Level 4 Level 6
Level 5

New level


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ancient
(n) xưa, cổ đại
band
(n) ban, dải, băng, đai, nẹp
century
(n) thế kỉ
develop
(v) trình bày, bày tỏ, phát triển, (chuẩn bị) khai thác
entertainment
(n) giải trí
exhibit
(n) vật trưng bày
exotic
(adj) vật ngoại lai, kỳ lạ
found
(v) thành lập
grandeur
(adj) vĩ đại, hùng vĩ
massive
(adj) rộng
permanent
(adj) lâu dài, lâu bền, vĩnh cửu
popular
bình dân
reduce
decrease, giảm đi
remnant
(n) phần còn lại, phần dư
renovation
(n) sự cải cách
spectator
(n) khán giả
survice
sống sót
talent
(n) tài năng
trainer
(n) người huấn luyện
venue
(n) nơi gặp gỡ, nơi hẹn gặp