Level 15 Level 17
Level 16

Thám Hiểm


36 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a toothbrush
bàn chải đánh răng
a sleeping bag
túi ngủ
a backpack
túi ba lô
an ice cream
kem
a break
nghỉ giải lao
a toilet break
nghỉ giải lao đi vệ sinh
a border
đường viền; đường biên giới
to drop
thả; đánh rơi
to laugh
cười
to cry
khóc
to bring
mang; dẫn
to carry
mang; vác
to climb
trèo
to pick
nhặt; chọn
to choose
chọn
pick and choose
lựa chọn (một cách cẩn thận giữa nhiều lựa chọn)
surprised
bất ngờ
disappointed
bị thất vọng
worried
lo lắng
scared
sợ
scared to death
sợ đến chết
asleep
trạng thái ngủ
awake
thức
excited
bị kích thích
nervous
bồn chồn
suddenly
đột nhiên
a little bit
một chút
by
ở cạnh; ở gần
over
ở phía trên; qua
around
ở quanh
he was a little bit disappointed
anh ấy hơi bị thất vọng một chút
suddenly I got very scared
đột nhiên tôi cảm thấy rất lo sợ
I got so scared, I dropped my ice cream
tôi quá sợ, tôi đánh rơi cây kem của tôi
I didn't bring my toothbrush
tôi không mang bàn chải đánh răng
we could pick and choose between fantastic hotels
chúng tôi có thể lựa chọn giữa nhiều khách sạn tuyệt diệu
we went to a nice hotel by the sea
chúng tôi đã đến một khách sạn đẹp ở bên bờ biển