Level 1 Level 3
Level 2

Sở Thích Loài Người


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a crime book
truyện trinh thám
a thriller
truyện ly kỳ; phim ly kỳ
a documentary
phim tài liệu
a comedy
truyện cười; phim hài
fiction
viễn tưởng
drama
bi kịch
gardening
làm vườn
a kind of ...
một dạng ...; một loại ...
to sing
hát
to enjoy
thưởng thức
to prefer
thích gì đó hơn
Japanese
tiếng Nhật; người Nhật
Chinese
tiếng Trung; người Trung Quốc
Indian
người Ấn Độ
Asian
người châu Á
European
người châu Âu
does your friend like comedies?
bạn của bạn có thích phim hài không?
she prefers thrillers
cô ấy thích phim ly kỳ hơn
I enjoy playing basketball
tôi thích chơi bóng rổ
she enjoys playing badminton, but she likes sailing more
cô ấy thích chơi cầu lông, nhưng cô ấy còn thích lái thuyền buồm hơn
what kind of films does your friend prefer?
bạn của bạn thích loại phim gì hơn?
I like drama, but I prefer comedies
tôi thích phim bi kịch, nhưng tôi còn thích phim hài hơn