Level 8 Level 10
Level 9

Books and Films


35 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
an action movie
phim hành động
to be engrossed in
hoàn toàn tập trung vào việc gì đó
bedtime reading
đọc trước khi ngủ
to be a big reader
người mê đọc
to be based on
dựa trên
a box office hit
phim ăn khách
to be heavy-going
khó đọc
a blockbuster
một bộ phim bom tấn
to catch the latest movie
xem những bộ phim mới nhất
the central character
nhân vật chính
a classic
cổ điển
to come highly recommended
được đề xuất rất nhiều
couldn’t put it down
không thể đặt nó xuống
an e-book
sách điện tử
an e-reader
ngừoi đọc sách điện tử
to flick through
đọc lướt qua
to get a good review
để có được một tốt
to go on general release
phát hành ra công chúng
hardback
bìa cứng
a historical novel
cuốn tiểu thuyết lịch sử
a low budget film
bộ phim kinh phí thấp
on the big screen
trên màn ảnh rộng
a page turner
cuốn sách không thể lỡ
paperback
bìa mềm
plot
âm mưu
to read something from cover to cover
đọc từ đầu đến cuối
sci-fi
khoa học viễn tưởng
to see a film
xem một bộ phim
the setting
các màn cảnh
showings
chiếu
soundtrack
nhạc nền
special effects
hiệu ứng đặc biệt
to take out
lấy ra
to tell the story of
kể câu chuyện của
to watch a film
xem một bộ phim