Luyện tập kỹ năng nghe của bạn bằng cách xem các video của người bản ngữ
Chúng tôi sẽ dạy bạn từ vựng, để bạn có thể viết và nói một cách tự tin về những chủ đề bạn cần
Tại sao chúng ta cảm thấy cô đơn
Xem video
5 Lời khuyên để thành công
Xem video
Mạng xã hội và cảm xúc
Xem video
Tìm kiếm “Oxford 3000” trên Memrise. Bạn sẽ được khám phá các video, danh sách từ và vô số bài luyện tập đối thoại.
Chọn một bài học miễn phí để bắt đầu
Luyện tập nói với AI
Thật khó có thể luyện tập đầy đủ để giao tiếp được hiệu quả. Vì vậy bạn hãy tận dụng luyện tập đối thoại 1:1 trong môi trường thật thoải mái, với đối tác ngôn ngữ là AI của chúng tôi nhé
Nếu bạn có siêu năng lực...
Thực hành nói
Thảo luận về AI
Thực hành nói
Nói về biến đổi khí hậu
Thực hành nói
Tác động của truyền thông xã hội
Thực hành nói

Tìm kiếm các #noidung bạn yêu thích

Học nói về những chủ đề bạn thực sự quan tâm
Xem video
Hơn 48,000 đoạn phim của người bản ngữ
Học từ vựng
Chúng tôi dạy bạn các từ trong những video
Chat với Membot
Luyện tập nói với đối tác ngôn ngữ là AI của chúng tôi
Ứng dụng Memrise khả dụng trên cả thiết bị di động và trình duyệt máy tính
Tải ứng dụng

Tải về từ

App Store