Level 38 Level 40
Level 39

Từ vựng (20)


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
your brother
anh/em trai của bạn
as strong as
khỏe bằng, mạnh bằng
less ... than ...
không bằng, kém hơn
difficult
khó, khó khăn
Russian
tiếng Nga, người Nga
clever
thông minh, khéo léo
thought
đã nghĩ
short
ngắn, quần sóc
shorter and shorter
càng ngày càng ngắn
get
được, nhận, trở nên
our
của chúng tôi
more and more difficult
càng ngày càng khó
weather
thời tiết
colder and colder
càng ngày càng lạnh
grow
dần dần trở nên, mọc, trồng, lớn lên
night
đêm, ban đêm
longer and longer
càng ngày càng dài
Autumn
mùa Thu
in the Autumn
vào mùa Thu
story
câu chuyện
more and more interesting
càng ngày càng thú vị