Level 23 Level 25
Level 24

Viết câu tiếng Anh 12


8 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Knives are made of metal
Những con dao được làm bằng kim loại
Houses have roofs
Những ngôi nhà có mái nhà
The man that came here yesterday is a doctor
Người đàn ông mà đã đến đây hôm qua là một bác sĩ
Nam is the most diligent of all the boys in my class
Nam là người siêng năng nhất trong tất cả các bạn trai trong lớp của tôi
He was born on the 10th of January
Anh ấy được sinh vào ngày 10 tháng Một
Once upon a time there was an old man who lived in a cottage
Ngày xửa ngày xưa có một cụ già sống trong một căn nhà tranh
The cottage was on the border of a river and the old man had lived there all his life
Căn nhà tranh nằm trên bờ một con sông và cụ già đã sống ở đó suốt đời
The Sun rises in the East and sets in the West
Mặt Trời mọc ở phía Đông và lặn ở phía Tây