Luyện tập kỹ năng nghe của bạn bằng cách xem các video của người bản ngữ
Chúng tôi sẽ dạy bạn từ vựng, để bạn có thể viết và nói một cách tự tin về những chủ đề bạn cần
Tiếng Anh cổ là gì?
Giá của việc giao tiếp xã hội
Các câu hỏi phỏng vấn khó khăn
5 Công việc điên rồ
Tìm kiếm “TOEIC” trên Memrise. Bạn sẽ được khám phá các video, danh sách từ và vô số bài luyện tập đối thoại.
Chọn một bài học miễn phí để bắt đầu
TOEIC Ngày 1
Giáo dụcGiáo dục
306 từ/mẫu câu để học
TOEIC Ngày 2
Giáo dụcGiáo dục
52 từ/mẫu câu để học
TOEIC Ngày 3
Giáo dụcGiáo dục
39 từ/mẫu câu để học
TOEIC Ngày 6
Giáo dụcGiáo dục
31 từ/mẫu câu để học
TOEIC Ngày 8
Giáo dụcGiáo dục
39 từ/mẫu câu để học
TOEIC Ngày 9
Giáo dụcGiáo dục
32 từ/mẫu câu để học
TOEIC Ngày 11
Giáo dụcGiáo dục
22 từ/mẫu câu để học
TOEIC Ngày 12
Giáo dụcGiáo dục
16 từ/mẫu câu để học
TOEIC Ngày 13
Giáo dụcGiáo dục
26 từ/mẫu câu để học
TOEIC Ngày 17
Giáo dụcGiáo dục
26 từ/mẫu câu để học
TOEIC Ngày 23
Giáo dụcGiáo dục
25 từ/mẫu câu để học
TOEIC Ngày 26
Giáo dụcGiáo dục
30 từ/mẫu câu để học
TOEIC Ngày 27
Giáo dụcGiáo dục
30 từ/mẫu câu để học
TOEIC Ngày 28
Giáo dụcGiáo dục
30 từ/mẫu câu để học
TOEIC Ngày 29
Giáo dụcGiáo dục
30 từ/mẫu câu để học
TOEIC Ngày 30
Giáo dụcGiáo dục
25 từ/mẫu câu để học
TOEIC Ngày 32
Giáo dụcGiáo dục
24 từ/mẫu câu để học
TOEIC Ngày 44
Giáo dụcGiáo dục
30 từ/mẫu câu để học
Giáo dục
TOEIC Ngày 4
Giáo dụcGiáo dục
38 từ/mẫu câu để học
Giáo dục
TOEIC Ngày 5
Giáo dụcGiáo dục
33 từ/mẫu câu để học
Giáo dục
TOEIC Ngày 7
Giáo dụcGiáo dục
35 từ/mẫu câu để học
Giáo dục
TOEIC Ngày 10
Giáo dụcGiáo dục
29 từ/mẫu câu để học
Giáo dục
TOEIC Ngày 14
Giáo dụcGiáo dục
22 từ/mẫu câu để học
Giáo dục
TOEIC Ngày 15
Giáo dụcGiáo dục
39 từ/mẫu câu để học
Giáo dục
TOEIC Ngày 16
Giáo dụcGiáo dục
34 từ/mẫu câu để học
Giáo dục
TOEIC Ngày 18
Giáo dụcGiáo dục
32 từ/mẫu câu để học
Giáo dục
TOEIC Ngày 19
Giáo dụcGiáo dục
42 từ/mẫu câu để học
Giáo dục
TOEIC Ngày 20
Giáo dụcGiáo dục
33 từ/mẫu câu để học
Giáo dục
TOEIC Ngày 21
Giáo dụcGiáo dục
32 từ/mẫu câu để học
Giáo dục
TOEIC Ngày 22
Giáo dụcGiáo dục
32 từ/mẫu câu để học
Giáo dục
TOEIC Ngày 24
Giáo dụcGiáo dục
30 từ/mẫu câu để học
Giáo dục
TOEIC Ngày 25
Giáo dụcGiáo dục
25 từ/mẫu câu để học
Giáo dục
TOEIC Ngày 31
Giáo dụcGiáo dục
30 từ/mẫu câu để học
Giáo dục
TOEIC Ngày 33
Giáo dụcGiáo dục
29 từ/mẫu câu để học
Giáo dục
TOEIC Ngày 34
Giáo dụcGiáo dục
30 từ/mẫu câu để học
Giáo dục
TOEIC Ngày 35
Giáo dụcGiáo dục
30 từ/mẫu câu để học
Giáo dục
TOEIC Ngày 36
Giáo dụcGiáo dục
30 từ/mẫu câu để học
Giáo dục
TOEIC Ngày 37
Giáo dụcGiáo dục
30 từ/mẫu câu để học
Giáo dục
TOEIC Ngày 38
Giáo dụcGiáo dục
30 từ/mẫu câu để học
Giáo dục
TOEIC Ngày 39
Giáo dụcGiáo dục
28 từ/mẫu câu để học
Giáo dục
TOEIC Ngày 40
Giáo dụcGiáo dục
30 từ/mẫu câu để học
Giáo dục
TOEIC Ngày 41
Giáo dụcGiáo dục
30 từ/mẫu câu để học
Giáo dục
TOEIC Ngày 42
Giáo dụcGiáo dục
29 từ/mẫu câu để học
Giáo dục
TOEIC Ngày 43
Giáo dụcGiáo dục
30 từ/mẫu câu để học
Giáo dục
TOEIC Ngày 45
Giáo dụcGiáo dục
30 từ/mẫu câu để học
Giáo dục
TOEIC Ngày 46
Giáo dụcGiáo dục
30 từ/mẫu câu để học
Giáo dục
TOEIC Ngày 47
Giáo dụcGiáo dục
30 từ/mẫu câu để học
Giáo dục
TOEIC Ngày 48
Giáo dụcGiáo dục
30 từ/mẫu câu để học
Giáo dục
TOEIC Ngày 49
Giáo dụcGiáo dục
28 từ/mẫu câu để học
Giáo dục
TOEIC Ngày 50
Giáo dụcGiáo dục
29 từ/mẫu câu để học
Giáo dục
TOEIC Ngày 51
Giáo dụcGiáo dục
30 từ/mẫu câu để học
Giáo dục
TOEIC Ngày 52
Giáo dụcGiáo dục
29 từ/mẫu câu để học
Giáo dục
TOEIC Ngày 53
Giáo dụcGiáo dục
30 từ/mẫu câu để học
Giáo dục
TOEIC Ngày 54
Giáo dụcGiáo dục
16 từ/mẫu câu để học
Giáo dục
TOEIC Ngày 55
Giáo dụcGiáo dục
27 từ/mẫu câu để học
Luyện tập nói với AI
Thật khó có thể luyện tập đầy đủ để giao tiếp được hiệu quả. Vì vậy bạn hãy tận dụng luyện tập đối thoại 1:1 trong môi trường thật thoải mái, với đối tác ngôn ngữ là AI của chúng tôi nhé
Người phụ nữ truyền cảm hứng
Đề xuất một cuốn sách
Thảo luận về nghệ thuật trong một phòng trưng bày

Tìm kiếm các #noidung bạn yêu thích

Học nói về những chủ đề bạn thực sự quan tâm
Xem video
Hơn 48,000 đoạn phim của người bản ngữ
Học từ vựng
Chúng tôi dạy bạn các từ trong những video
Chat với Membot
Luyện tập nói với đối tác ngôn ngữ là AI của chúng tôi