraźnie zakazane jest używanie przez Ciebie Naszych Treści w sytuacjach innych niż te, w których przyznajemy Ci ograniczoną licencję na korzystanie z Naszych Treści w związku z Usługami, jak określono w klauzuli 6. Nasza nazwa i logo "Memrise" jest naszym zarejestrowanym znakiem towarowym/znakiem usługowym. W zakresie, w którym na naszej Stronie Internetowej lub w naszych Aplikacjach pojawiają się znaki towarowe, znaki usługowe i/lub loga innych organizacji, stanowią one znaki towarowe, znaki usługowe oraz loga tamtych odpowiadających im organizacji. Nie przysługuje Ci żadne ogólne prawo ani licencja komercyjna w związku ze znakami towarowymi, znakami handlowymi oraz logami naszymi bądź należącymi do tamtych, innych organizacji.

6. TWOJA LICENCJA

Pod warunkiem przestrzegania przez Ciebie niniejszego Regulaminu, przyznajemy Ci ograniczoną, osobistą, niepodlegającą przenoszeniu ani udzielaniu sublicencji, ogólnoświatową i niewyłączną licencję na korzystanie z Naszych Treści w wyłącznym celu korzystania z Usług na własny, osobisty, niekomercyjny użytek ("Licencja"). Twoja Licencja na korzystanie z Naszych Treści ogranicza się do korzystania z kodu obiektowego Oprogramowania, a warunkiem tej Licencji, za wyjątkiem sytuacji, w których jest to dozwolone według obowiązującego prawa, jest powstrzymanie się przez Ciebie (oraz niezezwolenie na to jakimkolwiek osobom trzecim) od kopiowania, modyfikowania, tworzenia pracy opartej na Oprogramowaniu, stosowania inżynierii wstecznej, odtwarzania kodu źródłowego bądź innych prób odkrycia jakiegokolwiek kodu źródłowego, sprzedaży, wynajmu, podnajmu, wypożyczania, przenoszenia własności, udzialania sublicencji, ustanawiania zabezpieczenia lub przenoszenia w inny sposób jakichkolwiek praw do Oprogramowania. Zgadzasz się nie uzyskiwać dostępu do Aplikacji lub Strony Internetowej w żaden inny sposób niż za pomocą interfejsów dostarczonych przez nas w celu uzyskania dostępu do Usług.

7. TREŚCI OSÓB TRZECICH I LINKI DO STRON INTERNETOWYCH OSÓB TRZECICH

Usługi mogą zawierać treści stanowiące własność osób trzecich oraz linki do innych stron internetowych, wliczając Facebooka oraz Google Plus ("Strony Internetowe Osób Trzecich"). Nie wyrażamy poparcia, nie sponsorujemy, nie polecamy ani nie przyjmujemy żadnej innej odpowiedzialności za jakiekolwiek Strony Internetowej Osób Trzecich. Co więcej, Strony Internetowe Osób Trzecich nie znajdują się pod naszą kontrolą i nie jesteśmy odpowiedzialni za treści lub praktyki dotyczące prywatności na Stronach Internetowych Osób Trzecich, wliczając między innymi linki zawarte na Stronach Internetowych Osób Trzecich bądź jakiekolwiek zmiany lub aktualizacje na Stronach Internetowych Osób Trzecich. Możemy dostarczać Ci treści osób trzecich oraz Strony Internetowe Osób Trzecich wyłącznie dla Twojej wygodny, a zawarcie takich treści osób trzecich oraz Stron Internetowych Osób Trzecich nie stanowi wyrażenia przez nas poparcia dla jakichkolwiek osób trzecich. Uznajesz także i zgadzasz się, że nie jesteśmy odpowiedzialni, bezpośrednio bądź pośrednio, za żadne szkody lub straty, które zostaną (lub będzie się tak domniemywać) spowodowane, czy też powstaną w związku z korzystaniem lub poleganiem na jakichkolwiek treściach, towarach lub usługach dostępnych na Stronach Internetowych Osób Trzecich lub za ich pośrednictwem. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści na Stronach Internetowych Osób Trzecich, które możesz znaleźć lub do których możesz uzyskać dostęp podczas korzystania z naszych Usług. Treści dostępne na Stronach Internetowych Osób Trzecich lub za ich pośrednictwem mogą być chronione prawem autorskim oraz prawami ochrony własności intelektualnej dowolnego kraju.

8. PUBLIKOWANIE INFORMACJI ORAZ TREŚCI UŻYTKOWNIKA

Zachęcamy Cię do uczestnictwa w procesie kreatywnej nauki i dzielenia się w duchu radości, hojności i uprzejmości poprzez publikowanie treści w przestrzeniach publicznych naszej Strony Internetowej, a także w Twoim Profilu. Wszelkie informacje, dane, teksty, oprogramowanie, muzyka, dźwięki, fotografie, grafika, nagrania video, wiadomości, tagi lub inne materiały zamieszczane przez Ciebie, uploadowane lub w jakikolwiek inny sposób przesyłane publicznie lub prywatnie za pośrednictwem Usług ("Post, Publikowanie") stanowią Twoje treści użytkownika ("Treści Użytkownika"). Gwarantujesz i oświadczasz, że wszelkie Publikowane przez Ciebie Treści Użytkownika należą do Ciebie lub posiadasz niezbędne zezwolenie od odpowiednich osób trzecich na Publikowanie Treści Użytkownika. Jesteś osobą wyłącznie odpowiedzialną za wszelkie Publikowane przez Ciebie Treści Użytkownika i nie bierzemy na siebie żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub dowolnego rodzaju szkody powstałe w wyniku jakichkolwiek Publikowanych przez Ciebie Treści Użytkownika, które są dostępne za pośrednictwem Usług.

Publikując Treści Użytkownika w trakcie korzystania z Usług, przyznajesz nam nieodwołalną, ciągłą, niewyłączną, nieodpłatną, podlegającą przenoszeniu, ogólnoświatową licencję (wraz z prawem do udzielania sublicencji) na wykorzystywanie, kopiowanie, tłumaczenie, przeformatowywanie, tworzenie prac pochodnych, wykorzystywanie w innych pracach, wykorzystywanie fragmentów, dystrybucję oraz publiczne przedstawianie Treści Użytkownika w całości lub w części w celu zapewniania, dostarczania oraz reklamowania przez nas Usług ("Licencja na Treści Użytkownika").

Aktywnie monitorujemy Treści Użytkownika Publikowane za pośrednictwem Usług i zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wszelkich Opublikowanych Treści Użytkownika, które zostaną uznane wedle naszej opinii bądź zgłoszone nam jako następujące ("Niewłaściwe Treści"):

 • Treści obraźliwe, nieprzyzwoite, budzące sprzeciw, będące w złym guście, szkodliwe, nienawistne, zawierające groźby, bezprawne, zniesławiające, naruszające czyjeś prawa, obelżywe, nawołujące do przemocy, mające charakter nękania, wulgarne, obsceniczne, stanowiące oszustwo, naruszające prawo do prywatności lub wizerunku, prawa człowieka bądź uprawnienia osobiste, a także wszelkie treści, które są niedopuszczalne pod względem rasowym, etnicznym, seksualnym, politycznym albo z innego etycznego punktu widzenia;
 • Treści mające formę nagabywania lub nakłaniania do zakupu, w tym między innymi spam, niechciana poczta, piramidy finansowe lub jakakolwiek inna forma uważana za zachętę do wzięcia udziału w działalności finansowej;
 • Informacje prywatne należące do jakichkolwiek osób trzecich, w tym między innymi dane kontaktowe, finansowe lub inne dane osobowe należące do osób żyjących lub zmarłych;
 • Treści Użytkownika, których nie masz prawa Publikować lub udostępniać w jakikolwiek sposób zgodnie z jakimkolwiek stosownym prawem bądź na podstawie stosunku umownego lub powierniczego, w tym między innymi informacje wewnętrzne, informacje zastrzeżone oraz informacje poufne zdobyte lub ujawnione w ramach zatrudnienia lub relacji biznesowej bądź w ramach umowy o zachowaniu poufności;
 • Treści zawierające jakiegokolwiek rodzaju kod oprogramowania bez naszej wyraźnej zgody;
 • Treści, które stanowiłyby przestępstwo, akt terrorystyczny lub jakiekolwiek nielegalne lub przestępcze działanie, zachęcałyby do któregoś z powyższych lub zapewniały instrukcje do jego popełnienia;
 • Treści, które wyłącznie wedle naszego uznania budzą sprzeciw bądź ograniczają lub utrudniają innej osobie korzystanie lub czerpanie przyjemności z Usług;
 • Treści, które wyłącznie wedle naszego uznania mogą narazić nas lub któregokolwiek z naszych użytkowników na jakąkolwiek krzywdę bądź dowolną odpowiedzialność; lub
 • Treści, które mogą zakłócać zdolność innych użytkowników do skutecznego zapamiętywania.

Chociaż aktywnie monitorujemy i możemy wstępnie zatwierdzać niektóre Treści Użytkownika, Niewłaściwe Treści mogą nie zwrócić od razu naszej uwagi lub nie zostać natychmiast zgłoszone. Przyjmujesz do wiadomości i uznajesz, że korzystanie przez Ciebie z Usług może wiązać się z narażeniem na Niewłaściwe Treści. Nie bierzemy na siebie żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek Niewłaściwe Treści Opublikowane i dostępne za pośrednictwem Usług. Zastrzegamy sobie prawo (ale nie obowiązek), aby wedle własnego uznania odmówić publikacji, przenieść lub usunąć dowolne zgłoszone nam Treści Użytkownika, które uznamy za Niewłaściwe Treści i które łamią niniejszy Regulamin.

9. ZACHOWANIE UŻYTKOWNIKA

Jesteś osobą w pełni odpowiedzialną za Publikowane przez Ciebie Treści Użytkownika. Nie gwarantujemy dokładności, integralności ani jakości żadnych Treści Użytkownika publikowanych przez innych użytkowników. Oświadczasz i zapewniasz, że publikowane przez Ciebie Treści Użytkownika oraz korzystanie przez Ciebie z Usług nie będą:

 • Łamać ani naruszać w żaden sposób praw własności intelektualnej należących do jakichkolwiek osób trzecich;
 • Wyrządzać jakiejkolwiek krzywdy osobom niepełnoletnim;
 • Zastraszać, prześladować, wyszydzać, ostro krytykować, straszyć, deprawować ani dręczyć w jakikolwiek sposób żadnej innej osoby;
 • Służyć do umyślnego lub nieumyślnego naruszania bądź nieprzestrzegania prawa regionalnego, państwowego lub międzynarodowego;
 • Służyć do fałszowania nagłówków ani manipulowania w inny sposób treściami przesyłanymi za pośrednictwem Usług w celu ukrycia pochodzenia tych treści;
 • Przeciążać, uszkadzać lub pogarszać działania Aplikacji, Strony internetowej lub Usług;
 • Służyć jako usługa przekierowywania na inną stronę internetową;
 • Zbierać ani gromadzić adresów e-mail ani innych należących do pozostałych użytkowników danych osobowych w żadnym celu, w tym między innymi w celu wysyłania niechcianych maili lub wiadomości;
 • Służyć do rejestracji dużej liczby Kont;
 • Służyć do rejestracji Konta jakiejkolwiek osoby oprócz Ciebie; ani
 • Służyć do rejestracji konta, którego dane osobowe zostały przez Ciebie podane fałszywie lub w inny sposób są przez Ciebie błędnie interpretowane.

Nie wolno Ci nadużywać naszych Usług poprzez świadome wprowadzanie wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych bądź innych materiałów, które są złośliwe lub szkodliwe technologicznie. Nie wolno Ci próbować uzyskać nieautoryzowanego dostępu do naszych Usług, serwera/serwerów, na których przechowywane są nasze Usługi ani żadnego serwera, komputera ani bazy danych podłączonej do naszych Usług. Nie wolno Ci atakować naszej strony za pomocą ataku typu DoS (odmowa usługi) lub DDoS (rozproszony atak blokujący usługę). Złamanie niniejszego postanowienia stanowiłoby popełnienie przestępstwa na podstawie Ustawy o Nadużyciach Komputerowych z 1990 r. (Computer Misuse Act 1990). Każde takie naruszenie zostanie przez nas zgłoszone odpowiednim organom ścigania i będziemy współpracować z tymi organami, ujawniając im Twoją tożsamość. W przypadku takiego naruszenia natychmiast utracisz prawo do korzystania z naszych Usług.

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że możemy zachować Treści Użytkownika, a także możemy ujawnić Treści Użytkownika, jeśli będzie tego wymagać prawo lub jeśli uznamy w dobrej wierze, że takie zachowanie lub ujawnienie treści będzie niezbędne, aby: (a) spełnić wymogi procesu prawnego; (b) wyegzekwować Regulamin; (c) odpowiedzieć na zastrzeżenia, iż którekolwiek Treści Użytkownika naruszają prawa osób trzecich; lub (d) chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo osobiste - nasze własne, naszych użytkowników oraz społeczeństwa.

10. OPŁATY ZA SUBSKRYPCJĘ

Z naszych Treści początkowo można korzystać za darmo. Obejmuje to początkowe treści i kursy do nauki. Jeśli zdecydujesz się popchnąć swoją naukę do przodu, mamy w ofercie różne opcje subskrypcji, aby móc jak najlepiej spełnić Twoje potrzeby. Możesz wybrać zakup naszej miesięcznej (Plan Miesięczny), kwartalnej (Plan Kwartalny) lub rocznej subskrypcji (Plan Roczny) (osobno każdej określanej jako "Plan", a razem jako "Plany"), aby uzyskać dostęp do zaawansowanych treści i kursów do nauki. Nasze opłaty za powyższe Plany można sprawdzić na naszej stronie internetowej pod adresem https://www.memrise.com/premium/ ("Opłaty"). Nasze Opłaty mogą się zmieniać w zależności od różnych planów subskrypcji, planów podarunkowych oraz promocji, w związku z czym zastrzegamy sobie prawo, aby od czasu do czasu aktualizować nasze Opłaty.

Jeśli wybierzesz Plan Miesięczny, Twoja subskrypcja przedłuży się automatycznie jako subskrypcja odnawialna i będzie się przedłużać na koniec każdego miesięcznego okresu, czyli jeden miesiąc od dnia, w którym aktywowano Twój Plan Miesięczny (abo tak blisko tej daty, jak to możliwe). Jeśli wybierzesz Plan Kwartalny, Twoja subskrypcja przedłuży się automatycznie jako subskrypcja odnawialna i będzie się przedłużać na koniec każdego trzymiesięcznego okresu, czyli trzy miesiące od dnia, w którym aktywowano Twój Plan Kwartalny (albo tak blisko tej daty, jak to możliwe). Jeśli wybierzesz Plan Roczny, Twoja subskrypcja przedłuży się automatycznie jako subskrypcja odnawialna na koniec każdego rocznego okresu, w dniu, w którym aktywowano Twój Plan Roczny (w każdym przypadku mówimy o "Przedłużeniu"). Jeśli nastąpi Przedłużenie, metoda płatności używana przez Ciebie do uiszczenia Opłat zostanie użyta do obciążenia Twojego konta pod koniec Twojego obecnego Planu. Jeśli wybierzesz subskrypcję Dożywotnią, zostanie pobrana jednorazowa opłata z góry bez żadnych przedłużeń. Subskrypcja Dożywotnia będzie trwała przez 100 lat lub do momentu, kiedy Memrise przestanie oferować swoje Usługi w celach komercyjnych.

Przyjmujesz do wiadomości, że jeśli zmienimy Opłaty, nie wpłynie to na Twój obecny Plan subskrypcji, a zatem jeśli masz wykupion Plan z konkretną Opłatą, to żadne zmiany Opłat nie wpłyną na żadną obecną subskrypcję ani jej Przedłużenia.

W każdym momencie możesz zmienić swój Plan, wchodząc w zakładkę "Konto" na stronie ustawień w Twoim Profilu. Dokonane zmiany przyniosą następujące skutki:

 • Zmiana z Planu Miesięcznego na Plan Kwartalny lub Plan Roczny - Twój Plan Kwartalny lub Plan Roczny zostanie aktywowany natychmiast po przetworzeniu płatności, a jakikolwiek czas, który pozostał w Twoim Planie Miesięcznym zostanie anulowany i nie będzie podlegać refundacji.
 • Zmiana z Planu Kwartalnego na Plan Roczny - Twój Plan Roczny zostanie aktywowany natychmiast po przetworzeniu płatności, a jakikolwiek czas, który pozostanie z Twojego Planu Kwartalnego zostanie anulowany i nie będzie podlegać refundacji;
 • Zmiana z Planu Rocznego na Miesięczny - Twój Plan Roczny pozostanie aktywny aż do wygaśnięcia pozostałej części Twojej obecnej subkrypcji Rocznej, a Twój Plan Miesięczny zostanie aktywowany po wygaśnięciu Twojego Rocznego Planu subkrypcji; oraz
 • Zmiana z Planu Rocznego na Plan Kwartalny - Twój Plan Roczny pozostanie aktywny aż do wygaśnięcia pozostałej części Twojego obecnego Planu Rocznego, a Twój Plan Kwartalny zostanie aktywowany po wygaśnięciu Twojego Planu Rocznego.

Twoja subskrypcja może rozpocząć się od darmowego okresu próbnego. Długość trwania darmowego okresu próbnego dla każdej subskrypcji wynosi tyle, ile określono w momencie jej zakupu. Darmowych okresów próbnych nie można łączyć z niektórymi innymi, określonymi ofertami. Jeśli rozpoczniesz swoją subskrypcję od darmowego okresu próbnego, pierwszym dniem cyklu rozliczeniowego będzie dzień po jego wygaśnięciu. Przykładowo dla 7-dniowego okresu próbego pierwszym dniem cyklu rozliczeniowego będzie dzień 8. Nie zostaną jednak pobrane żadne opłaty, jeśli zrezygnujesz z subskrypcji przed końcem swojego darmowego okresu próbnego. Możesz zrezygnować z członkostwa w każdym momencie z poziomu ustawień swojego konta.

Pamiętaj, że w przypadku Przedłużania Planów obowiązują następujące zasady:

 • Subskrypcja jest przedłużana automatycznie, chyba że automatyczne przedłużenie zostanie wyłączone co najmniej 24 godziny przed zakończeniem bieżącego okresu płatności
 • Twoje konto zostanie obciążone kosztem przedłużenia w ciągu 24 godzin przed zakończeniem bieżącego okresu płatności
 • W przypadku zakupu Planu ze zniżką Twoje konto może zostać obciążone opłatą za Przedłużenie w pełnej cenie.  

11. ANULOWANIE SUBSKRYPCJI I ZWROT PIENIĘDZY

Możesz śledzić swoją subskrypcję na stronie ustawień w swoim Profilu, wybierając zakładkę "Konto", w której wyświetli się data wygaśnięcia Twojej subskrypcji. W dowolnym momencie możesz anulować swoją subskrypcję, wchodząc na stronę ustawień w swoim Profilu, wybierając zakładkę "Konto", a następnie wybierając opcję "Anuluj Plan".

Oferujemy 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy, która oznacza, że zapewniamy pełen zwrot pieniędzy, jeśli Użytkownik nie jest zadowolony z naszych Usług po wybraniu Planu Kwartalnego lub Planu Rocznego. Aby kwalifikować się do otrzymania zwrotu pieniędzy, należy skontaktować się z nami w ciągu trzydziestu (30) dni od daty aktywowania swojego Planu Kwartalnego lub Planu Rocznego. Jeśli nie skontaktujesz się z nami w ciągu tych trzydziestu (30) dni, nie będziesz kwalifikować się do zwrotu pieniędzy. Nie będziemy mogli zwrócić Ci pieniędzy, jeśli Opłaty zostały przez Ciebie uiszczone przy użyciu jakichkolwiek skryptów należących do osób trzecich lub produktów, które anonimizują dane dotyczące płatności, w tym między innymi płatności Apple App Store. W takim przypadku musisz skontaktować się z bezpośrednio z odpowiednią stroną trzecią. Jeśli wybraną przez Ciebie opcją był Plan Miesięczny, nie kwalifikujesz się do otrzymania zwrotu w ramach naszej 30-dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy.

Zgodnie z Przepisami Dotyczącymi Umów Konsumenckich z 2013 r. (Consumer Contracts Regulations 2013), masz także prawo do zmiany zdania bez podania przyczyny oraz do anulowania swojej subskrypcji (obejmuje to Plan Miesięczny, Plan Kwartalny oraz Plan Roczny) w ciągu czternastu (14) dni od dnia aktywowania Twojego Planu w celu uzyskania zwrotu pieniędzy. Jeśli chcesz anulować swoją subskrypcję w ciągu tych czternastu (14) dni, możesz to zrobić za pomocą naszej strony Kontakt.

Prosimy zauważyć, że opisane powyżej opcje zwrotu pieniędzy nie dotyczą Przedłużeń. Nie oferujemy także zwrotów pieniędzy ani częściowych zwrotów innych niż opcje zwrotu wymienione powyżej. Każdy wniosek o zwrot pieniędzy będzie skutkować dokonaniem płatności na konto użyte przez Ciebie do uiszczenia Opłat w ciągu czternastu (14) dni.

12. USUWANIE KONTA

W dowolnym momencie możesz usunąć swoje konto i zakończyć korzystanie z Usług, wchodząc w opcję "usuń profil" w sekcji ustawień w swoim Profilu. Po tym, jak usuniesz swoje Konto, Twoja licencja zostanie unieważniona i nie będziesz mieć już dostepu do swojego Profilu, usuniemy także wszystkie informacje zawarte w Twoim Profilu. Prosimy zauważyć, że ze względu na przyczyny techniczne leżące poza naszą kontrolą może zająć trochę czasu, zanim Twoje dane osobowe całkowicie znikną z wyszukiwarek (takich, jak Google). Nie bierzemy na siebie żadnej odpowiedzialności za usunięcie informacji lub treści z Twojego Profilu. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że poszczególne Treści Użytkownika mogą pozostać dostępne po anulowaniu Twojego Profilu oraz że Licencja na Treści Użytkownika nie zostanie unieważniona ani zakończona. Jeśli w momencie usunięcia swojego Konta będziesz posiadać aktywną subskrypcję, nie otrzymasz zwrotu pieniędzy za jakikolwiek pozostały czas w Twojej subskrypcji.

13. ZAMKNIĘCIE PRZEZ NAS TWOJEGO KONTA

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji, tymczasowego zawieszenia lub trwałego usunięcia Twojego Konta oraz przerwania Twojego dostępu do Usług, jeśli będziemy mieć powód, aby uważać, że zosta przez Ciebie złamany Regulamin lub Twoje zachowanie było z nim niezgodne. Po zamknięciu konta Twoja Licencja zostanie automatycznie unieważniona i zastrzegamy sobie prawo do usunięcia Twojego Konta, usunięcia wszelkich lub dowolnych informacji znajdujących się w Twoim Profilu oraz pozbycia się jakichkolwiek z Twoich Treści Użytkownika. Zgadzasz się, że nie będziemy wobec Ciebie odpowiedzialni za jakiekolwiek modyfikacje, prerwę lub zaprzestanie świadczenia Usług. Ze względu na przyczyny techniczne leżące poza naszą kontrolą może zająć trochę czasu, zanim Twoje dane osobowe całkowicie znikną z wyszukiwarek (takich, jak Google). Nie bierzemy na siebie żadnej odpowiedzialności za usunięcie informacji lub treści z Twojego Profilu. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że poszczególne Treści Użytkownika mogą pozostać dostępne po anulowaniu Twojego Profilu oraz że Licencja na Treści Użytkownika nie zostanie unieważniona ani zakończona. Jeśli w momencie zamknięcia przez nas Twojego Konta będziesz posiadać aktywną subskrypcję, nie otrzymasz zwrotu pieniędzy za jakikolwiek pozostały czas w Twojej subskrypcji.

14. BRAK ZAPEWNIEŃ I GWARANCJI

My, nasi urzędnicy, pracownicy, kontrahenci, dostawcy, filie, przedstawiciele ani licencjodawcy nie gwarantujemy, że nasze Usługi, w tym też żadne treści, będą zawsze dostępne, nieprzerwane i wolne od błędów lub wirusów, a Użytkownik powinien korzystać z własnego oprogramowania antywirusowego. Jesteś osobą odpowiedzialną za konfigurację swoich technologii informacyjnych, programów i platform używanych na komputerze lub telefonie komórkowym do uzyskania dostępu do jakichkolwiek z naszych Usług. Możemy zawiesić, wycofać lub zastrzec dostępność wszystkich naszych Usług lub jakiejkolwiek jej części z powodów biznesowych i operacyjnych. Postaramy się powiadomić Cię z rozsądnym wyprzedzeniem o jakimkolwiek zawieszeniu lub wycofaniu, jednak może nie być takiej możliwości.

Rozumiesz i wyrażasz zgodę na to, że Usługi świadczone są w takim stanie, w jakim się znajdują, i że korzystasz z Usług na własne ryzyko. W maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłączamy wszelkiego rodzaju gwarancje, wyraźne bądź dorozumiane, w tym między innymi wszelkie dorozumiane gwarancje odpowiedniego działania Usług w konkretnym celu. Nie udzielamy żadnego rodzaju zapewnienia ani gwarancji ani nie zakładamy odpowiedzialności za jakąkolwiek poprawę Twojej nauki języka bądź Twojej nauki jakiegokolwiek innego przedmiotu poprzez korzystanie z naszych Usług, dokładność Naszych Treści, Treści Użytkownika ani żadnych innych treści dostępnych poprzez korzystanie z Usług. Dostęp do Usług może być powolny, ograniczony lub niemożliwy w okresach szczytowego zapotrzebowania, podczas uaktualniania systemu, usterek, planowanej lub nieplanowanej konserwacji bądź z jakichkolwiek innych przyczyn pozostających poza naszą kontrolą.

Nasze Treści oraz Treści Użytkownika dostępne poprzez korzystanie z naszych Usług służą wyłącznie ogólnej informacji. Nie są one przeznaczone do traktowania ich jako porady, na których możesz polegać. Chociaż dokładamy wszelkich należytych starań, aby aktualizować informacje na naszej stronie, nie udzielamy żadnych zapewnień ani gwarancji, wyraźnych bądź dorozumianych, że treści na naszej stronie są dokładne, kompletne lub aktualne.

15. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Przyjmujesz do wiadomości i potwierdzasz, że my, nasi urzędnicy, pracownicy, kontrahenci, dostawcy, filie, przedstawiciele ani licencjodawcy nie będziemy wobec Ciebie odpowiedzialni za żadne szkody, w tym między innymi utratę zysku, niedokładne wyniki, utratę lub uszkodzenie Twoich Treści lub jakichkolwiek danych, niedokładność danych, koszt odzyskania jakichkolwiek danych lub Twoich Treści, brak dostępu do Usług, koszt usług zastępczych, roszczenia osób trzecich za jakiekolwiek uszkodzenie komputerów, oprogramowania, modemów, telefonów bądź jakiegokolwiek innego mienia, uszkodzenia pośrednie, przypadkowe, szczególne, wynikowe lub odszkodowania z nawiązką, nawet w przypadkach, w których powiadomiono nas o możliwości powstania takich uszkodzeń. Udostępniamy naszą stronę wyłącznie do prywatnego użytku konsumenta. Wyrażasz zgodę, aby nie korzystać z naszej strony w żadnym celu komercyjnym lub biznesowym i ponosimy wobec Ciebie żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę zysku, utratę transakcji, przerwę w działalności ani utratę możliwości biznesowej.

Nie wyłączamy ani nie ograniczamy w żaden sposób naszej odpowiedzialności wobec Ciebie w przypadkach, w których byłoby to nielegalne. Obejmują one odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem naszym lub naszych pracowników, przedstawicieli lub podwykonawców, a także odpowiedzialność za oszustwo lub rozmyślne wprowadzenie w błąd.

Nasza maksymalna całkowita odpowiedzialność wobec Ciebie w związku z dowolnymi płatnymi Usługami (niezależnie od tego, czy odpowiedzialność ta wynika z umowy, czynu zabronionego (w tym niedbalstwa), naruszenia obowiązku ustawowego, czy też z czegoś innego) w pełnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo nie przekroczy całkowitej ilości Opłat uiszczonych nam przez Ciebie za Usługi w ciągu 12 miesięcy poprzedzających pierwotny czyn skutkujący odpowiedzialnością, co stanowi limit całkowity, który nie zostanie podniesiony zgodnie z ilością wniesionych przez Ciebie roszczeń. Jeśli nie zostały przez Ciebie uiszczone żadne opłaty, a Twoje korzystanie z Usług ograniczało się do Usług darmowych, nie będzie Ci przysługiwało żadne odszkodowania.

Jeśli pozostajesz w sporze z innym Użytkownikiem w jakimkolwiek związku z Twoim korzystaniem z Usług lub w wyniku korzystania przez Ciebie z Usług, zwalniasz nas od wszelkich roszczeń, żądań i odszkodowań wszelkiego rodzaju i wszelkiej natury wynikających z tego sporu lub w jakikolwiek sposób z nim powiązanych.

16. ODSZKODOWANIE

Wyrażasz zgodę na zabezpieczenie i zwolnienie nas, naszych urzędników, pracowników, kontrahentów, dostawców, przedstawicieli, filii oraz licencjodawców z odpowiedzialności za wszelkie straty, uszkodzenia, koszty, wydatki (łącznie z odpowiednimi opłatami sądowymi) bądź inne obciążenia wynikające z jakiegokolwiek roszczenia, żądania, zarzutu lub postępowania wniesionego lub wszczętego przez jakąkolwiek osobę trzecią w wyniku lub w związku z Twoimi Treściami Użytkownika, korzystaniem przez Ciebie z Usług, Twoim połączeniem z Usługami, złamaniem przez Ciebie Regulaminu bądź naruszeniem przez Ciebie jakichkolwiek praw innej osoby lub podmiotu.

17. INFORMACJE OGÓLNE

Niniejszy Regulamin oraz relacja między nami a Tobą podlega prawu Anglii i Walii bez względu na niezgodność z przepisami dowolnej jurysdykcji. Wyrażasz zgodę na poddanie się wyłącznemu orzecznictwu sądów Anglii i Walii, za wyjątkiem sytuacji, w której występowalibyśmy w dowolnej jurysdykcji o wniosek zabezpieczenia roszczeń w celu wyegzekwowania naszych praw na podstawie niniejszego Regulaminu.

Zgodnie z niniejszym Regulaminem żadna osoba poza nami oraz Tobą nie będzie mieć żadnych praw w związku z Twoim dostępem do Usług i/lub korzystaniem przez Ciebie z Usług, z zastrzeżeniem, że nasi licencjodawcy, będący stroną trzecią, mogą podjąć wobec Ciebie kroki mające na celu wyegzekwowanie odpowiedzialności za naruszenie ich praw własności intelektualnej bądź innych uprawnień.

Niniejszy Regulamin sporządzono pierwotnie w języku angielskim (BrE). W zakresie, w którym jakakolwiek przetłumaczona wersja niniejszego Regulaminu stoi w sprzeczności z wersją angielską, decydująca jest wersja angielska.

Jeżeli nie uda nam się wyegzekwować lub skorzystać z któregokolwiek prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu, nie będzie to stanowiło uchylenia tego prawa lub postanowienia. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie przez właściwy sąd uznane za nieważne, strony zgadzają się pomimo tego, iż sąd powinien dążyć do tego, aby zapewnić skuteczność takiego zamiaru stron, jaki odzwierciedlono w postanowieniu, zaś pozostałe postanowienia Regulaminu pozostaną w mocy.

Potwierdzasz, że niniejszy Regulamin stanowi całość porozumienia między nami a Tobą, oraz że Regulamin ten ma pierwszeństwo wobec wszelkich uprzednich umów, obietnic, zapewnień, gwarancji, zapewnień i porozumień, pisemnych bądź ustnyc, pomiędzy nami a Tobą.

Wszelkie przekazywane nam przez Ciebie zawiadomienia oraz inne komunikaty powinny być przekazywane za pomocą naszej strony Kontakt i będą uznawane za otrzymane o godz. 09:00 następnego dnia roboczego po przesłaniu wiadomości.

18. PYTANIA

W przypadku wszelkich pytań dotyczących niniejszego Regulaminu prosimy kontaktować się z nami za pośrednictwem naszej strony Kontakt, wybierając temat "Pytania dotyczące Regulaminu". Prosimy także o zgłaszanie wszelkich podejrzewanych lub znanych naruszeń niniejszego Regulaminu za pośrednictwem naszej strony Kontakt, wybierając temat "Naruszenia Regulaminu". Jeśli chcesz powiadomić nas o jakimkolwiek podejrzewanym naruszeniu praw autorskich dowolnej osoby trzeciej, prosimy o wysłanie wiadomości za pomocą naszej strony Kontakt, wybierając temat "Powiadomienie dotyczące praw autorskich".