Level 2
Level 1

Getting Acquainted


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to get acquainted
Làm quen
to do business
Làm kinh doanh
I'd like to introduce you to my father.
Tôi muốn bạn gặp bố của tôi.
It's a pleasure to meet you.
Rất hân hạnh được gặp bạn.
Just call me Khai.
Cứ gọi tôi là Khải.
Mr. Son
Ông Sơn
Ms. Linh
Bà Lĩnh (dùng nếu không rõ bà Lĩnh đã có chồng hay chưa)
Mrs. Thu
Bà Thu (dùng nếu người được nói đến đã lấy chồng)
Miss Huyen
Cô Huyền (dùng nếu người được nói đến chưa lấy chồng)
to identify
Nhận dạng, nhận ra
a country
Đất nước
nationality
Quốc tịch
to provide
Cung cấp
original
Gốc gác, nguồn gốc
personal
Cá nhân
information
Thông tin
a passport
Hộ chiếu
birthplace
Nơi sinh
hometown
Nơi lớn lên, nơi phát triển
an interpreter
Người thông dịch
a graphic designer
Thiết kế đồ họa
a salesperson
Nhân viên bán hàng
a computer programmer
Lập trình viên
a group
Nhóm
a financial manager
Nhà quản lí tài chính
automotive
Liên quan đến ô tô và có tính tự động thông qua máy móc
a company
Công ty
a nickname
Biệt danh
to raise
Nuôi dạy
pronunciation
Phát âm
seaside
Ven biển
a province
Tỉnh, thành phố
a tour
Chuyến đi du lịch
a guide
Hướng dẫn viên du lịch, lời hướng dẫn
a researcher
Nhà nghiên cứu
a language
Ngôn ngữ
multilingual
Đa ngữ (nói được nhiều thứ tiếng)
to communicate
Giao tiếp
computing
Điện toán
a biography
Tiểu sử, lý lịch