Level 2
Level 1

Unit 1-3: Numbers, Time, Dates


53 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
false
sai
missing
mất tích
mistake
sai lầm
same
như nhau
table
bảng
true
đúng
underline
nhấn mạnh
circle
vòng tròn
complete
hoàn thành
different
khác nhau
correct
chính xác
opposite
đối diện
wrong
sai
about
khoảng
hundred
trăm
million
triệu
thousand
ngàn
a.m.
giờ buổi sáng
almost
gần như
half past
rưỡi
just after
chỉ sau khi
midday
giữa trưa
midnight
nửa đêm
morning
buổi sáng
nearly
gần
night
đêm
o’clock
giờ đúng (of time)
p.m.
giờ vào buổi tối
past
qua
quarter
quý
clock
giờ
couple
một vài
afternoon
buổi chiều
evening
buổi tối
time
thời gian
at
khi
in
trong
after
sau khi
autumn
mùa thu
Christmas
Giáng sinh
month
tháng
New Year’s Day
Ngày đầu năm mới
season
mùa
spring
mùa xuân
summer
mùa hè
third
thứ ba (số thứ tự)
winter
mùa đông
year
năm
dangerous
Nguy hiểm
day
ngày (số ngày, kiểu đếm)
date
ngày trong tháng
birthday
sinh nhật
week
tuần