Level 47 Level 49
Level 48

Từ vựng (24)


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
too big
quá lớn
chair
ghế
buy
mua
case
vali, trường hợp
carry
mang, khiêng, đeo
bring
mang theo, xách
gave
đã đưa
each
mỗi, từng
each boy
mỗi cậu bé, mỗi chàng trai
enter
đi vào
suitcase
vali
procession
đám rước
every man
mỗi người đàn ông
torch
ngọn đuốc, đèn pin
everyone, everybody
mọi người, tất cả mọi người
come
đến
come here
đến đây
admire
ngưỡng mộ, say mê
scenery
phong cảnh
late
muộn, trễ
everybody else
tất cả những người khác
else
khác, hoặc
early
sớm, ban đầu