Level 11 Level 13
Level 12

Very Easy TOEIC. Unit 12.


14 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
explore
thăm dò, thám hiểm
wonder
tự hỏi
fridge
tủ lạnh (= refrigerator)
equipment
thiết bị
disappointed
thất vọng
collect
thu lượm, sưu tầm
He can't afford to go abroad.
Anh ấy không có đủ tiền để đi nước ngoài.
a box of chocolates
một hộp sô-cô-la
improve your appearance
cải thiện vẻ ngoài của bạn
of course
tất nhiên
Don't waste your time.
Đừng lãng phí thời gian của bạn.
listen carefully
lắng nghe cẩn thận
walk towards the exit
đi bộ về phía lối thoát
annual report
báo cáo hàng năm