Luyện tập kỹ năng nghe của bạn bằng cách xem các video của người bản ngữ
Chúng tôi sẽ dạy bạn từ vựng, để bạn có thể viết và nói một cách tự tin về những chủ đề bạn cần
Tại sao chúng ta cảm thấy cô đơn
5 Lời khuyên để thành công
Mạng xã hội và cảm xúc
Tìm kiếm “Oxford 3000” trên Memrise. Bạn sẽ được khám phá các video, danh sách từ và vô số bài luyện tập đối thoại.
Chọn một bài học miễn phí để bắt đầu
Oxford 3000 1-100
Giáo dụcGiáo dục
98 từ/mẫu câu để học
Oxford 3000 101-200
Giáo dụcGiáo dục
96 từ/mẫu câu để học
Oxford 3000 201-300
Giáo dụcGiáo dục
101 từ/mẫu câu để học
Oxford 3000 301-400
Giáo dụcGiáo dục
97 từ/mẫu câu để học
Oxford 3000 401-500
Giáo dụcGiáo dục
102 từ/mẫu câu để học
Oxford 3000 501-600
Giáo dụcGiáo dục
105 từ/mẫu câu để học
Oxford 3000 601-700
Giáo dụcGiáo dục
88 từ/mẫu câu để học
Oxford 3000 701-800
Giáo dụcGiáo dục
94 từ/mẫu câu để học
Oxford 3000 801-900
Giáo dụcGiáo dục
100 từ/mẫu câu để học
Oxford 3000 901-1000
Giáo dụcGiáo dục
109 từ/mẫu câu để học
Oxford 3000 1001-1100
Giáo dụcGiáo dục
93 từ/mẫu câu để học
Oxford 3000 1101-1200
Giáo dụcGiáo dục
116 từ/mẫu câu để học
Oxford 3000 1201-1300
Giáo dụcGiáo dục
98 từ/mẫu câu để học
Oxford 3000 1301-1400
Giáo dụcGiáo dục
85 từ/mẫu câu để học
Oxford 3000 1401-1500
Giáo dụcGiáo dục
97 từ/mẫu câu để học
Oxford 3000 1501-1600
Giáo dụcGiáo dục
107 từ/mẫu câu để học
Oxford 3000 1601-1700
Giáo dụcGiáo dục
120 từ/mẫu câu để học
Oxford 3000 1701-1800
Giáo dụcGiáo dục
109 từ/mẫu câu để học
Oxford 3000 1801-1900
Giáo dụcGiáo dục
95 từ/mẫu câu để học
Oxford 3000 1901-2000
Giáo dụcGiáo dục
76 từ/mẫu câu để học
Oxford 3000 2001-2100
Giáo dụcGiáo dục
96 từ/mẫu câu để học
Oxford 3000 2101-2200
Giáo dụcGiáo dục
103 từ/mẫu câu để học
Oxford 3000 2201-2300
Giáo dụcGiáo dục
91 từ/mẫu câu để học
Oxford 3000 2301-2400
Giáo dụcGiáo dục
90 từ/mẫu câu để học
Oxford 3000 2401-2500
Giáo dụcGiáo dục
99 từ/mẫu câu để học
Oxford 3000 2501-2600
Giáo dụcGiáo dục
104 từ/mẫu câu để học
Oxford 3000 2601-2700
Giáo dụcGiáo dục
108 từ/mẫu câu để học
Oxford 3000 2701-2800
Giáo dụcGiáo dục
85 từ/mẫu câu để học
Oxford 3000 2801-2900
Giáo dụcGiáo dục
90 từ/mẫu câu để học
Oxford 3000 2901-3000
Giáo dụcGiáo dục
102 từ/mẫu câu để học
Oxford 3000 3001-3100
Giáo dụcGiáo dục
89 từ/mẫu câu để học
Oxford 3000 3101-3200
Giáo dụcGiáo dục
119 từ/mẫu câu để học
Oxford 3000 3201-3300
Giáo dụcGiáo dục
38 từ/mẫu câu để học
Luyện tập nói với AI
Thật khó có thể luyện tập đầy đủ để giao tiếp được hiệu quả. Vì vậy bạn hãy tận dụng luyện tập đối thoại 1:1 trong môi trường thật thoải mái, với đối tác ngôn ngữ là AI của chúng tôi nhé
Nếu bạn có siêu năng lực...
Thảo luận về AI
Nói về biến đổi khí hậu
Tác động của truyền thông xã hội

Tìm kiếm các #noidung bạn yêu thích

Học nói về những chủ đề bạn thực sự quan tâm
Xem video
Hơn 48,000 đoạn phim của người bản ngữ
Học từ vựng
Chúng tôi dạy bạn các từ trong những video
Chat với Membot
Luyện tập nói với đối tác ngôn ngữ là AI của chúng tôi