Level 5 Level 7
Level 6

Pets


34 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
pet
thú cưng
fish
con cá
kitten
con mèo con
puppy
con chó con
lizard
con thằn lằn
parrot
con vẹt
rabbit
con thỏ
snake
con rắn
human
con người
adult
người lớn
child
trẻ con <số ít>
children
trẻ con <số nhiều>
athlete
vận động viên
mimic
kẻ bắt chước
boss
ông chủ, sếp
slave
nô lệ
dare
dám
dare to do sth
dám làm-gì
touch
sờ, mó, đụng, chạm
active
ưa hoạt động
calm
bình tĩnh, điềm tĩnh
close
gần, thân
cocky
chảnh
cute
dễ thương
lovely
đáng yêu
inquisitive
tò mò, tọc mạch
loyal
trung thành
scary
đáng sợ
wise
khôn, khôn ngoan
both
cả hai
round
quanh
round and round
quanh quanh, quanh vòng quanh
such as
như là
all day
cả ngày, suốt ngày