Level 48 Level 50
Level 49

Viết câu tiếng Anh phần đại từ, tính từ 2


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
That chair is too big. I'll sit in this
Cái ghế kia lớn quá. Tôi sẽ ngồi ở ghế này
Don't buy those oranges, buy these
Đừng mua những quả cam đó, hãy mua những quả này
I want a dress. I'll buy this green one
Tôi muốn một chiếc đầm. Tôi sẽ mua cái màu xanh lá này
You carry the heavy cases. I'll bring these light ones
Bạn mang những chiếc vali nặng. Tôi sẽ xách những chiếc nhẹ này
The teacher gave two books to each boy
Giáo viên đã đưa hai cuốn sách cho mỗi cậu bé
Two boys entered. Each boy was carrying a suitcase
Hai đứa bé trai đã đi vào. Mỗi cậu bé đang mang một chiếc vali
This is a very long procession. Every man is carrying a torch
Đây là một đám rước rất dài. Mỗi người đàn ông đang mang một ngọn đuốc
Everyone likes him
Mọi người đều thích anh ấy
Everybody who comes here admires the scenery
Tất cả những người đến đây đều mê phong cảnh này
I was late, everybody else was early
Tôi đã đến muộn, tất cả những người khác đều đến sớm