Level 6 Level 8
Level 7

Week 7 - Case 56 Ca Lo


17 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
vital signs (VS)
dấu hiệu sinh tồn (T thân nhiệt, P mạch, R nhịp thở, BP huyết áp)
physical examination (PE)
thăm khám thực thể (nhìn, sờ, gõ, nghe)
lying supine
nằm ngửa
lean forward
cúi về phía trước
cool and clammy
lạnh và ẩm
jaundice
vàng da
urinalysis
xét nghiệm nước tiểu
granular cast
các hạt hình trụ trong nước tiểu
sentinel loop
dấu hiệu quai ruột cảnh giác
endocrine
nội tiết
exocrine
ngoại tiết
alcohol abuse
lạm dụng rượu
analgesic
thuốc giảm đau
hypocalcemia
hạ canxi huyết
intravenous
nội tĩnh mạch
intravascular
nội mạch
prescribe
chỉ định