Level 3 Level 5
Level 4

Thám Hiểm


27 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
an experience
trải nghiệm
a festival
lễ hội
a bus trip
chuyến đi xe buýt
a hostel
nhà trọ
a tour guide
tua du lịch
parachuting
nhảy dù
river rafting
chèo thuyền phao
to hike
đi bộ đường dài
diverse
đa dạng
remarkable
đáng được nhắc đến
famous
nổi tiếng
scary
đáng sợ
scariest
đáng sợ nhất
strange
kì lạ
strangest
kì lạ nhất
worse
tệ hơn
worst
tệ nhất
better
tốt hơn
best
tốt nhất
the best one
thứ tốt nhất
definitely
khẳng định là
how was your holiday?
ngày nghỉ của bạn thế nào?
why did you go to Europe?
tại sao bạn đi châu Âu?
... because it's such a diverse place
... bởi vì nơi đó rất đa dạng
what was your best experience?
trải nghiệm tuyệt vời nhất của bạn là gì?
we really enjoyed parachuting
chúng tôi thật sự đã rất tận hưởng đi nhảy dù
the Indian restaurant was definitely the best one
nhà hàng Ấn Độ ấy khẳng định là nhà hàng tốt nhất