Level 14
Level 15

Giving Directions


35 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
direction
phương hướng
ask for directions
hỏi đường
give directions
chỉ đường
theater
rạp hát, nhà hát
intersection
ngã tư
three-way intersection
ngã ba
bookstore
hiệu sách
hospital
bệnh viện
library
thư viện
post office
bưu điện
road
con đường
street
phố
block
dãy phố
corner
góc phố
turning
chỗ ngoặt, chỗ rẽ
cross
qua, đi qua
cross the road
qua đường, sang đường
opposite
đối diện
along
dọc theo
past
qua, quá
go past sth
đi qua cái-gì
go through sth
đi xuyên qua cái-gì
go toward sth
đi về phía cái-gì
go down sth
đi xuôi xuống cái-gì
go along this road
đi dọc đường này
take this road
đi đường này
go straight ahead
đi thẳng về phía trước
turn left
rẽ trái
turn right
rẽ phải
take the first turning on the right
rẽ phải ở ngã rẽ đầu tiên
take the second turning on the left
rẽ trái ở ngã rẽ thứ hai
straight ahead of you
ngay trước mặt anh
Where is the hospital?
Bệnh viện ở đâu?
Do you know where the hospital is?
Anh có biết bệnh viện ở đâu không?
Can you tell me how to get to the hospital?
Anh có thể nói cho tôi làm thế nào đi tới bệnh viện được không?