Level 45 Level 47
Level 46

Viết câu tiếng Anh dạng so sánh 4


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
My elder brother is three years older than I
Anh tôi hơn tôi ba tuổi
Nam is Hana's elder brother
Nam là anh của Hana
Lan is my eldest sister
Lan là chị cả của tôi
Haiphong is farther from Hanoi than Haiduong is
Hải Phòng xa Hà Nội hơn Hải Dương
It's not further than a mile from here
Nó cách đây không quá một dặm
I will give you further details later
Lát sau tôi sẽ đưa cho anh thêm các chi tiết
I shall need further help with this
Tôi sẽ cần thêm sự giúp đỡ với vấn đề này
He is a most diligent boy
Cậu ấy là một cậu bé hết sức siêng năng
He wrote me a most interesting letter
Anh ấy đã viết cho tôi một bức thư rất rất hay
There are most delicious cakes
Có những chiếc bánh ngọt rất rất ngon