Level 16 Level 18
Level 17

Bạn Sống ở Đâu?


19 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a flat
căn hộ
a house
ngôi nhà
London
Luân Đôn
Manchester
Man-chét-tơ
to live
sống
too much
quá nhiều
always
luôn luôn
never
không bao giờ
why
tại sao
because
bởi vì
so
cho nên
they live in Manchester
họ sống ở Man-chét-tơ
she has a house in London
cô ấy có một ngôi nhà ở Luân Đôn
you're always happy
bạn luôn luôn vui vẻ
he's never happy
anh ấy không bao giờ vui vẻ
why are you so sad?
tại sao bạn buồn quá vậy?
... because you're sick
... bởi vì bạn bị ốm
I'm angry because I'm hungry
tôi giận bởi vì tôi đói
he's a little sad because he doesn't have a girlfriend
anh ấy hơi buồn bởi vì anh ấy không có bạn gái