Level 15 Level 17
Level 16

High school graduates taking a gap year


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
an ideal opportunity
một cơ hội lý tưởng
understanding of the job
sự hiểu biết về công việc
valuable practical lessons
những bài học thực tiễn và có giá trị
become more mature
trở nên trưởng thành hơn
when it comes to
khi nói về
job applicants
ứng viên xin việc
possess extensive experience in life
có vốn sống tốt
occupation
nghề nghiệp
in terms of
về mặt
relieve stress
xả stress
willing attitude
thái độ sẵn sàng
acquire knowledge more effectively
tiếp thu kiến thức một cách hiệu quả hơn
in comparison with
so sánh với
go to university straightaway
học thẳng đại học
encounter several difficulties
đối mặt với nhiều khó khăn
delay their university study
trì hoãn học bậc đại học
delay in academic progress
bị chậm chễ trong tiến độ học tập
enjoy their experiences
tận hưởng những trải nghiệm
arrange time for revision
sắp xếp thời gian ôn luyện
gap-year takers
những người nghỉ 1 năm trước khi học đại học
face the challenge of doing sth
đối mặt với thử thách gì
catch up with their peers
đuổi kịp bạn bè
mentally and physically overwhelming
choáng ngợp về cả mặt thể chất lẫn tinh thần
inexperienced school leavers
những người tốt nghiệp cấp 3 vẫn còn non kinh nghiệm
be at risk of sth
có nguy cơ bị gì
an exhausting job
một công việc rất mệt mỏi
face potential dangers
đối mặt với những nguy hiểm tiềm tàng
suffer from unintended consequences
chịu đựng những hậu quả không mong muốn
bring some immediate drawbacks
mang lại những tác hại tức thì
have long-term benefits for
có những lợi ích lâu dài cho cái gì