Level 19 Level 21
Level 20

Week 20 - BRCA Genes and Estrogen 1


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
growth arrest
sự ngừng tăng trưởng
cell cycle arrest
sự ngừng chu trình tế bào
BRCA-deficient mouse
chuột bị thiếu gene BRCA
BRCA- inactivating mutation
đột biến làm bất hoạt gene BRCA
embryogenesis
sự tạo thành phôi
apoptosis
sự chết tế bào có lập trình
wild-type allele
a-liu hoang dã
DNA repair capacity
năng lực sửa chữa DNA
reproductive factor
yếu tố sinh sản
breast cancer risk
nguy cơ ung thư vú
breast lobule
tiểu thùy vú
mammary gland
tuyến vú
fetal development
sự phát triển bào thai
proliferate burst
sự bùng nổ tăng sinh
infancy
giai đoạn trẻ nhỏ
puberty
giai đoạn dậy thì
pregnancy
giai đoạn mang thai
menarche
lần hành kinh đầu tiên
menopause
giai đoạn mãn kinh
epithelial cell
tế bào biểu mô