1. Học tiếng Anh
  2. Khoá Học Tiếng Anh
  3. Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia

Học tiếng Anh cùng các video Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia

Học tiếng Anh cùng Memrise
Luyện tập kỹ năng nghe của bạn bằng cách xem các video của người bản ngữ
Chúng tôi sẽ dạy bạn từ vựng, để bạn có thể viết và nói một cách tự tin về những chủ đề bạn cần
Mẹo để cải thiện trí nhớ của bạn
Cụm từ hữu ích nhất trong tiếng Anh
Các tục ngữ Anh hữu ích
Tìm kiếm “Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia” trên Memrise. Bạn sẽ được khám phá các video, danh sách từ và vô số bài luyện tập đối thoại.
Chọn một bài học miễn phí để bắt đầu
Danh từ - Nouns 26-50
Giáo dụcGiáo dục
25 từ/mẫu câu để học
Trạng từ - Adverbs 101-125
Giáo dụcGiáo dục
24 từ/mẫu câu để học
Liên từ - Conjunctions 125-150
Giáo dụcGiáo dục
21 từ/mẫu câu để học
Chủ đề Y tế, Sức khỏe - Health 176-200
Giáo dụcGiáo dục
27 từ/mẫu câu để học
Chủ đề Giáo dục - Education 201-225
Giáo dụcGiáo dục
25 từ/mẫu câu để học
Chủ đề Thực vật - Plants 226-250
Giáo dụcGiáo dục
24 từ/mẫu câu để học
Chủ đề Giải trí - Entertainment 400-425
Giáo dụcGiáo dục
27 từ/mẫu câu để học
Giáo dục
Danh từ - Nouns 1-25
Giáo dụcGiáo dục
25 từ/mẫu câu để học
Giáo dục
Động từ - Verbs 51-75
Giáo dụcGiáo dục
25 từ/mẫu câu để học
Giáo dục
Tính từ - Adjectives 75-100
Giáo dụcGiáo dục
24 từ/mẫu câu để học
Giáo dục
Chủ đề Môi trường - Environment 151-175
Giáo dụcGiáo dục
24 từ/mẫu câu để học
Giáo dục
Chủ đề Động vật - Animals 251-275
Giáo dụcGiáo dục
27 từ/mẫu câu để học
Giáo dục
Động từ 2 - Verbs 275-300
Giáo dụcGiáo dục
27 từ/mẫu câu để học
Giáo dục
Danh từ 3 - Nouns 300-325
Giáo dụcGiáo dục
24 từ/mẫu câu để học
Giáo dục
Tính từ 2 - Adjectives 326-350
Giáo dụcGiáo dục
28 từ/mẫu câu để học
Giáo dục
Chủ đề Trái Đất - Earth 350-375
Giáo dụcGiáo dục
25 từ/mẫu câu để học
Giáo dục
Chủ đề Công nghệ - Technology 375-400
Giáo dụcGiáo dục
27 từ/mẫu câu để học
Giáo dục
Chủ đề Văn hóa - Culture 425-450
Giáo dụcGiáo dục
22 từ/mẫu câu để học
Giáo dục
Từ ngẫu nhiên - Random words 451-460
Giáo dụcGiáo dục
10 từ/mẫu câu để học
Luyện tập nói với AI
Thật khó có thể luyện tập đầy đủ để giao tiếp được hiệu quả. Vì vậy bạn hãy tận dụng luyện tập đối thoại 1:1 trong môi trường thật thoải mái, với đối tác ngôn ngữ là AI của chúng tôi nhé
Thương lượng để có giá tốt
Đoán cốt truyện của bộ phim
Mời bạn bè đến sở thú

Tìm kiếm các #noidung bạn yêu thích

Học nói về những chủ đề bạn thực sự quan tâm
Xem video
Hơn 48,000 đoạn phim của người bản ngữ
Học từ vựng
Chúng tôi dạy bạn các từ trong những video
Chat với Membot
Luyện tập nói với đối tác ngôn ngữ là AI của chúng tôi